A A A

Conflicten

Conflictbeheersing of risicopreventie: verbale agressiviteit, gewelddadig gedrag, bemiddeling, intimidatie, enz.

 • Het vertrouwen tussen de politie en de bevolking herstellen

  Het gebrek aan vertrouwen tussen politie en burgers is in verschillende westerse landen een actueel probleem. In Frankrijk heeft de Commissie voor de rechten van de mens (CNCDH) onlangs hierover verschillende voorstellen gedaan. Laten we eens kijken welke dat zijn.

 • Wat zijn trollenfabrieken en wie zijn hun slachtoffers?

  Een trollenfabriek is een erg efficiënte manipulatietechniek die steeds wijder verspreid raakt op sociale mediakanalen. De techniek bestaat eruit valse profielen aan te maken om op grote schaal een boodschap te verspreiden die de publieke opinie beïnvloedt.

 • Waarom is een lokaal preventiebeleid belangrijk?

  Een honderdtal Belgische gemeenten krijgt financiële steun van de federale overheid om overlast, inbraken en diefstal in voertuigen te bestrijden op basis van een Strategisch veiligheids- en preventieplan.

 • Omgaan met een jongere die zichzelf verminkt

  Als een jongere zichzelf verminkt, toont hij dat hij zich slecht voelt en roept hij om hulp. Dit gedrag stopt echter zelden zonder tussenkomst van buitenaf. Het is dus belangrijk om te handelen en er met hem vanaf de eerste tekenen over te spreken.

 • Je duidelijk uitspreken zonder in conflict te gaan: hoe pak je dat aan?

  Zowel op ons werk als in ons privéleven moeten we allemaal wel eens een bepaalde positie innemen, iets weigeren en bijgevolg het hoofd bieden aan wat we verbale agressie zouden kunnen noemen. Door onze manier van reageren kunnen we het brandje blussen of juist het vuur aanwakkeren. 

 • Als vrouw lastiggevallen op het werk: hoe reageer je het best?

  Op de werkvloer het slachtoffer worden van geweld of van psychische of seksuele intimidatie kan desastreuze gevolgen hebben. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer dan mannen. Hoe reageren zij het best tegenover hun “misbruikers”? 

 • Zelfverminking bij adolescenten beter begrijpen

  Zelfverminking bij adolescenten komt vaak voor. Of het nu is om negatieve emoties te verwerken, anderen na te doen of zich te identificeren met de groep, mag men dit niet banaliseren. Vaak wijst het op een veel dieper zittend probleem.

 • Psychologisch partnergeweld opsporen en het slachtoffer helpen

  Vernedering, beledigingen, controle van zogenaamde vrienden via Facebook, het verplichten van bepaalde kledij of isolement. Psychologisch geweld kan zich op heel wat manieren uiten. 

 • Anti-maskers: wat bezielt hen?

  In veel landen is het verplicht een masker te dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste burgers respecteren de voorzorgsmaatregelen, maar sommigen verzetten zich ertegen.

 • Alternatieve vormen van conflictoplossing

  De politie krijgt dagelijks te maken met burenruzies, familiale problemen of handelsgeschillen. Steeds vaker worden alternatieve vormen van conflictoplossing (ADR) toegepast. Wat is het en waarom zijn ze interessant?

 • Hoe kan je een vriend beletten dronken te rijden?

  Een vriend heeft te veel gedronken en wil toch rijden. Je beseft dat dit hem en anderen in gevaar kan brengen. Hoe kan je hem op andere gedachten brengen? Wanneer kan of moet jij in zijn plaats beslissen?

 • Psychosociale overbelasting op het werk door Covid-19: wat doe je?

  De lockdownmaatregelen genomen door de bedrijven en overheden hebben nieuwe werkomstandigheden gecreëerd. Soms kunnen die de mentale gezondheid van het personeel aantasten. Wat moet de werkgever doen om psychosociale risico’s te voorkomen en te beperken?

 • Het recht op klachtneerlegging van gedetineerden: wat verandert er?

  Sinds 2005 is er een wet inzake het leven van gedetineerden, waarin hun statuut en hun rechten worden gespecifieerd, waaronder de mogelijkheid om een klacht neer te leggen. Sinds 1 oktober 2020 is de procedure om een klacht neer te leggen in voege getreden.

 • Gewone ruzie of partnergeweld?

  In geval van huiselijk geweld, gebruikt de dader controle en overheersing. Hoe reageert het slachtoffer om zich te verdedigen? Hoe het verschil maken tussen een huwelijksconflict en huiselijk geweld?

 • Legitimiteit van de politie, van fundamenteel belang

  De politie heeft wel formele legitimiteit, maar hoe zit het met haar sociale legitimiteit, wordt haar maatschappelijke gezag door de bevolking aanvaard? Bovendien heeft zij als vertegenwoordiger van de staat als enige het recht fysiek geweld te gebruiken, mits dit legitiem is.

 • Agressie beheersen: elke vorm een eigen aanpak

  Hoe kan je iemands bedoelingen "decoderen" als die zich dreigend of zelfs gewelddadig uit en hoe reageer je het beste in zo'n situatie? Door het onderscheid te maken tussen frustratieagressie, instrumentele agressie en pathologische agressie en de juiste aanpak toe te passen. 

 • Agressief gedrag bepalen

  We maken een onderscheid tussen drie grote types van agressie: frustratieagressie, instrumentele agressie en pathologische agressie. Elk type heeft zijn eigen kenmerken én een eigen "aanpak". Hoe kunnen we die verschillende vormen onderscheiden en hoe reageren we dan best?

 • Vermijd sociale uitsluiting wegens coronavirus

  De uitbraak van het coronavirus kan onze relaties met anderen ingrijpend veranderen. De angst voor de andere die besmet kan zijn, de verscherping van onze emoties en de vele frustraties door de verandering van levensstijl zijn allemaal risico's om onze sociale verhoudingen te doen wankelen.

 • Na de lockdown kan onze persoonlijke ontwikkeling conflicten veroorzaken

  Door de lockdown en de stress die daarmee gepaard ging, zijn we misschien een nieuwe "fase" van het leven ingegaan. Wat kan er veranderd zijn? Welke stress ervaren we door een gebrek aan voldoening?

 • Verbale agressie bij een interventie: hoe behoud je de dialoog?

  Tegenwoordig worden hulpverleners bijna dagelijks met incidenten geconfronteerd. Spanning kan altijd en overal opduiken. Door een enkel verkeerd begrepen woord of gebaar kan de situatie uit de hand lopen. Hoe houd je tijdens een crisissituatie de dialoog in stand?