19 Oktober 2017

Secunews : de samenwerking

Om betrouwbare en gedocumenteerde informatie te produceren kan onze vzw rekenen op de steun van experts en actoren uit de sector van de veiligheid, preventie en bijstand alsook op de samenwerking met universitaire onderzoekers en informatiespecialisten.

In het bijzonder : (in alfabetische volgorde)

ABAC, Belgische Associatie Anti-Namaak, vzw

Astrid, nationaal radiocommunicatienetwerk voor de hulp- en veiligheidsdiensten

Cap Sciences humaines asbl – UCL. Centre de formation, de recherche appliquée et de soutien de réseaux et de projets

Cel TV-uitzendingen Contacts en Kijk Uit van de Federale Politie

Politioneel documentatie en kenniscentrumvan de Federale Politie

Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

IACSSO, Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

KBCD, Koninklijk Belgisch Comité voor de Distributie, vzw

Feu Vert pour le permis de conduire, Claude De Bruyn

Gouvernement provincial du Brabant wallon

BIVV, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Inforevue, Tijdschrift van de geïntegreerde politie

Uitgeverijen voor beroepssectoren : Vanden Broele, Kluwer en De Boeck

Police judiciaire fédérale et ses spécialistes

OCW, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw

Federale gerechtelijke politie en haar specialisten

Prodata Systems, computerbeveiliging, ICT-netwerken en storage

SIRIEN, politieradars, controle en verkeersregeling

FOD Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Preventie, Civiele Veiligheid ;  FOD Justitie, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid

Université de Liège, Service de criminologie et Institut des Sciences humaines et sociales


« Home Pagina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !