A A A

Intrafamiliaal

Alle onderwerpen die specifiek zijn voor het gezin, de preventie en de relevante ondersteunende netwerken.

 • De familierechtbank: wat verandert er voor de burger?

  Eén gezin – één dossier – één rechtbank: dankzij de familierechtbank worden alle familiale geschillen nu door één en dezelfde rechtbank behandeld, hetgeen de procedures vereenvoudigt en de kosten drukt. Een justitie die dichter bij de mensen staat en die vooral inzet op bemiddeling …

 • Doeltreffende preventie van verslavingsgedrag bij jongeren

  De puberteit en adolescentie is een periode vol uitdagingen, onderzekerheden en het zoeken naar nieuwe ervaringen. Daar hoort vaak ook het experimenteren met psychoactieve middelen bij, zoals alcohol, tabak en cannabis. In Frankrijk hebben de verantwoordelijken voor de strijd tegen drugs en verslaving de opdracht gegeven aan een multidisciplinaire groep

  ...
 • Verslavingsgedrag bij jongeren: de risicofactoren

  Ondanks de vele preventiecampagnes en de gewijzigde wetgeving in Frankrijk blijft het gebruik van alcohol, tabak en cannabis er bij jongeren aanzienlijk. Een van de oorzaken ligt in de veranderde manier van consumeren, zoals het drinken van meer dan vijf glazen alcohol op één avond.

 • Jongeren en cannabis: hoe gaan we daarmee om?

  Wanneer een adolescent cannabis gebruikt, is het belangrijk om de situatie niet erger te maken dan ze is. Als ouder of opvoeder probeert u best eerst te praten met de jongere en te achterhalen waarom hij of zij cannabis gebruikt. Begin zeker niet te fouilleren of te controleren. Het is heel wat efficiënter om u goed te informeren en zo nodig een specialist te

  ...
 • Kinderlokken: wie en wat moeten we wantrouwen?

  Sinds mensenheugenis waarschuwen volwassenen kinderen voor onbekenden en vragen ze hen uitdrukkelijk om niet te praten tegen mensen die ze niet kennen. Maar de volwassenen zelf geven eigenlijk het slechte voorbeeld in het bijzijn van hun kinderen wanneer ze bijvoorbeeld iets bestellen in een restaurant, informatie vragen over een bepaald product in een winkel of

  ...
 • Moeten we kinderen aanleren om kinderlokkers te wantrouwen?

  Moeten kinderen geïnformeerd worden over de gevaren van pedofielen en andere kinderlokkers? Komt het hen ten goede als we hen aanleren hoe ze zich kunnen beschermen? In toonaangevende kringen is er een debat aan de gang rond deze kwestie. Sommigen zijn pro, anderen zijn contra.

 • Gok- en kansspelen: wat als iemand uit uw naaste omgeving verslaafd raakt?

  Wanneer een persoon steeds minder controle heeft over zijn of haar uitgaven en over de tijd die hij of zij doorbrengt met gokken, lijdt iedereen in de omgeving hieronder en stellen zij zich vragen. Wat kan ik doen? Moet ik ingrijpen of beter niet? Volgens psychologen die gespecialiseerd zijn in dit soort verslavingen (zie referentie), vergt een gedragsverandering

  ...
 • Eergerelateerd geweld detecteren en signaleren

  In een vorig artikelbespraken we de aanbevelingen over de benadering, samenwerking en sensibilisering m.b.t. eergerelateerd geweld. Hierna staan we stil bij de conclusies over het

  ...
 • Gedrag ontdekken dat wijst op seksueel geweld bij kinderen

  In het vorige artikel hebben we gezien dat sommige jonge slachtoffers van seksueel geweld duidelijke tekens van leed vertonen terwijl andere kinderen helemaal niets laten merken. Hier bespreken we de emotionele en gedragseigen reacties die meer in het bijzonder wijzen op seksuele agressie.

 • Seksueel geweld bij kinderen ontdekken aan de hand van hun gedrag

  In de vorige artikels hebben we de fysieke symptomen opgesomd waarbij men kan vermoeden dat er seksuele agressie plaatsvindt. In deze bijdrage bespreken we de mogelijke emotionele en gedragseigen reacties bij de jonge slachtoffers.

 • Seksueel geweld tegen kinderen: vaak in stilte gehuld

  Volgens de Raad van Europa zou in Europa één kind op vijf het slachtoffer zijn van een of andere vorm van seksueel geweld: incest, pornografie, prostitutie, handel, corruptie, verzoeken via internet en agressie door leeftijdsgenoten. Toch zou slechts 7% van die gevallen bekend zijn bij de gerechtelijke instanties. In de gevallen die wel bekend zijn bij het

  ...
 • Eerstelijnshulpverlening bij incest

  Kinderen die het slachtoffer zijn van incest, durven in de meeste gevallen degene die hen (heeft) misbruikt, niet aan te geven – uit angst voor represailles of onder druk van de familie. Toch moeten we ons afvragen hoe het komt dat de slachtoffers van incest vaak pas na 15 tot 20 jaar de moed vinden om ermee naar buiten te komen en de confrontatie aan te gaan met

  ...
 • Trauma’s veroorzaakt door incest

  Het is moeilijk zich voor te stellen hoe een vader of een moeder zijn of haar kind seksueel kan misbruiken en hoe een volwassene (schoonvader, neef …) zich het recht toe-eigent zich aan een “zwakke” persoon te vergrijpen. In alle sociale klassen wordt dit (bijna) “universeel” verbod geschonden, maar het grote deel van de families in kwestie probeert, met meer of

  ...
 • Gehandicapte kinderen en seksueel misbruik

  Seksueel misbruik: het kan elk kind overkomen, ongeacht geslacht, leeftijd of herkomst. Toch lopen bepaalde groepen kinderen meer risico’s dan andere, bijvoorbeeld door hun lichamelijke of geestelijke gezondheid, hun thuissituatie of het milieu waarin ze opgroeien.

  We denken dan in de eerste plaats aan kinderen met een handicap (gebrek en/of onvermogen

  ...