A A A

Verslavingen

Verslavingen in brede zin (alcohol, drugs, medicijnen, games, gokken, doping, enz.) en de preventie daarvan. Niet het luik criminaliteit en criminaliteitsbestrijding.

 • Alcohol: Hoe tijdig riskant alcoholgebruik herkennen?

  Regelmatig en veel alcohol drinken kan leiden tot riskant of zelfs schadelijk alcoholgebruik. Hoe merk je dit vroegtijdig op? Op welke diensten kunnen eerstelijnshulpverleners in Vlaanderen en Brussel een beroep doen?

 • Drugs: de gevaren van lachgas of stikstofmonoxide

  Lachgas komt regelmatig in het nieuws. Hoe gevaarlijk is het inhaleren van dit gas dat vrij verkocht mag worden? Toelichting en waarschuwing.

 • Hoe kan je een vriend beletten dronken te rijden?

  Een vriend heeft te veel gedronken en wil toch rijden. Je beseft dat dit hem en anderen in gevaar kan brengen. Hoe kan je hem op andere gedachten brengen? Wanneer kan of moet jij in zijn plaats beslissen?

 • Goede praktijken om alcohol achter het stuur te voorkomen

  Politieacties en de preventiecampagnes voor het grote publiek zoals de BOB-acties mogen niet de enige manier zijn om rijden onder invloed te voorkomen. Met welke andere strategieën kan men rijden onder invloed nog aanpakken?

 • De opvolging van een jongere die drugs gebruikt...

  Als ouder of opvoeder is het soms erg moeilijk om een jongvolwassene zover te krijgen om zijn drugsprobleem te erkennen en aan te pakken. Wat kan je doen om hem of haar aan te sporen zich te laten begeleiden? Wie kan je daarvoor aanspreken?

 • Wat als mijn puberende zoon of dochter drugs nam?

  Wat doe je als ouder als je vermoedt dat je opgroeiend kind drugs gebruikt. Erover praten of niet? Inlichtingen en raad vragen? Hoe gaan de ouders, de jongere en eventuele hulpverleners met elkaar om in deze situatie? Enkele aanzetten tot antwoorden om tot een efficiënte aanpak te komen.

 • De risico’s van het gebruik van methamfetamine in Europa

  Hoewel in de Europese landen de meeste gebruikers cocaïne verkiezen, bestaat het gevaar dat het gebruik van methamphetamine toeneemt door de instorting van de grondstofprijzen. Waarom gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?  

 • Mijn kind is verslaafd aan zijn smartphone, wat nu?

  Jongeren lijken soms echt verslaafd aan hun smartphones. Ze zijn dag en nacht. Het lijkt onmogelijk samen te eten zonder dat de gsm mee aan tafel zit. Dit is meer dan een gewoonte. Er zijn tekenen die tot bezorgdheid leiden.

 • Waarom willen jongeren constant online zijn?

  Tieners zijn verslingerd aan smartphones en dat baart ouders al jaren zorgen. Ze weten niet meer hoe ze grenzen kunnen stellen aan jongeren die kost wat kost constant online willen zijn. Kan iemand verslaafd zijn aan zijn smartphone en hoe kan je het gebruik door jongeren beperken?

 • Verslavingen: risico’s door de corona-epidemie

  Voor wie verslaafd is aan alcohol, tabak, cannabis of aan andere al dan niet illegale substanties, kan de huidige gezondheidscrisis ervoor zorgen dat ze te veel gaan consumeren of dat ze net abrupt ontwenningsverschijnselen vertonen en andere risico’s lopen, zoals besmetting met het virus.

 • Drinken we door de lockdown meer alcohol?

  De corona-epidemie zorgt voor heel wat bezorgdheid bij de bevolking. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat we aanzienlijk meer zouden drinken om met onze stress om te gaan. Welke risico’s zijn er verbonden aan het feit dat we thuis moeten blijven?

 • Hoe kom je tussen bij mensen met het Diogenessyndroom?

  Mensen die lijden aan het Diogenessyndroom weigeren over het algemeen elke vorm van hulp, ondanks de moeilijkheden en de risico’s waarmee ze worden geconfronteerd. Het vergt een geleidelijke aanpak en een multidisciplinaire samenwerking opdat ze begeleiding zouden aanvaarden.

 • Slachtoffer van een medicijnvergiftiging: reacties die levens redden

  Je bevindt je bij iemand die het slachtoffer is van een medicijnvergiftiging of je stelt vast dat iemand zijn medicijnen niet naar behoren heeft ingenomen. Hoe reageer je in zo’n noodsituatie? Afhankelijk van het soort vergiftiging moet je bepaalde dingen in het oog houden tot wanneer de MUG of de ziekenwagen ter plaatse is.

 • Hoe herken je het Diogenessyndroom?

  Mensen met het Diogenessyndroom stouwen hun woning vol met een overvloed aan afval en allerhande voorwerpen. Dat maakt hun woning ongezond om in te wonen en zelfs gevaarlijk (brandgevaar, enz.). Bovendien zonderen deze mensen zich af en weigeren ze elke vorm van hulp.

 • Drugs: de gevaren van lachgas of stikstofmonoxide

  Door berichten over het aantreffen van een grote hoeveelheid patronen lachgas bij een dealer of een hoop lege patronen op plaatsen waar jongeren komen, komt lachgas regelmatig in de actualiteit. Hoe gevaarlijk is het inhaleren van dit gas dat vrij verkocht mag worden? Toelichting en waarschuwing.

 • Jongeren en alcohol: tips voor de ouders

  Ouders voelen zich soms machteloos wanneer hun kinderen alcohol beginnen te drinken. Rond de leeftijd van 15 jaar breekt immers de tijd aan van “feestjes met alcohol”. Hoe begin je over dit onderwerp en hoe bereid je dit voor?

 • Hoe voorkom je een gameverslaving in je gezin?

  Ongeveer 11% van de jongeren in België vertoont tekenen van problematisch gamegedrag. Gezinnen worden geconfronteerd met dit bij kinderen en adolescenten zeer geliefde medium. Hoe kan je als ouder het gebruik van games bij jongeren omkaderen en het risico op verslaving voorkomen?

 • Hoe omgaan met een alcoholverslaafde in je omgeving?

  Het is uiterst moeilijk voor een alcoholverslaafde om zijn ziekte onder ogen te zien. Het benoemen van het probleem verplicht de zieke immers om toe te geven dat het alcoholverbruik niet onder controle is en de eigen zwakheid dus ook moet erkennen. Ze zijn bang om door een bekentenis veroordeeld te worden of zelfs de kinderen te verliezen. 

 • Maken games jongeren agressief?

  De vraag over het verband tussen geweld en gamen veroorzaakt ongerustheid. Na drama’s zoals schietpartijen of gijzelingen hoor je wel vaker dat de dader verslaafd was aan gewelddadige games en dat hij daardoor de daad zou gepleegd hebben. Zijn deze angsten gegrond?

 • Vanaf hoeveel uur achter een scherm is iemand verslaafd?

  Een gameverslaving wordt nu erkend als een volwaardige psychische stoornis, zoals de verslaving aan alcohol en aan gok- en kansspelen. Adolescenten en volwassenen kunnen zodanig aan hun game gekluisterd zijn dat ze niet eens de moeite doen om te eten of te slapen. Vanaf wanneer moet je je zorgen maken?