A A A

Brand

Maatregelen ter bescherming tegen brand- en ontploffingsgevaar op alle plaatsen, gespecialiseerd personeel/middelen: brandweer, civiele bescherming, enz.

 • Hoe help je iemand in shock na een ongeval?

  In geval van een verkeersongeval, een brand of een gewelddadige overval kan je, in afwachting dat de hulpdiensten ter plaatse komen, slachtoffers die in shock of zelfs bewusteloos zijn, bijstaan. Hoe herken je iemand in shock? Wat moet je doen als een slachtoffer niet meer reageert?

 • Brandwonden: soorten en graden, eerste hulp

  Op het werk, op de openbare weg of thuis … we kunnen overal en op elk moment geconfronteerd worden met een slachtoffer met brandwonden ten gevolge van brand, elektrocutie, blootstelling aan chemische producten of simpelweg een oververhitte pan … Hoe beoordeel je de ernst en hoe reageer je best?

 • Neem je voorzorgen als je vuurwerk wil afsteken!

  Wie vuurwerk of lampions wil afsteken moet zich er op voorhand van vergewissen dat het in zijn gemeente wel is toegelaten. Hier geven we nuttige tips om op een verstandige en veilige manier met vuurwerk om te gaan.

 • Feestvuurwerk voor privégebruik: de reglementering

  Heel wat particulieren vieren het begin van het nieuwe jaar met vuurwerk zoals Bengaals vuur, vuurpijlen, knallers of andere pyrotechnische geluids-, rook- of lichteffecten. Helaas gebeuren elk jaar opnieuw ongevallen, soms met zeer ernstige gevolgen. Wat mag ik kopen en afsteken?

 • Beveiligingssystemen en artificiële intelligentie, op 06/12/2019 in Namen

  AI zal zich waarschijnlijk sterk ontwikkelen, vooral dan in de domeinen veiligheid, opsporing en bescherming. Welke opportuniteiten biedt dit en wat is de impact voor de veiligheidsactoren en de veiligheidsorganisaties? Een seminarie georganiseerd door de vzw ANPI op 6 december in Namen.

 • CO, de “stille moordenaar” die ongemerkt je huis binnensluipt

  Elk jaar zijn er een duizendtal mensen het slachtoffer van een koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide, of kortweg CO, dat we niet kunnen ruiken, zien of proeven, is meestal afkomstig van verkeerd gebruikte of defecte verwarmingstoestellen (aardgas, hout, kolen, pellets, butaangas, petroleum enz.) of warmwatertoestellen op gas.

 • Thermische onkruidbestrijding is niet zonder gevaar!

  Als je een thermische onkruidverdelger op gas of elektriciteit gebruikt om je te ontdoen van onkruid, moet je voorzichtig te werk gaan. Er is immers een reëel risico op brand en brandwonden. Essentiële adviezen om veilig te werk te gaan.

 • Prioritaire voertuigen: door het rood rijden en de toegelaten maximumsnelheid overschrijden

  Tijdens een prioritaire opdracht mogen bestuurders van prioritaire voertuigen, in welbepaalde omstandigheden, sommige regels van de wegcode overtreden. Welke voorzorgsmaatregelen moeten hulpverleners nemen als ze door rood licht willen rijden of de snelheidslimieten overschrijden?

 • Prioritaire voertuigen: gebruik van blauw zwaailicht en sirene

  Wanneer mogen de bestuurders van prioritaire voertuigen volgens de wegcode gebruikmaken van het blauwe zwaailicht en de sirene? Wanneer hebben ze voorrang?

 • Dien ik kleine bouwwerken steeds te melden?

  Plan je kleine werken aan of rond je woning, dan rijst al snel de vraag of je voor deze bouwwerken een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig hebt of een melding volstaat. Je kan daarvoor de checklist ‘Vrijstelling en Melding van stedenbouwkundige handelingen’ of de omgevingsambtenaar van je gemeente raadplegen.

 • Trauma’s voorkomen bij het personeel van de hulpdiensten

  Het personeel van de hulpdiensten (hulpverleners, brandweerlui, ambulanciers, politiemensen...) wordt regelmatig geconfronteerd met erg stresserende gebeurtenissen, die soms zelfs traumatiserend zijn. Concrete tips voor diegenen die onze veiligheid verzekeren om hen te helpen hun evenwicht terug te vinden na dergelijke gebeurtenissen.

 • Het personeel van de hulpdiensten: oog in oog met traumatiserende situaties

  Sommige beroepen houden altijd, overal en in alle omstandigheden bepaalde risico’s in. Personeelsleden van de hulpdiensten (politieagenten, brandweerlui, ambulanciers,...) behoren tot de beroepsgroep die het meest wordt geconfronteerd met traumatiserende ervaringen. Met welke symptomen kan je in de uren en dagen na en dergelijke situatie worden

  ...
 • Evenementen in tenten: preventiemaatregelen

  Veiligheid bij een evenement mag je niet improviseren. Alle partijen (organisatoren, autoriteiten, hulpdiensten en politie) moeten hierbij worden betrokken. Het gebrek aan onderverdelingen in een tent verhoogt het risico op snelle uitbreiding van brand. Er is dus minder tijd om het publiek te evacueren. Veiligheidsnormen zijn daarom uiterst belangrijk.

 • Het belang van elektronische beveiliging van een woning

  Elke beveiligingsprofessional, ongeacht zijn vakgebied, zal je vertellen dat je veiligheidsrisico’s nooit volledig kan uitsluiten. Met welke risico's moet een particulier rekening houden en hoe kan hij zijn bezittingen en zichzelf effectief beschermen en tegelijkertijd de kosten van deze beveiliging in de hand houden? Wat moet hij

  ...
 • Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen bij de opstart van een bedrijf?

  De opstart van een bedrijf, zoals een crèche, een wassalon, een carwash of een bakkerij gaat gepaard met veel administratieve verplichtingen. Zo moet je nagaan of een omgevingsvergunning vereist is, de vroegere milieuvergunning. Afhankelijk van de indelingsklasse, dien je een vergunningsprocedure te doorlopen of geldt er een eenvoudige meldingsplicht.

 • Mag ik munitie aanschaffen en bezitten?

  Mag een particulier munitie verwerven en thuis opslaan zonder een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen? Onder welke voorwaarden mogen jagers en sportschutters munitie kopen, vervoeren en thuis bewaren? Hier beschrijven wij op concrete wijze de wettelijke bepalingen over munitie voor draagbare vuurwapens.

 • Evenementen in tenten: de noodzakelijke risicoanalyse

  Er zijn helaas voorbeelden genoeg van drama’s in een overvolle feest-, theater- of bioscoopzaal, veroorzaakt door brand. Maar hoe zit dat met evenementen en feesten in een of meerdere tenten? Deze tijdelijke structuren, grotendeels bestaande uit doek, zijn immers nog veel gevoeliger voor brand. Wat zijn de potentiële risico's?

 • Kunstgalerijen, musea, kerken, privécollecties: hoe diefstal en brand voorkomen?

  Een expositiezaal, antiekgalerij of privécollectie beveiligen vereist een specifieke preventieaanpak. Op 21 mei 2019 organiseert vzw ANPI in Louvain-La-Neuve een halve studiedag om de aandacht te leggen op doeltreffende veiligheidsmaatregelen om waardevolle voorwerpen, kunstwerken en collecties tegen de risico’s van brand en diefstal te beschermen.

 • Stress bij hulpverleners: wat kan je eraan doen?

  Hoewel stress natuurlijk intrinsiek deel uitmaakt van hulpverlenende beroepen, kunnen we toch proberen deze te verminderen, of er op zijn minst mee leren omgaan zodat de gevolgen beperkt blijven. Hieronder vind je een aantal tips en adviezen die politieagenten, brandweerlui en andere crisishulpverleners kunnen helpen om hun stressbestendigheid te

  ...
 • Het gebruik van een onkruidbrander: let goed op!

  Een thermische onkruidverdelger mag enkel gebruikt worden door een ervaren volwassene en enkel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Hier bespreken we uitvoerig de vele risico’s die het gebruik van dit toestel met zich meebrengt. Ook geven we belangrijk advies voor zowel voor, tijdens als na het gebruik van een gasbrander of een elektrische brander.