Relationeel geweld & Justitie | 24 November 2014

Discriminatie en haatmisdrijven

Een omzendbrief van het college van de procureurs-generaal van 17 juni 2013 wil de Belgische regelgeving in overeenstemming brengen met de Europese richtlijnen inzake de strijd op het vlak van ...

 

Diefstal en preventie & Beveiligingsactoren | 19 November 2014

Winkeldiefstal: een preventiestrategie op maat ontwikkelen

Om te voorkomen dat de verantwoordelijken van een handelszaak onnodig investeren en overbodige maatregelen nemen tegen denkbeeldige gevaren, kunnen ze best eerst de reële risico’s inventariseren en bestaande problemen identificeren. Op ...

 

Diefstal en preventie & Beveiligingsactoren | 13 November 2014

Winkeldiefstal: evaluatie van de risico’s voor de handelaar

Voordat de verantwoordelijken van een handelszaak een ontmoedigingsstrategie kunnen uitwerken, moeten zij eerst een analyse maken van de mogelijke risico’s waaraan hun zaak wordt blootgesteld. De volgende stap is het ...

 

Diefstal en preventie | Winkeldiefstal: bestaan er duurzame en doeltreffende oplossingen?

 

Lokale preventieplannen | De inrichting van openbare ruimtes: aandacht voor veiligheid!

 

Lokale preventieplannen | Een goed ontworpen stratennet verhoogt de veiligheid in een nieuwe buurt

 

Lokale preventieplannen | Secured by design: het concept voor een veiligere buurt

 

Minderjarigen | Facebook en cyberpesten: vijf tips voor jongeren

 

Relationeel geweld | Uw gesprekspartner wordt agressief: hoe reageert u?

 

Minderjarigen | Jongeren en cannabis: hoe gaan we daarmee om?

 

12345Volgende ›Laatste »


 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven !