26 Juli 2014

Secunews : de doelstellingen van de VZW

Doelstellingen van onze VZW :

- opstellen en verspreiden van nuttige informatie over problemen inzake veiligheid en preventie, onder andere met betrekking tot misdaadfenomenen, overlast, enz. alsook over hun ecosystemen, de actoren en hun beschermingsmiddelen

- verspreiden van verantwoorde tips en best practices

- verlenen van elke mogelijke dienst die zou kunnen bijdragen tot een betere toegang tot informatie voor beroepsdeskundigen, het grote publiek, verenigingen en betrokken of ge´nteresseerde openbare diensten.

De nadruk wordt gelegd op :

- de gebruikelijke noden aan informatie, in het bijzonder over verkeersveiligheid, intrafamiliaal geweld, verslaving, milieu, diefstallen en agressie, wapens, eigendomsbescherming, enz.

- criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, computercriminaliteit, namaak, enz.

- de vooruitgang en beschikbare middelen bij de partijen die zich bezig houden met veiligheid en preventie.

Kenmerken van onze aanpak :

- Transversaal : wij belichten alle aspecten van grote en kleine criminaliteit, en veiligheid in het algemeen, in een concept van integrale veiligheid

- Pragmatisch : wij informeren zowel de burger als de eerstelijnszorger over hun rol bij preventie, interventie en hulpverlening

- Samenwerkend : wij brengen de expertise in de verschillende domeinen en met de ervaring van de actoren op het terrein samen


Baeten Philippe
Voorzitter

Arnould Christian
Afgevaardigd bestuurder

De Coninck GÚrard
Bestuurder


ź Home Pagina


 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !