A A A

Brand

Maatregelen ter bescherming tegen brand- en ontploffingsgevaar op alle plaatsen, gespecialiseerd personeel/middelen: brandweer, civiele bescherming, enz.

 • Hoe herkennen we stress bij het personeel van de hulpdiensten?

  Maar net zoals een onschadelijk geneesmiddel schadelijk kan worden als de dosis te hoog is, kan ook stress negatieve gevolgen hebben wanneer we er te lang, te vaak of te sterk aan worden blootgesteld. Hoe manifesteert stress zich, met name bij professionals van de hulpdiensten?

 • De gevaren van elektriciteit in huis

  Als belangrijkste energiebron van onze woning is elektriciteit alomtegenwoordig. Dit is echter niet zonder enig gevaar. Een defect stopcontact, een elektrisch apparaat dat al een dagje ouder wordt of spatjes water op een elektrische geleider kunnen fataal zijn.

 • Security Day 2019 op 13 februari: welke impact heeft artificiële intelligentie op de beveiliging?

  Kan artificiële intelligentie bijdragen aan het beheer en de beveiliging van grote evenementen? Wat is de vooruitgang van AI op het gebied van profilering? Wat is het juridisch kader? Het antwoord krijgt u op de Security Day van 13/02/19 in Leuven, georganiseerd door ALIA, vertegenwoordiger van de elektronische veiligheidssector in België.

 • Centrale verwarming, hulpkacheltjes of open haard: let op!

  In de winter zetten we al snel de verwarming een graadje hoger, plaatsen we een extra kacheltje in de badkamer of ontsteken we de open haard in de woonkamer. Toch moeten we opletten met al deze warmtebronnen. Als we ze niet correct gebruiken kunnen ze brand of brandwonden veroorzaken of koolmonoxide (CO) produceren!

 • Wensballonnen: zo gebruik je ze in alle veiligheid

  Sky lanterns zijn enorm populair in China en Thailand, maar worden ook in andere landen bij de viering van Nieuwjaar en op trouw- en verjaardagsfeesten ingezet. Je moet wel steeds de geldende regelgeving respecteren: in Vlaanderen is het verboden om wensballonnen op te laten, alsook in sommige Waalse en Brusselse gemeenten. 

 • De begeleiding van een getraumatiseerde hulpverlener is zeer specifiek!

  Het leven van een politieagent, een brandweerman, een EHBO’er is een aaneenschakeling van soms ernstige incidenten, voornamelijk qua psychologische impact die ze kunnen hebben. Het is van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen de begeleiding van personeel in shock maar niet getraumatiseerd en de professionals die een trauma opliepen.

 • Hoe een gemeentelijk nucleair noodplan of BNIP opstellen?

  Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • Wat moet je doen in geval van een gaslek?

  Aardgas komt langs leidingen of in flessen onze woning binnen, zelfs auto’s en bussen rijden er tegenwoordig mee. Als we de nodige veiligheidsregels in acht nemen, is het gebruik ervan eigenlijk ongevaarlijk. Onachtzaamheid, een technisch defect of onzorgvuldig uitgevoerde werken kunnen echter leiden tot een explosieve situatie!

 • Straatnamen en huisnummers: wie is verantwoordelijk?

  Een goede en duidelijk zichtbare aanduiding van de straatnamen en de huisnummers is heel belangrijk. Al was het maar voor wijkagenten, postbodes, politieagenten, brandweer en de medische hulpdiensten. Als de namen en nummers niet goed zijn aangeduid, kunnen de hulpdiensten hierdoor immers kostbare tijd verliezen bij een dringende interventie.

 • Welke politiemaatregelen kan een burgemeester treffen?

  Wat kan de gemeentelijke overheid doen als de openbare orde op een bepaald vlak is verstoord, bijvoorbeeld door herhaald nachtlawaai, een muur die op instorten staat of een onbewoonbare woning? Welke administratieve bevoegdheden heeft de burgemeester in dat geval?

 • Nucleair incident: welke noodplannen moeten lokale overheden en collectiviteiten opstellen?

  Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan schrijft een referentiekader voor rond de planning en het beheer van noodtoestanden met een nucleair risico. Voor de operationalisering van welke plannen en procedures zijn de lokale, federale en gewestelijke overheden of de andere actoren bij het crisisbeheer verantwoordelijk?

 • Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan: wat verandert er?

  De maatregelen in het nieuwe nucleaire noodplan betreffen de leden van de nooddiensten, de lokale, provinciale en federale overheden, maar ook de burger. Een korte samenvatting van dit crisisbeheer verduidelijkt de verschillende fases van crisisbeheer, de beschermingsacties en de nieuwe voorziene zones om te gaan schuilen, de evacuatie en het innemen van

  ...
 • De beveiliging van uw domotica. Een handige checklist

  Het is niet eenvoudig om zelf je domotica te beveiligen. Het systeem is doorgaans zo complex dat je daarvoor een specialist nodig hebt. Maar het concept smart house is voor steeds meer mensen een realiteit, en enkele eenvoudige tips kunnen het risico op een cyber attack toch al beperken. We geven hier een praktische en overzichtelijke checklist

  ...
 • Barbecueën? Wees voorzichtig!

  Elk jaar lopen tientallen mensen in België brandwonden op tijdens het barbecueën, door een verkeerd gebruik van de apparatuur, door onwetendheid of onoplettendheid. Vooral het aansteken van de barbecue is een delicate en moeilijke aangelegenheid. Het gebruik van een brandversneller is wel heel handig, maar o zo gevaarlijk. 

 • Hoe kunt u zich beschermen tegen de risico’s van een bliksem?

  Niet alleen op zwoele zomerdagen, maar ook tijdens de winter kunnen we te maken krijgen met hevige onweersbuien, compleet met donder en bliksem. Vooral de bliksem kan grote schade aanrichten en (on)rechtstreeks ongevallen veroorzaken. Hoe kunt u zich hiertegen beschermen?

 • De sluiting van instellingen zonder BA-verzekering inzake brand en ontploffing

  De burgemeester kan verschillende rechtsgronden voor elke maatregel van bijzondere bestuurlijke politie inroepen om elk soort instelling te sluiten volgens specifieke voorwaarden. Hoe wordt de maatregel toegepast wanneer een instelling niet is verzekerd?

 • Security Day 2018 op 14 maart in Mechelen: doeltreffendheid van elektronische beveiliging

  Wat is de stand van zaken en wat zijn de kwaliteitseisen voor inbraak- en branddetectie, toegangscontrole en videobewaking? Antwoorden op deze vragen op Security Day georganiseerd door ALIA Security – de Belgische overkoepelende organisatie van de installateursfederaties en de industrie van elektronische beveiliging – in samenwerking met de Algemene Directie

  ...
 • De algemene bestuurlijke politie vs. bijzondere bestuurlijke politie: de politie over de vertoningen

  In een vorig artikel van deze reeks zagen we reeds dat in het domein van de bestuurlijke politie de maatregelen van bijzondere bestuurlijke politie prioritair worden toegepast indien als er voldoende gedetailleerde en volledige regels bestaan. Laten we vervolgens nu dan kijken naar de verschillende toepassingen ervan. We beginnen bij de politie over de vertoningen.

 • Crisiscommunicatie: We kunnen niet meer zonder internet

  Waarom internet gebruiken in crisiscommunicatie? Naast de traditionele media verandert de wereld van het internet (van digitale media tot sociale netwerken, met inbegrip van websites) ook de communicatiepraktijk. De overvloed aan communicatiemiddelen die tegenwoordig ter beschikking staan en het gevoel de controle over al die informatie te verliezen, kunnen een woordvoerder

  ...
 • De doeltreffendheid van sprinklers

  Na de dramatische brand in de Innovation in Brussel (1967) zijn ze overal in de Belgische commerciële centra, supermarkten en kantoorgebouwen verschenen: automatische systemen om branden mee te blussen, de zogenaamde sprinklers. Wat is hun functie precies? Hoe werken ze? En waarom hebben we ze niet in ook onze woningen?