Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

SECUNEWS VZW

In onze vorige artikels ging het over privé- en openbare vergaderingen alsook over de bevoegdheden van de lokale overheden bij het organiseren van bijeenkomsten. Wat openbare evenementen betreft, hebben we het ook al gehad over de mogelijke tussenkomst van de gemeente naargelang de plaats van de bijeenkomst: in open lucht of in een besloten omgeving.

De Veiligheid van de Staat, onze nationale burgerlijke inlichtingendienst, publiceert nu al voor het derde jaar op rij zijn jaarrapport. Het tot nu toe laatste rapport werd in januari 2012 gepubliceerd en behandelt de werking van de dienst in 2010. In een eerste artikel hebben we de rol van de veiligheid van de staat en bepaalde opdrachten zoals de strijd tegen inmenging vanuit het buitenland belicht. Daarnaast hebben we het nieuwe wettelijke kader geschetst. Daarin krijgt de Veiligheid van de Staat onder meer de mogelijkheid om BIM “bijzondere inlichtingenmethodes” toe te passen.

Ter aanvulling van de twee teksten waarin het ging over de handel in vuurwapens (zie referentie), willen wij het graag kort hebben over een studie van C. Morselli, professor aan de universiteit van Montréal, die uitleg geeft over de netwerken van vuurwapens en over hoe de politie optreedt (1). Hoewel deze studie in Canada werd uitgevoerd, gaat het hierin ook over Amerikaanse en voorgaande Canadese onderzoeken.

De Albanese maffia is duidelijk aanwezig in Europa. In het vorige artikel hadden we het al over haar organisatie. In dit artikel nemen we twee van haar belangrijkste criminele activiteiten onder de loep: de georganiseerde diefstal en de wapenhandel.

Hoeveel vertrouwen hebben de mensen in de politiediensten? Hoe legitiem is de politie in hun ogen? En waardoor wordt hun houding tegenover de politie vooral beïnvloed? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, kijken we eerst even naar de onderzoeksresultaten van de ‘Veiligheidsmonitor” van de federale politie in België. Vervolgens gaan we dieper in op enkele aspecten van een Brits onderzoek naar de redenen voor het vertrouwen in en het toekennen van legitimiteit aan de politiediensten.

Naar schatting is 3 tot 5% van de actieve bevolking verslaafd aan alcohol, wat overeenkomt met het percentage alcoholverslaafden binnen de bevolking in het algemeen. In het bedrijfsleven hebben de gevolgen van alcoholmisbruik tijdens de werkuren niet alleen te maken met de risico’s bij het besturen van voertuigen, het bedienen van machines, het leiden van teams e.d., maar ook met verminderde reflexen en onderscheidingsvermogen, een gebrek aan concentratie of onaangepast gedrag.

Sommige weggebruikers nemen het niet zo nauw met de verkeerswet en begaan regelmatig verkeersovertredingen in de ruime zin van het woord. Dat komt uiteraard de verkeersveiligheid niet ten goede. Een deel van de verkeersonveiligheid hangt in ons land immers samen met het gedrag van mensen die herhaaldelijk verkeersovertredingen blijven begaan, verkeersrecidivisten. Om het aantal verkeersslachtoffers verder te doen dalen heeft de overheid recent enkele belangrijke maatregelen getroffen: hogere verkeersboetes en een langere recidivetermijn.

IBZ NL BottomPrVlaamseBrabant bottomlogo FBPSU NL 250 VSV LOGO