TOP NEWS

.
.

NIEUWS

Videospelletjes: hoe herkennen we het verslavingsproces? (2)

Over het bestaan en de ernst van verslaving aan videospelletjes, zijn de meningen verdeeld en ook de internationale gemeenschap van wetenschappers is er nog niet uit. De categorie “verslaving aan of afhankelijkheid van de virtuele wereld of videospelletjes” komt dan ook nog niet voor in de grootste classificaties van mentale stoornissen, namelijk de Diagnostic and statistical manual of mental disorders van de American Psychiatric Association en de internationale classificatie van geestesziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het sleutelwoord voor nummerplaten: leesbaarheid!

11.000 euro … Dat is de (maximum)boete die kan worden opgelegd aan iedere chauffeur van wie de nummerplaat van de auto niet of onvoldoende zichtbaar is – bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een trekhaak, een fiets, een fietsenrek, enz. of gewoon doordat de plaat versleten is of bedekt is met modder.

De verschillende bevoegdheden van de Belgische douaniers

Nog niet zo heel lang geleden bemanden Belgische douaniers dag en nacht de verschillende grensposten van ons land. Maar sinds het vrije verkeer van personen en goederen zien we ze niet veel meer. Waar houden ze zich nu eigenlijk mee bezig? Mogen ze bijvoorbeeld nog voertuigen en bagage doorzoeken? En hoe kunnen we ze herkennen? Allemaal vragen die iedereen zich wel eens stelt …

De verslaving aan videospelletjes: een ziekte? (1)

De media vestigen er steeds vaker de aandacht op dat het overdreven vaak spelen van videospelletjes bij sommige spelers tot teruggetrokkenheid en verslavingsverschijnselen leidt … Maar is dat echt wel zo? Op basis van de conclusies van vele onderzoeken die rond dit thema zijn gedaan, bekijken we dat verslavingsverschijnsel even van dichterbij. Laten we om te beginnen al opmerken dat degenen die buitensporig veel met die spelletjes bezig zijn, slechts een kleine minderheid vormen.

EWDD-rapport 2010: nieuwe drugs en groeiende tendensen

Einde 2010 werd het jaarrapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) officieel voorgesteld. Het geeft een overzicht van drugs(gebruik) in de 27 lidstaten van de Europese Unie en in Kroatië, Turkije en Noorwegen. Behalve gegevens over de verschillende soorten drugs, bevat het ook up-to-date informatie over:

• de nieuwe drugs en groeiende tendensen;
• de infectieziekten en overlijdens gelieerd aan drugsgebruik;
• de voorgestelde antwoorden op deze problematiek op juridisch, sociaal en gezondheidsvlak.

Mensenhandel bestrijden: een multidisciplinaire aanpak

We hebben eerder de wettelijke middelen bestudeerd waarover België beschikt in verband met de strijd tegen mensensmokkel en -handel. We focussen nu op de aanpak waarvoor België opteert en die duidelijk multidisciplinair genoemd kan worden. De strijd tegen deze soort criminaliteit omvat immers de preventie, de opvolging van overtredingen, de slachtofferbegeleiding en richt zich tot alle betrokken personen.

Handel in dopingproducten: een duidelijke rolverdeling!

Doping in de sport is van alle tijden. Wel ziet men dat de methodes en producten almaar gesofisticeerder worden. De organisaties die er zich mee bezig houden evolueren. Maar ook de regelgeving verandert. Nieuwe actoren komen naar voor, zowel in de sportwereld als bij de politie (met gespecialiseerde eenheden), zowel in Frankrijk als België. Zij richten zich op de strijd tegen dopinggebruik.