Relationeel geweld & Politie: werking | 16 Maart 2015

Huiselijk geweld: profiel van de betrokkenen en de reacties van de hulpverlener

In het vorige artikel hebben we gepoogd een definitie te geven van huiselijk geweld en beschreven we de processen van escalatie en de vicieuze cirkel, alsook de verschillende ...

 

Terrorisme & Justitie | 26 Februari 2015

Radicalisering in gevangenissen

Om de radicalisering in gevangenissen te kunnen bestuderen en hier het hoofd aan te kunnen bieden, moeten we eerst de algemene context van de rekrutering onder de loep nemen. Of ...

 

Lokale preventieplannen & Beveiligingsactoren | 12 Februari 2015

Een anonieme dreigtelefoon… wat nu?

In het kader van de reeks artikels over de preventie van en interventie bij een bomalarm, willen we hier nog even dieper ingaan op de te volgen procedure wanneer uw ...

 

Beveiligingsactoren | De rol van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

 

Diefstal en preventie | Winkeldiefstal: de grenzen van een interventie

 

Diefstal en preventie | Winkeldiefstal: van preventie tot interventie

 

Lokale preventieplannen | Risicobeheersing in het uitgaansmilieu: de actoren

 

Diefstal en preventie | Winkeldiefstal: in geval van twijfel, reageer zo snel mogelijk

 

Diefstal en preventie | Winkeldiefstal: de verschillende werkwijzen

 

Relationeel geweld | Haatmisdrijven op het internet: de richtlijnen van de procureurs-generaal

 

12345Volgende ›Laatste »


 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !