Sektes & Relationeel geweld | 18 Juli 2014

Waarom meer willen weten over sekten?

De media hebben het regelmatig over sekten,†maar zijn ze wel zo gevaarlijk? Wat moet je doen of laten als je met een sektelid te maken krijgt? In vier artikels zullen we proberen nuttige informatie aan te reiken die toelaat een sekte te herkennen.
Daarnaast zullen we de rol van het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) van naderbij bekijken.
Tot slot brengen we een aantal praktische tips die helpen om in concrete gevallen gepast te reageren als een naaste in de invloedsfeer van een gevaarlijke sektarische organisatie is terechtgekomen.


Beginnen we met de definitie van een sekte. Een schadelijke sektarische organisatie wordt omschreven in de wet van 2 juni 1998. Het is ďeen groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantastĒ.

Met andere woorden gaat het om een groep of organisatie, meestal met een min of meer uitgesproken religieus karakter, die de individuele vrijheid van de leden beknot of zich schuldig maakt aan indoctrinatie van de leden om zich hun goederen toe te eigenen of om hen onder controle te houden. Daarbij wordt de openbare orde geschonden. Het fundamentele criterium om te kunnen spreken van een "schadelijke sektarische organisatie" is de overtreding van de wet of de schending van de mensenrechten.ReŽle gevaren voor het individu en de groep

Een gevaarlijke sektarische organisatie brengt zijn leden in gevaar door hen slecht te behandelen (bijvoorbeeld door onaangepaste voeding, slaapgebrek, gebrek aan verzorging, niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood ...). Soms is er sprake van een financieel nadeel, of probeert men de psychologische, relationele of intellectuele persoonlijkheid van iemand te breken, wat tot individuele of collectieve zelfmoord kan leiden.

De schade voor de maatschappij ligt in de fiscale en financiŽle fraude, in het aanzetten tot haat of zelfs, in extreme gevallen, in het aanstichten tot terrorisme door de spirituele leider.

Er zijn dus wel degelijk risicoís. Daarom is het van belang om bij het eerste contact met een onbekende sektarische groepering na te gaan of de criteria, vervat in de wet, vervuld zijn. Deze analyse maken we in een volgend artikel.In BelgiŽ hebben we een organisatie die zich concentreert op de problematiek van de gevaarlijke sektarische organisaties, het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO). Het werd opgericht met de wet van 25 juni 1998.


In een later stuk hebben we het uitgebreid over de taken van dit instituut en over de concrete steun die het kan bieden aan wie erom vraagt.Christine De Scheemaeker
Licenciaat criminologie


Bron: http://www.iacsso.be/

ę Vorige pagina


 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !