Terrorisme & Justitie | 26 Februari 2015

Radicalisering in gevangenissen

Om de radicalisering in gevangenissen te kunnen bestuderen en hier het hoofd aan te kunnen bieden, moeten we eerst de algemene context van de rekrutering onder de loep nemen. Of ...

 

Minderjarigen & Justitie | 25 Februari 2015

De familierechtbank: wat verandert er voor de burger?

Eén gezin – één dossier – één rechtbank: dankzij de familierechtbank worden alle familiale geschillen nu door één en dezelfde rechtbank behandeld, hetgeen de procedures vereenvoudigt en de kosten drukt. ...

 

Justitie & Beveiligingsactoren | 6 Februari 2015

Politieverhoren met een tolk: hoe gaat dat in zijn werk?

Om iedereen de kans op een eerlijke rechtsbedeling te geven, moeten ook anderstaligen vanaf het begin van een mogelijke strafprocedure alles kunnen begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt en ...

 

Beveiligingsactoren | De rol van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

 

Justitie | Gemeenschappen vanaf januari 2015 volledig bevoegd voor justitiehuizen

 

Justitie | De overdracht van de justitiehuizen naar de gemeenschappen

 

Justitie | De internationale uitwisseling van DNA-gegevens: een stap vooruit!

 

Relationeel geweld | Haatmisdrijven op het internet: de richtlijnen van de procureurs-generaal

 

Relationeel geweld | Discriminatie en haatmisdrijven

 

Justitie | Gratis juridische bijstand, doorgaans “pro Deo” genoemd

 

12345Volgende ›Laatste »


 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !