A A A

SECUNEWS VZW

Niet alleen de cijfers van het cannabisgebruik gaan in stijgende lijn, maar ook de problematiek die dit met zich meebrengt, neemt zienderogen toe – zo blijkt uit de gegevens in verband met de strijd tegen de handel (productie en distributie) van cannabis op het Belgische grondgebied.

De toegenomen vraag van cannabisgebruikers naar sinsemilla en de relocatie van een deel van de cannabisproductie hebben elementen uit de georganiseerde misdaad aangetrokken. De overstap naar indoorplantages, destijds ingezet door de cannabis factories in Nederland en Groot-Brittannië, brengt immers grote geldstromen op gang voor de drugshandelaars.

De wereld van de informatica wordt constant overspoeld door neologismen, en scareware is daar één van. Het woord scareware (ook wel rogueware genoemd) is een samentrekking van “scare” (of “rogue”) – dat “schrik” (of “schurk”) betekent – en software. Het gaat om valse antivirussoftware die aan een flinke opmars op het internet bezig is.

De Europese gebruikers van cannabis, die traditioneel de voorkeur gaven aan deze drug in de vorm van hasj, vertonen een groeiende belangstelling voor de sterke weedvariant sinsemilla. Deze variant wordt beschouwd als natuurlijker én van betere kwaliteit dan de Marokkaanse hasj. Door deze ontwikkeling zien Marokko en (in mindere mate) Afghanistan hun hegemonie op het vlak van cannabisdistributie naar het oude continent langzaam maar zeker afbrokkelen.

Ook al is men het in de wetenschappelijke en medische wereld nog steeds niet eens over de mogelijke gevaren van cannabisgebruik (met name de nefaste gevolgen op lange termijn op de geestelijke en lichamelijke gezondheid), toch lijken deze weer steeds groter te worden ingeschat. Maar hoeveel en hoe vaak wordt cannabis nu eigenlijk gebruikt en welke ontwikkelingen doen zich voor op de markt?

In een vorig artikel hebben we getracht in grote lijnen de evolutie weer te geven van de prostitutie in de grote steden. In dit artikel gaan we in op de gevolgen van de recente evolutie in de wereld van de prostitutie in de grote steden voor de pooiers (of souteneurs), die in sommige landen (waaronder Nederland) officieel zijn erkend en “ondernemers” worden genoemd. Vervolgens gaan we in op de strijd tegen deze internationale vorm van criminaliteit.

Naar aanleiding van actuele projecten, vaak opgestart door lokale politici, zoals het “Eros Center” in Luik (gedeeltelijk geïnspireerd door de Antwerpse ervaring met “Villa Tinto”) komt de problematiek van de beveiliging van de werkplekken van prostituees weer in de kijker. In dit artikel tracht men te onderzoeken hoe en waarom prostitutie in grote steden een pijnpunt blijft.

IBZ NL BottomPrVlaamseBrabant bottomlogo FBPSU NL 250 VSV LOGO