A A A

Intrafamiliaal

Alle onderwerpen die specifiek zijn voor het gezin, de preventie en de relevante ondersteunende netwerken.

 • Hoe omgaan met een alcoholverslaafde in je omgeving?

  Het is uiterst moeilijk voor een alcoholverslaafde om zijn ziekte onder ogen te zien. Het benoemen van het probleem verplicht de zieke immers om toe te geven dat het alcoholverbruik niet onder controle is en de eigen zwakheid dus ook moet erkennen. Ze zijn bang om door een bekentenis veroordeeld te worden of zelfs de kinderen te verliezen. 

 • Kinderlokken, wat moet een kind doen in geval van gevaar?

  Hoe moet een kind reageren als het zich bedreigd voelt door een onbekende volwassene? Welke raad kan men best geven? Hier geven we enkele instructies die ze moeten volgen indien ze in gevaar zijn.

 • Maken games jongeren agressief?

  De vraag over het verband tussen geweld en gamen veroorzaakt ongerustheid. Na drama’s zoals schietpartijen of gijzelingen hoor je wel vaker dat de dader verslaafd was aan gewelddadige games en dat hij daardoor de daad zou gepleegd hebben. Zijn deze angsten gegrond?

 • Kinderlokken voorkomen, wat kinderen moeten weten

  Welke praktische tips kan je ouders en opvoeders geven om kinderen weerbaarder te maken tegen kinderlokkers? We stellen nu enkele preventieve maatregelen voor die kinderen in acht zouden moeten nemen om gevaarlijke situaties te vermijden. Deze moeten wel aan de leeftijd aangepast worden.

 • Vanaf hoeveel uur achter een scherm is iemand verslaafd?

  Een gameverslaving wordt nu erkend als een volwaardige psychische stoornis, zoals de verslaving aan alcohol en aan gok- en kansspelen. Adolescenten en volwassenen kunnen zodanig aan hun game gekluisterd zijn dat ze niet eens de moeite doen om te eten of te slapen. Vanaf wanneer moet je je zorgen maken?

 • Hoe omgaan met een wegloper die terugkeert?

  Wanneer een wegloper terugkeert, is dat altijd een delicaat moment. Er rijzen veel vragen: Waarom? Hoe kunnen we voorkomen dat dit opnieuw gebeurt? Welke fouten zijn er gemaakt? Hoe we omgaan met deze terugkeer zal een invloed hebben op de kans of de jongere opnieuw wegloopt.

 • Kinderlokken, de basisregels voor ouders

  Het volstaat niet om het kind voor te bereiden door het te leren de trucs van de kinderlokkers te herkennen en er juist op te reageren. Als ouder moet je zelf ook waakzaam zijn en veiligheidsinstructies geven aan je kind en aan diegene die het tijdelijk onder zijn hoede heeft.

 • Waar kunnen ouders van weglopers terecht voor hulp en bemiddeling?

  Wat kunnen ouders doen als hun kind niet thuis is gekomen? Waar kunnen ze terecht met hun angst en bezorgdheid? Hoe weten ze of hun angst gegrond is? Moeten ze stappen ondernemen - en zo ja, welke en wanneer? 

 • Waarom lopen jongeren van huis weg? En wat zijn de risico’s?

  Een jongere loopt niet zomaar weg van huis. Hij of zij wil daar iets mee uitdrukken, aangeven dat de relatie thuis problematisch is, zijn of haar ouders op de proef stellen, of een moeilijke situatie ontvluchten. Het verschijnsel is niet nieuw: “weglopers” hebben altijd bestaan, zowel in thuissituaties als in instellingen.

 • Wat als een jongere de controle verliest over zijn gokgedrag?

  Hoewel jongeren geen kansspelen mogen spelen en niet mogen gokken, doen ze dat toch. Vaak komen ze ermee in aanraking via familie omdat die het gevaar ervan niet inziet. Steeds meer jongeren komen daardoor echter in moeilijkheden en raken verslaafd. Hoe kan het risico beperkt worden?

 • Hoe vatbaar zijn jongeren voor een gok- of kansspelverslaving?

  Kansspelen en gokken zijn verboden voor minderjarigen. Studies in België en de rest van de wereld tonen echter aan dat jongeren niet alleen geld verspelen, maar dat er ook 2 tot 4 keer meer verslaafde jongeren zijn dan volwassenen.   

 • Mishandeling of een ongelukje? De juiste reacties bij kinderen met blauwe plekken

  Geweld tegen kinderen kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn, of te maken hebben met ernstige verwaarlozing. Iedereen die op professionele basis met kinderen in aanraking komt, kan vroeg of laat te maken krijgen met een mogelijk geval van fysieke mishandeling. We bekijken hier hoe je het beste kunt reageren in een dergelijke situatie.

 • Het gedrag van naasten kan wijzen op kindermishandeling

  Een mishandeld kind zal zijn lijden zelden vertellen aan volwassenen die het tegenkomt. Maar ouders of familieleden die de mishandeling plegen, verraden zich soms onbewust in kleine details door uitdagend of ongepast gedrag ten opzichte van het kind. De mishandeling kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn.

 • Kinderen als getuigen van partnergeweld: wat zijn de gevolgen voor hen?

  Partnergeweld is een veel voorkomend verschijnsel: bijna een op de vier vrouwen is hier het slachtoffer van. Veel minder bekend zijn de gevolgen die partnergeweld heeft voor de kinderen in een dergelijke situatie: ook zij zijn hier slachtoffer. In bijna 60% van de gevallen kampen deze kinderen ook nog lang daarna met de post-traumatische gevolgen....

 • Risicogedrag bij adolescenten: onderliggende oorzaken en de juiste reacties

  De overgang van adolescentie naar volwassenheid wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid. In die periode moet de jongere zich vanuit de familiale warmte en geborgenheid stilaan opmaken voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Welke betekenis heeft het risicogedrag van sommige jongeren in die context en hoe kunnen we hen helpen dit gedrag

  ...
 • Conflictbeheer: de dynamiek begrijpen

  Waarom komen we met de ene persoon beter overeen dan met de andere? Soms volstaat een eenvoudig gebaar of een blik, een onaangepast stemtimbre of een woord van onze gesprekspartner om een energieverlies te voelen, om ervoor te zorgen dat het langer stil blijft en dat er potentieel een conflict ontstaat of integendeel dat we ons gestimuleerd voelen. Hoe kunnen we

  ...
 • Conflictbeheer: relatieproblemen vroegtijdig aanpakken

  Nog voor we in conflictsituaties terechtkomen, bepalen sommige onderbewuste patronen ons gedrag, onze (re)acties, onze interpretatie van dingen, onze verwachtingen tegenover anderen. Ze kunnen ons in ons voordeel doen handelen, de controle over onze communicatie doen verliezen of zelfs aan de basis liggen van conflicten met derden of andere moeilijke situaties.

  ...
 • Technieken om een jongere in een crisissituatie te immobiliseren

  De woede-uitbarstingen van een kind of jongere kunnen ons als volwassene behoorlijk verrassen en van streek maken. Hoe reageren we dan best? Volgens de omstandigheden en de ervaring waarover we beschikken, moeten we proberen de jongere te overmeesteren met een absoluut minimum aan geweld. De goede praktijken zoals die worden aangeleerd in het Canadese onderwijs

  ...
 • Woede-uitbarstingen bij jongeren: de progressieve fysieke interventie

  Wat kunnen we doen als een jongere in woede uitbarst? Hoe kan een hulpverlener efficiënt een kind kalmeren dat zich opwindt en naar een woedeaanval evolueert? Onder welke voorwaarden kunnen we een kind dat overmand door woede en agressief is, fysiek overmeesteren?

 • Hoe pak je een woede-uitbarsting van een jongere aan?

  Soms worden volwassenen totaal verrast door een woedeaanval van een jongere. Het brengt hen van streek en ze reageren soms vijandig. Als een hulpverlener daarentegen de mogelijke tekenen van een nakende woedeaanval kan herkennen, dan kan hij tussenkomen voordat de toestand escaleert en kan hij verhinderen dat het tot een echte uitbarsting komt.