A A A

Verslavingen

Verslavingen in brede zin (alcohol, drugs, medicijnen, games, gokken, doping, enz.) en de preventie daarvan. Niet het luik criminaliteit en criminaliteitsbestrijding.

 • Uw kind drinkt overmatig alcohol: hoe kunt u daarover praten?

  Jongeren die overmatig alcohol drinken, zijn helaas geen uitzondering. In het geval van een dergelijk risicogedrag, moet u als ouder of opvoeder natuurlijk iets ondernemen. Maar wat en hoe? Hoe kunt u uw kind op een positieve manier benaderen en toch de niet mis te verstane boodschap geven dat dit niet kan? Jongeren trekken immers alles wat ouders (of volwassenen

  ...
 • Uw kind onder invloed van alcohol: hoe reageert u het best?

  Alcohol is ongetwijfeld het eerste product waar jongeren mee gaan experimenteren. Maar wat doet u als uw kind ’s avonds dronken thuiskomt? Hoe kunt u uw puber duidelijk maken wat de gevaren zijn van (overmatig) alcoholgebruik? We geven hier enkele concrete tips voor ouders en opvoeders om de juiste toon te vinden.

 • Hoe praat u met jongeren over alcohol?

  Opgroeiende jongeren zijn op zoek naar een identiteit en zijn vaak geneigd om risico's te nemen. Daarbij hoort experimenteergedrag, ook met alcohol. De verleiding om alcohol te drinken is immers groot. Ze zijn zich daarbij niet altijd bewust van de gevaren die alcoholmisbruik met zich mee kan brengen: dronken rijden, geweld, onbeschermde of ongewilde seksuele

  ...
 • Hoe omgaan met risicogedrag bij jongeren?

  Aan welke risico’s worden adolescenten regelmatig blootgesteld en wat zijn de mogelijke gevolgen en oorzaken daarvan? We geven hier enkele tips over de houding die ouders, leerkrachten, opvoeders en alle personen die privé of professioneel bij de problematiek betrokken zijn, kunnen aannemen om dit gedrag te voorkomen of een halt toe te roepen.

 • Drugs in Europa: het beleid past zich aan de veranderende markt aan

  De drugshandel kent niet alleen bikkelharde concurrentie, maar wordt ook geconfronteerd met een steeds beter bijgestuurd beleid om die drugshandel aan banden te leggen. Hoe kunnen we het vermogen verklaren van de trafikanten om zich steeds weer aan te passen? Welke maatregelen neemt de overheid op haar beurt dan weer om het fenomeen drugshandel in te dijken?...

 • Drugs in Europa: nu nog zuiverder en gemakkelijker verkrijgbaar

  In de Europese drugsscene evolueren vraag en aanbod constant. Ze worden beïnvloed door de opportuniteiten geboden door het internet en de razendsnelle ontwikkeling en productie van steeds maar nieuwe psychoactieve stoffen. Wat zijn de gevolgen van deze factoren op vraag en aanbod?

 • De traumatische gevolgen van kindermishandeling

  In vroegere artikels sensibiliseerden we u al voor de signalen van kindermishandeling. We bespraken ook verschillende manieren waarop u kunt omgaan met situaties waarin een kind mogelijk het slachtoffer is van geweld. We zetten dit artikel in die context verder en bekijken nu de traumatische gevolgen van mishandeling voor kinderen en adolescenten.

 • Als een kind lijdt onder de alcoholverslaving van zijn ouders ...

  Een kind dat wordt geconfronteerd met de alcoholverslaving van zijn ouders, begrijpt dikwijls niet wat er gebeurt, waarom de sfeer thuis zo gespannen is of waarom zijn ouders soms zo anders reageren. Het kind wordt angstig, schaamt zich en voelt zich schuldig. Hierdoor zal het zich soms afsluiten van zijn omgeving.

 • Een kind met aan alcohol verslaafde ouders concreet helpen

  Alcoholisme is een ziekte die het hele gezin aantast. Het volledige dagelijkse leven draait rond de zieke(n), met de bijhorende spanningen en instabiliteit tot gevolg. Ondanks het gespannen klimaat en het eventueel ondergane geweld zijn kinderen van alcoholverslaafden meestal te loyaal om er met anderen over te praten. Ze hullen zich in stilzwijgen dat zich op den

  ...
 • En hoe staat het met het drugsgebruik in België?

  In een vorig artikel ging het over het jaarlijkse verslag van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). We hebben toen de belangrijkste elementen van het rapport vermeld i.v.m. drugsgebruik in Europa in 2014. In dit artikel geven we enkele cijfers die betrekking hebben op België. We bespreken hier twee kwesties: het drugsgebruik en de

  ...
 • Drugsgebruik in de EU in 2014: stabiel maar delicaat

  Het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, gevestigd in Lissabon, heeft zijn jaarlijkse rapport gepubliceerd. Wat moeten we onthouden van de afgelopen 12 maanden? Wel, de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn niet echt veranderd en er zijn geen spectaculaire nieuwe situaties ontstaan, maar we moeten nog steeds voorzichtig zijn … zowel het

  ...
 • Kinderen verantwoord surfgedrag aanleren … hoe doen we dat?

  Internet is niet ongevaarlijk, dat weet iedereen ondertussen wel. Het regent dan ook - vaak tegenstrijdige - adviezen op allerlei websites, zodat we door de bomen het bos niet meer zien. In dit artikel stellen we een aantal kwaliteitsvolle Nederlandstalige sites voor die u kunnen helpen uw kind(eren) doeltreffend te begeleiden en te beschermen tijdens hun digitale

  ...
 • Doeltreffende preventie van verslavingsgedrag bij jongeren

  De puberteit en adolescentie is een periode vol uitdagingen, onderzekerheden en het zoeken naar nieuwe ervaringen. Daar hoort vaak ook het experimenteren met psychoactieve middelen bij, zoals alcohol, tabak en cannabis. In Frankrijk hebben de verantwoordelijken voor de strijd tegen drugs en verslaving de opdracht gegeven aan een multidisciplinaire groep

  ...
 • Verslavingsgedrag bij jongeren: de risicofactoren

  Ondanks de vele preventiecampagnes en de gewijzigde wetgeving in Frankrijk blijft het gebruik van alcohol, tabak en cannabis er bij jongeren aanzienlijk. Een van de oorzaken ligt in de veranderde manier van consumeren, zoals het drinken van meer dan vijf glazen alcohol op één avond.

 • Jongeren en cannabis: hoe gaan we daarmee om?

  Wanneer een adolescent cannabis gebruikt, is het belangrijk om de situatie niet erger te maken dan ze is. Als ouder of opvoeder probeert u best eerst te praten met de jongere en te achterhalen waarom hij of zij cannabis gebruikt. Begin zeker niet te fouilleren of te controleren. Het is heel wat efficiënter om u goed te informeren en zo nodig een specialist te

  ...
 • Gok- en kansspelen: wat als iemand uit uw naaste omgeving verslaafd raakt?

  Wanneer een persoon steeds minder controle heeft over zijn of haar uitgaven en over de tijd die hij of zij doorbrengt met gokken, lijdt iedereen in de omgeving hieronder en stellen zij zich vragen. Wat kan ik doen? Moet ik ingrijpen of beter niet? Volgens psychologen die gespecialiseerd zijn in dit soort verslavingen (zie referentie), vergt een gedragsverandering

  ...
 • Gokverslaafd? Zoek online hulp!

  Wat moet u doen als u niet kunt stoppen met (gok)spelen en deze verslaving nefaste gevolgen heeft voor uw leven en dat van uw omgeving? In België zijn er duizenden mensen gokverslaafd. De overvloed aan online gokwebsites heeft daar wellicht iets mee te maken.

  Vandaar het belang om een online hulpwebsite ter beschikking te stellen met concrete antwoorden

  ...
 • De Europese cijfers i.v.m. drugs: hoe zit het met cannabis en heroïne?

  Ook dit jaar heeft het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag 2013 is deze keer iets eerder beschikbaar op de site van het EWDD dan normaal. Voor de lezers van Secunews geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste punten. In dit artikel beginnen we met de cijfers betreffende cannabis

  ...
 • Balans 2012 van het drugsgebruik in Europa: de grote lijnen

  Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction of EMCDDA) publiceerde op 31 januari 2013 zijn jaarverslag van 2012 over de actuele situatie in verband met drugs in Europa. Wij zetten hier kort de grote lijnen uiteen. Om te beginnen schetsen we de situatie van heroïne en andere

  ...
 • De begeleiding van kinderen die online spelen

  Onlinespelletjes (al dan niet voor meerdere spelers tegelijk) worden steeds populairder bij kinderen en jongeren. Hoewel ze op zich niet noodzakelijk een risico inhouden, is het toch aan te raden voor de ouders – zeker bij jongere kinderen – om op zijn minst een oogje in het zeil te houden. In ideale omstandigheden kennen de ouders het spel en de spelregels zelf

  ...