A A A

Beheer van de openbare ruimte

Problemen bij en preventietools voor stedenbouw in openbare en semiopenbare infrastructuur: wijken, scholen, kinderdagverblijven, winkelcentra, administratieve gebouwen, enz.

 • Waarom is een lokaal preventiebeleid belangrijk?

  Een honderdtal Belgische gemeenten krijgt financiële steun van de federale overheid om overlast, inbraken en diefstal in voertuigen te bestrijden op basis van een Strategisch veiligheids- en preventieplan.

 • Het gevoel van onveiligheid

  Al meer dan dertig jaar gaat het debat over onveiligheid eigenlijk over het gevoel van onveiligheid. Maar wat weten we van dit gevoel? Welke factoren beïnvloeden het?

 • Kleine investeringen om leven te brengen in openbare ruimtes

  Banken, beperkte voorzieningen en regelmatige animatie in openbare ruimtes bevorderen het welzijn en het samenleven en kunnen zo isolatie tegengaan. Zulke initiatieven kosten niet veel geld en ze dragen bij tot een beter veiligheidsgevoel.

 • Veiligheid en straatverlichting

  In een goed verlichte stad voel je je veiliger. Dat weet iedereen. Maar weten we ook waarom licht preventief lijkt te werken? Heeft straatverlichting echt een invloed op criminaliteit?

 • Wat is een schoolstraat?

  De schoolstraat werd op 20 oktober 2018 ingevoerd. Het gaat om een stuk openbare weg die veiliger wordt gemaakt door er een deel van het verkeer te weren. Onder welke voorwaarden kan je een schoolstraat inrichten, wie beslist en hoe moet je er rijden?

 • Woonerven en erven: samenleven zonder voorrang

  Om "social distancing" makkelijker te maken gaan sommige gemeenten tijdelijk nieuwe ontmoetingsplaatsen te creëren. Daarmee willen ze ruimtes creëren waar de verschillende soorten weggebruikers (autobestuurders, fietsers en voetgangers) gelijkwaardig zijn. Hoe ziet een (woon)erf eruit? Hoe moet je je er verplaatsen?

 • Hoe kan de organisatie en inplanting van woningen een stad veiliger maken?

  Elke bewoner heeft, bewust of onbewust, een grote invloed op de veiligheid en het veiligheidsgevoel in een stad. Daarbij speelt de structuur van zijn woning een doorslaggevende rol. En die structuur beïnvloedt op haar beurt de omgeving en de mensen die er wonen.

 • De structuur van een stad kan voor minder misdaad en meer veiligheid zorgen

  Door de stedenbouwkundige vormgeving te bestuderen, kunnen we begrijpen waarom bepaalde plaatsen meer worden bezocht dan andere, of op andere momenten. Het aantal mensen en het tijdstip waarop mensen die plaatsen bezoeken, hebben een grote invloed op de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

 • Het belang van stedenbouw voor een veilige stad

  De organisatie van een stad, een wijk of een dorp speelt ook voor de openbare veiligheid of het gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Soms is men zich daarvan onvoldoende bewust. Kan de kwaliteit en de leefbaarheid van een wijk misdrijven ontraden?

 • Kunnen efficiënte vaste obstakels een aanslag met een zwaar voertuig voorkomen?

  Zowel bij terrorisme als bij georganiseerde misdaad bestaat de mogelijkheid dat een auto of een vrachtwagen een afgebakende zone of een gebouw binnendringt. Kan dat voorkomen worden? Er bestaan vandaag de dag effectieve vaste antivoertuigobstakels. 

 • Zwerfvuil doen verdwijnen van de openbare weg

  Hoe vermijden we de ontelbare stukken zwerfvuil op onze stoepen, in bermen en in openbare ruimtes? Denk maar aan peuken, kauwgom (dat bijna niet biologisch afbreekbaar is), papier, snoepwikkels, blikjes … Vijf manieren om de gevolgen van zwerfvuil te beperken.

 • Welke hulp bestaat er voor daklozen?

  De laatste jaren is het aantal mensen zonder woning in België voortdurend gestegen en zien we vaak dat er mensen op straat leven. Worden deze mensen echt geholpen? Bestaan er gespecialiseerde diensten en zo ja, wat doen ze?

 • Hoe maak je het verkeer in de buurt van scholen veiliger?

  De verkeersdrukte hangt af van de schooltijden en specifieke verkeersproblemen concentreren zich dan ook in schoolomgevingen. Hoe kunnen de betrokken actoren (gemeente, school, ouders, leerlingen, etc.) hun steentje bijdragen aan een betere organisatie van het verkeer op weg naar school en in de schoolomgeving? 

 • Kinderen heroveren de straten met de “speelstraat”

  Op bepaalde momenten is het de bedoeling dat het leven in de wijk, vooral voor de kinderen, voorrang krijgt op het autoverkeer. In 1970 verscheen er een nieuw concept in het verkeersreglement: de speelstraat. Wie kan hiervoor het initiatief nemen? Hoe wordt deze tijdelijke afsluiting van de openbare weg gerealiseerd?

 • Daklozen in de openbare ruimte

  Terwijl steden willen dat burgers de openbare ruimte weer gaan gebruiken om er een echte leef- en ontmoetingsplek van maken, worstelen ze met de aanwezigheid van daklozen. Om hoeveel mensen gaat het en wie zijn ze echt? Ze leven letterlijk op straat, maar veroorzaken ze daarbij echt overlast?

 • Goede praktijken om ons fietsnetwerk te verbeteren

  In lokale mobiliteitsplannen houdt men steeds meer rekening met fietsers en het feit dat meer fietsers zorgen voor minder files. Voor de aanleg en het beheer van de fietspaden kan je je laten inspireren door goede praktijken. Enkele denkpistes...

 • Autonome wagens of de toekomstige revolutie op de weg

  Autonome wagens zijn misschien geen utopie meer, maar zal de overgang naar deze technologie eenvoudig zijn? Wat doen we in België om ons op deze revolutie in het weggebruik voor te bereiden? Welke reële veiligheidsvoordelen zal het met zich meebrengen?

 • Kan je het risico op inbraak doen dalen?

  Hoe kunnen we het risico op een woninginbraak beperken? Kost dit veel geld? Heeft inbraakpreventie wel zin? Woninginbraken hebben een grote impact op het onveiligheidsgevoel van burgers, die zich daarom vaak dit soort vragen stellen. Enkele mogelijkheden om de kans op ongewenst bezoek te beperken.

 • Een levendige en gezellige wijk bevordert het vertrouwen en spontane sociale controle

  Om de sociale controle in een stadswijk te verbeteren en het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden, is het essentieel om er leven in te brengen door constant passage en evenementen aan te moedigen. Een goed georganiseerde ruimte en het gevoel van de bewoners erbij te horen maken een wereld van verschil. 

 • Het Marginproject vergelijkt de angst voor criminaliteit in 5 Europese landen

  Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.