Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Rampen

Noodplannen, personeel/middelen en beheer van grootschalige crisissituaties: natuurrampen, ongevallen met talrijke slachtoffers, aanslagen, enz.

 • Tijdens een verkeerscontrole door de politie kan het gebeuren dat je je autopapieren, rijbewijs en/of identiteitskaart moet laten zien. Soms moet je ook een alcoholtest afleggen. Maar mag de politie het voertuig ook doorzoeken? En zo ja, om welke redenen?

 • Wat moet je doen als je vastzit in een menigte in beweging, je ingesloten wordt en je niet meer zelf kan kiezen waar je heen gaat? Wat zijn de juiste reflexen om uit dit soort situaties te geraken?

 • Een ernstige brand waarbij giftige dampen vrijkomen, een overstroming, een explosie... Bij zo’n noodsituatie in je buurt of op de plaats waar je je op dat moment bevindt, zal het BE-Alertsysteem je onmiddellijk waarschuwen! Hoe en in welke situaties word ik gewaarschuwd? Hoe schrijf ik mij in?

 • Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • Wat kan de gemeentelijke overheid doen als de openbare orde op een bepaald vlak is verstoord, bijvoorbeeld door herhaald nachtlawaai, een muur die op instorten staat of een onbewoonbare woning? Welke administratieve bevoegdheden heeft de burgemeester in dat geval?

 • Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan schrijft een referentiekader voor rond de planning en het beheer van noodtoestanden met een nucleair risico. Voor de operationalisering van welke plannen en procedures zijn de lokale, federale en gewestelijke overheden of de andere actoren bij het crisisbeheer verantwoordelijk?

 • De maatregelen in het nieuwe nucleaire noodplan betreffen de leden van de nooddiensten, de lokale, provinciale en federale overheden, maar ook de burger. Een korte samenvatting van dit crisisbeheer verduidelijkt de verschillende fases van crisisbeheer, de beschermingsacties en de nieuwe voorziene zones om te gaan schuilen, de evacuatie en het innemen van

  ...
 • De bevoegdheden van privébewakingsondernemingen zijn onlangs uitgebreid. Ze hebben meer handelingsbevoegdheid gekregen op publiek toegankelijke plaatsen. Laten we in dat kader de mogelijke interventies van bewakingsagenten nagaan en vooral dan wat het gebruik van vaste bewakingscamera’s en perimeterbewaking betreft.

 • Waarvoor dienen het callcenter en Be-Alert in een crisiscontext? Het is de taak van de autoriteiten om de bevolking zo snel mogelijk te informeren en, zoals we hebben gezien, de communicatie op een gestructureerde en coherente manier te organiseren. Communicatiemanagement moet gebruikmaken van de verschillende media: de pers, internet, sociale media en, indien nodig, één of meerdere

  ...
 • Waarom internet gebruiken in crisiscommunicatie? Naast de traditionele media verandert de wereld van het internet (van digitale media tot sociale netwerken, met inbegrip van websites) ook de communicatiepraktijk. De overvloed aan communicatiemiddelen die tegenwoordig ter beschikking staan en het gevoel de controle over al die informatie te verliezen, kunnen een woordvoerder

  ...
 • In een noodsituatie kunnen verschillende kanalen worden gebruikt om burgers te informeren. De keuze van het informatiekanaal is een integraal onderdeel van de communicatiestrategie. De kanalen moeten worden gekozen op basis van de beoogde doelstellingen en rekening houden met verschillende evoluerende factoren, waaronder de doelgroep(en) en het

  ...
 • Wie is er verantwoordelijk voor het alarmeren en informeren van de bevolking in een crisissituatie? De overheden die belast zijn met het strategische beheer van het evenement (burgemeester, gouverneur, minister van Binnenlandse Zaken) zijn ook verantwoordelijk voor de discipline 5.

   

 • Er zijn verschillende soorten noodgevallen en ze zijn per definitie onvoorspelbaar. Het spreekt voor zich dat men ze eerst en vooral operationeel moet beheren om de negatieve gevolgen te beperken. Maar bij crisisbeheersing speelt ook publieksvoorlichting een belangrijke rol. In dit artikel leggen we de rol van discipline 5 uit en bespreken we de sleutels tot een

  ...
 • Een bomalarm komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Tussen januari 2008 en december 2012 behandelden de Belgische parketten maar liefst 1500 dossiers van valse bomalarmen. Een gestructureerd noodplan en een goede voorbereiding en opleiding van het personeel zijn dan ook de eerste vereisten om een dergelijke crisissituatie doeltreffend aan te pakken.

  ...
 • In het kader van de reeks artikels over de preventie van en interventie bij een bomalarm, willen we hier nog even dieper ingaan op de te volgen procedure wanneer uw onderneming of organisatie een anonieme dreigtelefoon ontvangt. Het gaat hier uiteraard om een voorbeeldvan mogelijke instructies die moeten worden aangepast aan de specifieke omstandigheden

  ...
 • Een bomalarm moet altijd serieus worden genomen, ook al lijkt het om een vals alarm te gaan. Bovendien kan de persoon die een verdacht (bom)pakket vindt of een dreigbrief of -telefoon ontvangt, in shock of in paniek raken. Het is dus van groot belang om precies te weten welke procedures moeten worden gevolgd en de juiste reflexen aan te leren.

 • Er wordt een verdacht pakket gevonden in uw onderneming of organisatie, of er loopt een dreigtelefoontje binnen … dat kan wijzen op een serieus risico op een bomalarm. Behalve algemene preventiemaatregelen die u in acht moet nemen, gelden er in zo’n geval ook bepaalde regels die u moet volgen in afwachting van de hulpdiensten (politie, ontmijningsdienst …) en ter

  ...
 • We onderscheiden twee niveaus van hulpverlening aan slachtoffers van een aanslag. Op het eerste niveau gaat het om hulpverleners die onmiddellijk ter plaatse komen na een aanslag en dus in volle crisissituatie in contact komen met de slachtoffers. Dat zijn de eerstelijnshulpverleners. Op het tweede niveau vinden we de tweedelijnshulpverleners, die wat later in

  ...
 • Direct na een terroristische aanslag is de bevolking uiteraard in shock. Iedereen werd overvallen door de plotse moorddadige wreedheden, veel mensen zijn bang en vol afschuw en onbegrip over wat er is gebeurd. In dit artikel gaan we wat dieper in op wat er gebeurt met mensen, met een samenleving, vlak na een aanslag en in de weken die volgen. Vervolgens nemen we

  ...
 • In geval van een terroristische aanslag schieten brandweerlui, ordediensten, mobiele urgentiegroepen (MUG) en ambulanciers, sociaal assistenten, psychologen … direct in gang om hulp te bieden aan de slachtoffers en hun naasten. In zo’n situatie worden ze steeds opnieuw geconfronteerd met zeer hevige emoties. De opeenstapeling van zoveel emoties kan op den duur

  ...