Lokale preventieplannen & Beveiligingsactoren | 15 Juni 2017

De dynamiek van een buurtinformatienetwerk

© Secunews.be

Sinds een jaar of twintig krijgen buurtinformatienetwerken (BIN’s) steeds meer voet aan de grond in diverse gemeenten. Ze worden opgericht door burgers of handelaars die streven naar meer solidariteit en veiligheid in hun buurt en die doeltreffender willen samenwerken met de lokale politie. In twee vorige artikels bespraken we al de doelstellingen en de verschillende actoren van een BIN. In dit laatste artikel nemen we de praktische werking van zo’n netwerk onder de loep.De waakzaamheid van alle bewoners bevorderen


De bedoeling van een BIN is niet enkel bij te dragen aan een efficiëntere interventie van de lokale politie, maar ook en vooral om werk te maken van de preventie van criminaliteit en overlast. Vandaar dat een BIN bij de burgers de reflexen wil aanmoedigen om verdachte feiten en gedragingen direct te melden bij de politie, net als overalst (zoals graffiti) risico’s op ongevallen (defecte verkeerslichten) of feiten in verband met brandveiligheid of CO-vergiftiging, of meer algemene suggesties in verband met leefbaarheid en veiligheid.

Als de lokale politie is verwittigd, zal deze “intelligente informatie” hieromtrent verspreiden. Dat houdt in dat de boodschap op het juiste moment wordt verspreid (actualiteitswaarde), naar de juiste mensen wordt gestuurd (welke leden van het BIN?), resultaatgericht is (op basis van de boodschap kan men preventief en alert reageren) en voorzien is van een preventief advies (bv. als er vals geld in omloop is: hoe kun je valse biljetten herkennen?).Een charter waarin het partnerschap wordt omschreven en officieel vastgelegd


Voor de goede werking van een BIN moet er een standaard charter worden opgesteld en ondertekend, dat door alle betrokken partijen moet worden nageleefd. Na ondertekening wordt het charter doorgestuurd naar de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, die controleert of het BIN de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van december 2010 respecteert. Als dat niet (meer) het geval is, kan de minister van Binnenlandse Zaken beslissen om dat BIN niet langer officieel te erkennen.Regelmatige contacten, informatie en opvolging, een garantie voor doeltreffendheid


Met het oog op een doeltreffende opvolging is het belangrijk dat de coördinator alle boodschappen van de politie bewaart, met vermelding van datum en inhoud. Het noteren van de feedback op de boodschappen en de opvolging van die boodschappen levert nuttige informatie op die vervolgens kan dienen voor de evaluatie van het netwerk. Bovendien is het belangrijk dat de coördinator aandacht heeft voor de reacties en suggesties van de andere leden van het BIN.


Om diezelfde reden ontmoeten de coördinator en de gemandateerde politieambtenaar elkaar regelmatig om ervaringen uit te wisselen en waar nodig zaken bij te sturen. Tijdens die ontmoetingen plannen zij ook de toekomstige activiteiten van het BIN.


Een BIN kan maar goed en dynamisch blijven functioneren als alle leden op regelmatige basis samenkomen en de beschikbare informatie delen. Op die momenten kan er bijvoorbeeld een deskundige worden uitgenodigd, kunnen de verstuurde boodschappen worden opgevolgd of eventuele onderzoeken worden besproken. Ook kunnen er nieuwe initiatieven worden gelanceerd, zoals de redactie en publicatie van een tijdschrift, of een Facebook-pagina.

Naast punctuele meldingen vormen regelmatig verspreide preventietips een reële meerwaarde. Automatische informatiestromen, bijvoorbeeld via de sociale media, kunnen de verspreiding van preventietips in de BIN’s van een politiezone sterk vergemakkelijken (Bijlage Secunews).


Voor meer informatie kunt u terecht bij Inne Hermans, beheerder NL: inne.hermans@ibz.fgov.be of 02 557 35 75.Vorige artikels:
Uitbreiding van het aantal buurtinformatienetwerken?
Buurtinformatienetwerken: de rol van alle actoren is duidelijk omschreven
Pierre Persoon en Christian ArnouldVerder lezen: https://www.besafe.be

|

« Vorige pagina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !