19 Oktober 2017

Mentions légales

Verantwoordelijkheid


SECUNEWS.BE is een louter informatieve site. De redactie besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid van de opgenomen gegevens. Deze zijn niet noodzakelijk volledig, allesomvattend, nauwkeurig of bijgewerkt.


De informatie op de website kan niet worden beschouwd als juridisch of professioneel advies aan de gebruiker. Ze vormt geen wettelijke basis om de rechten van de gebruiker te doen gelden. Daartoe zal hij zich moeten beroepen op wettelijke en reglementaire teksten.


De informatie die op de site SECUNEWS.BE wordt verspreid bindt de VZW Secunews in geen enkel geval. Ze kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van direct of indirect gebruik van deze site.


SECUNEWS.BE bevat ook links naar andere websites of documenten. Deze links zijn onderworpen aan een strenge selectieprocedure. De redactie en de vereniging Secunews kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze externe websites en documenten. Ze kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de inhoud noch voor de beschikbaarheid. Ook wijzen ze alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en hun informatie.


Intellectuele eigendom


De wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht en de aanverwante rechten zijn van toepassing. Het recht om de informatie op deze website te reproduceren, te downloaden of te gebruiken wordt slechts verleend voor persoonlijk gebruik.

Bijgevolg mag de informatie niet geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VZW Secunews. Indien de toestemming werd gegeven, moeten bron en copyright altijd worden vermeld.

De vereniging Secunews behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de site, evenals op de verstrekte informatie.


Toepasselijk recht – Betwistingen


De site SECUNEWS.BE valt onder Belgisch recht en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.« Home Pagina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !