A A A

EcoFin

Economische en financiële criminaliteit, waaronder witwassen, fraude, repressie van het fenomeen en goede praktijken ter preventie.

 • Post-it-fraude: hoe het gestolen geld wordt afgehaald

  “Post-It-fraude" gebeurt meestal door criminele netwerken met een piramidevormige structuur. Hoe recupereren de dieven hun geld indien ze in hun opzet slagen en in welke mate is dit een internationaal fenomeen aan het worden?

 • Post-it- of facturatiefraude … het werk van een criminele organisatie

  Na een bespreking van de kenmerken van dit soort oplichting, gaan we in op de werkwijze van die criminele bendes: hoe de oplichters het werk verdelen in hun netwerk en welke rol elk lid vervult. Facturatiefraude is op zich eenvoudig uit te voeren, maar vraagt wel een goed gestructureerde organisatie opdat ze doeltreffend en winstgevend zou zijn.

 • "Post-it-fraude": een steeds courantere vorm van oplichting

  Facturatiefraude bestaat al lang, maar verandert voortdurend. De enige grenzen voor de daders om de facturen te bemachtigen, te vervalsen en hun buit binnen te halen, zijn de grenzen van hun verbeelding. In deze reeks artikels bespreken we dit soort fraude uitvoerig aan de hand van een analyse van de daders en de ins & outs van hun manier van werken (hoe de

  ...
 • Hoe kunnen we de Russische georganiseerde misdaad bestrijden?

  Hoe evolueerde de Russische georganiseerde misdaad sinds de val van de voormalige USSR en wat is haar werkelijke invloed vandaag op het Europese continent? Op basis van

  De Russische georganiseerde misdaad begrijpen

  De afgelopen dertig jaar zijn de rol en de manier van werken van de Russische georganiseerde misdaad (RBOC of Russian Based Organised Crime) sterk veranderd. Nu coördineert en ondersteunt (logistiek, witwassing) de RBOC eerder dan zelf criminele activiteiten te ontplooien en werd hij een partner die allerlei diensten en expertise verleent aan lokale

  ...
 • Fraude door social engineering: het financiële netwerk

  Na een beschrijving van deze vorm van oplichting die steeds meer voorkomt in bedrijven, gaan we verder over de modus operandi van de oplichters, die vaak gelinkt zijn aan criminele organisaties. Hoe zien de financiële transacties eruit en welk traject doorlopen ze? Deze elementen zijn belangrijk voor het goede verloop van het gerechtelijk onderzoek en om de

  ...
 • Fraude door social engineering: daders en modus operandi

  Bij sommige soorten fraude is de modus operandi zo grof dat men de slachtoffers die erin tuinen, ervan kan verdenken dat ze ofwel zeer naïef zijn ofwel zelf schuld hebben aan hun verlies. Maar hoe zit het in het echt?

 • CEO-fraude: het verhaal van een slachtoffer

  Hoe gaat men stap voor stap te werk om “CEO-fraude” te plegen? We beschreven de principes van dit soort oplichting reeds in een vorig artikel. Hier overlopen we in grote lijnen het verhaal van een slachtoffer, vanaf het eerste contact tot het ontdekken van de zwendel. In het pdf-document waarop het verhaal is gebaseerd, vindt u meer details.

 • Facturatiefraude: snel reageren is de boodschap!

  Bij deze vorm van oplichting onderschept de fraudeur facturen voor ze bij de bestemmeling zijn aangekomen, verandert hij (o.a.) de bankgegevens op de facturen en stuurt ze dan door om misbruik te maken van de onoplettendheid van zijn slachtoffers. En het slachtoffer ondervindt daar twee keer schade van: het geld dat hij aan de fraudeur betaalde, is hij kwijt, en

  ...
 • Facturatiefraude: loop niet in de val!

  Facturatiefraude is een veel voorkomende oplichtingspraktijk die zowel particulieren als bedrijven treft. Het principe is heel simpel: een originele factuur wordt onderschept tussen het moment van verzending en het moment van ontvangst, wordt dan vervalst en opnieuw verstuurd naar het potentiële slachtoffer. Oplettendheid verlaagt het risico om in deze val te

  ...
 • Namaak: werk van terroristen?

  Meestal zien we namaak als een puur economisch probleem, omdat de eigenaars van merken en de gebruikers ervan schade ondervinden. Maar ook de productveiligheid kan in het gedrang komen. Wat heeft dat dan met terrorisme te maken? De financiering van terroristische groeperingen is erg complex en moeilijk te doorgronden. Zou namaak hier een belangrijke rol kunnen

  ...
 • Sociale fraude online melden: welke feiten en hoe?

  Sommige frauduleuze toestanden moeten aan de autoriteiten gemeld worden, zonder dat men kan spreken over klikken. Daarenboven zullen sociaal inspecteurs dikwijls op basis van dergelijke informatie beslissen om de gepaste maatregelen te nemen als er inderdaad sprake is van een inbreuk op de sociale wetgeving. Hoe kan u zoiets online melden?

 • Wat te doen als uw bedrijf slachtoffer is van betalingsfraude?

  Bedrijven worden bedreigd door meerdere vormen van betalingsfraude. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde CEO-fraude. En ook al zijn er een aantal verdachte aspecten aan een transactie, toch kan deze door de mazen van het net glippen door bepaalde omstandigheden binnen het bedrijf of door een gebrek aan informatie. Wat kunt u het beste doen als uw bedrijf

  ...
 • Hoe kunt u uw bedrijf beschermen tegen betalingsfraude?

  Hoe groot of hoe klein een bedrijf ook is, betalingsfraude (bv. door frauduleuze overschrijvingen) kan tot aanzienlijke verliezen leiden. De snelheid waarmee de oplichters handelen en de korte tijd die er nodig is voor internationale bankoverschrijvingen, maken het vaak erg moeilijk om de oplichters op te sporen en gerechtelijk te vervolgen. Ook al verricht het bedrijf een dergelijke

  ...
 • Fraude door social engineering: een bedreiging voor bedrijven

  Oplichtingspraktijken komen vaak in het nieuws door verhalen over particuliere slachtoffers. Nochtans worden ook bedrijven - van kleine kmo’s tot grote firma’s - zeer regelmatig geviseerd door criminelen. En dat heeft vaak grote financiële verliezen of zelfs een bedreiging van het voortbestaan van hun activiteiten tot gevolg. Hoe gaan die oplichters te werk? En hoe herkent u ze op tijd?

 • Huisjesmelkers: hun praktijken en de bestraffing ervan

  Bij een eerste kennismaking lijkt de huisjesmelker vaak erg sympathiek en behulpzaam: hij discrimineert niet, vraagt weinig huur en de administratieve kant van de zaak is beperkt. Achteraf durven de slachtoffers van een huisjesmelker meestal niet meer te klagen over de erbarmelijke staat van het verhuurde goed, omdat ze niets beters kunnen vinden of omdat ze

  ...
 • Witwassen van opbrengsten uit cybercriminaliteit: cryptomarkten en cryptovaluta

  Cybercrime wordt meer en meer gemeengoed, maar de opbrengsten ervan – dikwijls geldbedragen – kunnen vaak maar moeilijk worden geïnd als ze van de virtuele wereld moeten worden overgebracht naar de reële en legale wereld. Kan virtueel geld – waarover veel vragen kunnen worden gesteld, zowel over het gebruik als over de wettelijkheid – nieuwe mogelijkheden bieden

  ...
 • Ripdeal: het fenomeen kennen om zich ertegen te beschermen

  In een vorig artikel bespraken we al de belangrijkste kenmerken van deze vorm van oplichting. Maar hoe slagen de daders er nu eigenlijk in om – na te hebben gereageerd op een advertentie – grote sommen geld te ontfutselen aan hun slachtoffers? Om op die vraag een antwoord te vinden, nemen we hier hun werkwijzen onder de loep. Vervolgens focussen we op enkele

  ...
 • Een RIP DEAL: de “buitenkans” die u duur te staan kan komen

  Bij een ripdeal of pigeon drop gaat het doorgaans om oplichting tijdens een transactie waarbij cash geld is gemoeid. Deze vorm van criminaliteit – die vaak goed georganiseerd en grensoverschrijdend is – treft zowel particulieren als zelfstandigen en bedrijven die waardevolle goederen (vastgoed, luxeproducten …) te koop aanbieden. Maar ook mensen

  ...
 • De rol van de CFI tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is een Belgische instelling ter preventie en bestrijding van het witwassen van geld van criminele oorsprong en de financiering van terrorisme. Het is een onafhankelijke autoriteit met rechtspersoonlijkheid, die bestaat uit een vijftigtal financiële experts. De CFI wordt geleid door een magistraat en staat onder de

  ...