19 Oktober 2017

Secunews : de doelstellingen van de VZW

Doelstellingen van onze VZW :


- opstellen en verspreiden van nuttige informatie over problemen inzake veiligheid en preventie, onder andere met betrekking tot misdaadfenomenen, overlast, enz. alsook over hun ecosystemen, de actoren en hun beschermingsmiddelen


- verspreiden van verantwoorde tips en best practices


- verlenen van elke mogelijke dienst die zou kunnen bijdragen tot een betere toegang tot informatie voor beroepsdeskundigen, het grote publiek, verenigingen en betrokken of geïnteresseerde openbare diensten.


De nadruk wordt gelegd op :


- de gebruikelijke noden aan informatie, in het bijzonder over verkeersveiligheid, intrafamiliaal geweld, verslaving, milieu, diefstallen en agressie, wapens, eigendomsbescherming, enz.


- criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, computercriminaliteit, namaak, enz.


- de vooruitgang en beschikbare middelen bij de partijen die zich bezig houden met veiligheid en preventie.


Kenmerken van onze aanpak :


- Transversaal : wij belichten alle aspecten van grote en kleine criminaliteit, en veiligheid in het algemeen, in een concept van integrale veiligheid


- Pragmatisch : wij informeren zowel de burger als de eerstelijnszorger over hun rol bij preventie, interventie en hulpverlening


- Samenwerkend : wij brengen de expertise in de verschillende domeinen en met de ervaring van de actoren op het terrein samen
Baeten Philippe

VoorzitterArnould Christian

Afgevaardigd bestuurderCharlier Jean-Paul

Bestuurder


« Home Pagina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !