A A A

SECUNEWS VZW

Een honderdtal Belgische gemeenten krijgt financiële steun van de federale overheid om overlast, inbraken en diefstal in voertuigen te bestrijden op basis van een Strategisch veiligheids- en preventieplan.

Sinds 2013 hebben Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een gedetailleerde reglementering om gebruik van pesticiden in te perken en het milieu te beschermen. Dit geldt voor de professionelen en de publieke sector, maar ook voor de burger. We kennen dus maar beter de alternatieven.

Zowel op ons werk als in ons privéleven moeten we allemaal wel eens een bepaalde positie innemen, iets weigeren en bijgevolg het hoofd bieden aan wat we verbale agressie zouden kunnen noemen. Door onze manier van reageren kunnen we het brandje blussen of juist het vuur aanwakkeren. 

Als een jongere zichzelf verminkt, toont hij dat hij zich slecht voelt en roept hij om hulp. Dit gedrag stopt echter zelden zonder tussenkomst van buitenaf. Het is dus belangrijk om te handelen en er met hem vanaf de eerste tekenen over te spreken.

Het bewijs van aansprakelijkheidsverzekering dat bij een wegcontrole moet worden getoond wordt in de volksmond wegens zijn kleur de "groene kaart" genoemd. Die benaming wordt binnenkort dus betekenisloos.

Terwijl criminelen de dag van vandaag opletten om geen vingerafdrukken of DNA-sporen na te laten, kunnen ook andere sporen hen verraden: dit is het geval bij verfsporen.

Incest is waarschijnlijk een van de moreel het meest veroordeelde vormen van afwijkend gedrag. Er bestaan clichés over, maar hoe definieer je incest nu juist? Hoe verklaar je de sterke afkeur?

IBZ NL BottomPrVlaamseBrabant bottomlogo FBPSU NL 250 VSV LOGO