A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • Waarom doet men een beroep op een onderzoeksrechter?

  Ieder strafonderzoek in verband met misdrijven wordt in principe geleid door het Openbaar Ministerie, dat belangrijke onderzoeksbevoegdheden heeft en ondersteuning krijgt van de politiediensten voor de uitvoering van de onderzoekstaken. Waarom doet men dan in bepaalde gevallen toch een beroep op een onderzoeksrechter, bijvoorbeeld wanneer het Openbaar Ministerie hem vraagt het onderzoek over

  ...
 • De hoofdrolspelers van justitie. De onderzoeksrechter

  De onderzoeksrechter, die wel vaak in het nieuws komt, maar in feite vooral zijn werk achter de schermen verricht, wordt vaak afgeschilderd als een almachtige rechter met twee gezichten. Enerzijds bindt hij de strijd aan met de willekeur, anderzijds kan hij allerlei dwangmaatregelen nemen. Het is immers zijn taak om bewijzen te verzamelen, zowel voor als tegen de

  ...
 • De methodiek van Necrosearch

  1996 was een kantelmoment in de geschiedenis van het DVI of Disaster Victim Identification Team. Oorspronkelijk was het hun taak om slachtoffers van rampen te identificeren. De ploeg was speciaal opgeleid om menselijke resten te vinden. Necrosearchwas geboren. Het gaat erom slachtoffers van geweldsdelicten die door de dader(s) zijn begraven of

  ...
 • Mensenhandel bestrijden: een multidisciplinaire aanpak

  We hebben eerder de wettelijke middelen bestudeerd waarover België beschikt in verband met de strijd tegen mensensmokkel en -handel. We focussen nu op de aanpak waarvoor België opteert en die

  ...
 • De strijd tegen de mensenhandel in België

  Op 5 april 2011 brachten het Europees Parlement en de Raad van Europa een belangrijke nieuwe richtlijn uit die gericht is op de versterking van zowel de preventie als de bestrijding van de mensenhandel en -smokkel in de lidstaten van de EU. Maar met welke wetten kunnen wij ons in België wapenen in de strijd tegen dit fenomeen? We zullen dit eens bekijken aan de

  ...
 • De strijd tegen cannabis: geen sinecure!

  Niet alleen de cijfers van het cannabisgebruik gaan in stijgende lijn, maar ook de problematiek die dit met zich meebrengt, neemt zienderogen toe – zo blijkt uit de gegevens in verband met de strijd tegen de handel (productie en distributie) van cannabis op het Belgische grondgebied.

 • De rol, bevoegdheden en kenmerken van het Openbaar Ministerie

  In een vorig artikelhebben we besproken wat het Openbaar Ministerie eigenlijk is en hoe de organisatie in elkaar zit. Even ter herinnering: de

  ...
 • Vingerafdrukken: heel betrouwbaar … of helemaal niet?

  Al meer dan 100 jaar maakt de identificatie door vingerafdrukken deel uit van de dagelijkse routine van de technische opsporingsdienst inzake criminaliteit. Heel wat mysteries werden opgelost dankzij de sporen die de daders achterlieten op de plaats van delict. De geschiedenis en techniek van dactyloscopie behoren op alle politiescholen tot het vakkenpakket en

  ...