Lokale preventieplannen & Beveiligingsactoren | 16 Juni 2017

Bomalarm: bent u erop voorbereid?

© Federale Police - Polimagery

Er wordt een verdacht pakket gevonden in uw onderneming of organisatie, of er loopt een dreigtelefoontje binnen ... dat kan wijzen op een serieus risico op een bomalarm. Behalve algemene preventiemaatregelen die u in acht moet nemen, gelden er in zo’n geval ook bepaalde regels die u moet volgen in afwachting van de hulpdiensten (politie, ontmijningsdienst ...) en ter ondersteuning wanneer ze eenmaal ter plaatse zijn.

In een reeks van vier artikels nemen we de maatregelen voor preventie en crisismanagement met het oog op een bomalarm onder de loep. Deze kunnen u helpen in omstandigheden waarin een goede organisatie en de nodige zelfbeheersing zijn vereist.Bedreigingen van allerlei aard


Een bomalarm, de ontvangst van verdachte brieven of pakketjes e.d. zijn een steeds terugkerend verschijnsel. Geen enkele onderneming of organisatie kan uitsluiten dat ze er ooit mee te maken krijgt. Het is bovendien niet altijd eenvoudig om een vals alarm (van een of andere “grapjas” of gestoord individu) te onderscheiden van een reële bedreiging. De verantwoordelijken mogen uiteraard geen enkel risico nemen met het oog op het personeel (en de installaties) in het gebouw.

Wat zijn de motieven van de daders? Die kunnen allerlei gronden hebben: ideologisch (terrorisme, extremisme, anarchisme ...), instrumenteel (paniek zaaien, intimideren, het imago van het bedrijf of de organisatie schade berokkenen ...), voorwaardelijk (afpersing) of zelfs persoonlijk (wraakgevoelens).Noodplan: een kwestie van voorbereiding


Rekening houdend met de kwetsbaarheid van de onderneming of organisatie moet er een noodplan worden opgesteld waarin alle maatregelen en handelingen worden beschreven die moeten worden uitgevoerd in geval van een bomalarm, evenals een duidelijke taakverdeling.

Hierna volgen al enkele algemene aanbevelingen van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken (zie referentie):


• Bepaal eerst en vooral of uw bedrijfssector is opgenomen in de lijst van de Kritieke Nationale Infrastructuur.


Stel een risicoanalyse op met het oog op de aard van een mogelijke dreiging (ernst, waarschijnlijkheid) en op de interne aspecten van de onderneming of organisatie, zoals de infrastructuur (ligging, kwetsbare zones, toegangswegen ...) of de beschikbare mensen en middelen (veiligheidsteam, noodhulpteam ...).


• Situeer uw onderneming of organisatie in de actuele geopolitieke context en kijk ook naar het verleden (eventuele vroegere dreigingen, spanningen met bepaalde groeperingen ...).


Werk een actieplan uit voor de drie fasen: planning (voor), interventie (tijdens) en herstel (na). Zorg voor een beknopte, duidelijk omschrijving van de procedures en houd rekening met het worst case scenario.


• Stem het plan en de interne veiligheid af met de politie- en hulpdiensten zodat alle actoren op een gecoördineerde wijze met elkaar samenwerken in geval van een interventie.


• Evalueer het noodplan en de maatregelen regelmatig en pas ze indien nodig aan. Zie in dat verband ook het ANPI-dossier Evacuatieoefeningen (23 p.), een onmisbare gids voor een doeltreffende organisatie van de evacuatie van het personeel.


Aarzel niet om verdachte handelingen of bewegingen (bedreigingen, bepaalde signalen ...) in en rond de onderneming of organisatie te melden aan de politiediensten. Zij kunnen u advies op maat geven en zo helpen de veiligheid van uw personeel en gebouw(en) te verhogen.

Het opstellen van een dergelijk noodplan moet gepaard gaan met een gedegen opleiding van het personeel, zodat het plan indien nodig doeltreffend kan worden uitgevoerd: namelijk rustig en gecoördineerd.In het volgende artikel zullen we het hebben over de preventieve maatregelen (zowel op het niveau van de onderneming of organisatie als individueel) en over hoe er het best wordt gereageerd wanneer er sprake is van een mogelijk bomalarm (bompakket, dreigbrief of -telefoon ...).
Sébastien Dormaels en Christian ArnouldVerder lezen: http://crisiscentrum.be/nl

|

« Vorige pagina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !