A A A

Crisissituaties - COVID

Goede praktijken, tips, noodplannen, personeel/middelen en beheer van grootschalige crisissituaties: pandemie (COVID-19), natuurrampen, zware ongevallen met talrijke slachtoffers, aanslagen, enz.

 • Noodplanning: de risicoanalyse

  In onze vorige artikels (zie referenties hieronder) hebben we de verschillende aspecten van noodplanning bestudeerd, waarbij de administratieve overheid en de hulpdiensten een rol spelen: de vele actoren en hun coördinatie, de fases en plannen die gerespecteerd moeten worden en ten slotte het beheer van de crisiscommunicatie. In dit artikel hebben we het over de

  ...
 • Noodplanning en crisiscommunicatie

  De interventies van de nooddiensten bij belangrijke gebeurtenissen (treinongevallen, ontploffing in een bewoond gebied, natuurramp enz.) zijn intensief en ingewikkeld. Het is dus nodig om te anticiperen, namelijk de oorzaken en de gevolgen van deze uitzonderlijke situaties te voorzien door precieze en gecoördineerde actieplannen op te stellen.

  In onze

  ...
 • De drie fases bij noodplanning: wie beslist?

  In onze drie vorige artikels (zie referenties onderaan) hebben we geprobeerd noodplanning te definiëren en de verschillende actoren te identificeren. We hebben gezien dat noodplanning onder de verantwoordelijkheid valt van de administratieve overheid: minister, gouverneur of burgemeester al naargelang het niveau: federaal, provinciaal en gemeentelijk. Dit noemen

  ...
 • Noodplanning: waar gaat het over?

  Geen enkel land is gevrijwaard van erge rampen of ongelukken die onverwacht gebeuren en waarvoor snelle en uitzonderlijke hulpverlening nodig is. In België denken we vooral aan de schipbreuk van de Herald of Free Enterprise (193 doden) in maart 1987 net buiten de haven van Zeebrugge, de treinbotsing in Pécrot (8 doden) in Waals-Brabant in maart 2001 en meer recent

  ...
 • Nood- en interventieplannen bij rampen

  In ons vorig artikel ging het over noodplanning in brede zin, over de actoren en hun coördinatie en de niveaus van verantwoordelijkheid. We hebben gezien dat de bevoegde overheden nood- en interventieplannen maken om de operaties te leiden en controle te hebben over alle aspecten van de gebeurtenis. Wat zijn deze plannen? Wat staat hierin? In dit artikel zullen we

  ...
 • Noodplanning: de verschillende actoren en hun coördinatie

  Of het nu gaat om zware industriële ongelukken, natuurrampen of grote bijeenkomsten die risico’s inhouden voor de openbare orde, de overheid moet ervoor zorgen dat de hulp- en interventiediensten klaar staan om met de nodige efficiëntie te reageren. We hebben in een eerste artikel uitgelegd waar de rampenplannen vandaan komen en wat een

  ...