A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • Heterdaad: mag de politie ambtshalve in een privéwoning binnengaan?

  In geval van heterdaad hebben bepaalde politieambtenaren het recht om in een privéwoning binnen te gaan, zelfs zonder huiszoekingsbevel en zonder toestemming van de betrokkenen. Maar om welk soort woningen gaat het dan? Wat zijn de regels die moeten worden nageleefd? 

 • Noodoproep vanuit een privéwoning: mag de politie ambtshalve binnengaan?

  Als iemand in een privéwoning slachtoffer is van een misdrijf en naar de politie belt, kan de eigenaar van dat gebouw dan weigeren de politie binnen te laten? Een persoon geeft al dagen geen teken van leven meer volgens de buren en de politie vindt braaksporen, mag ze dan de deur forceren om te zien wat er aan de hand is?

 • Mag ik een loterij of een bingo organiseren?

  Mogen een bejaardenvereniging, een voetbalclub of een school een tombola organiseren om winst te maken? Mag ik een loterij organiseren om de schoolreis van mijn kinderen te financieren? Zoveel onbeantwoorde vragen, maar deze tekst zal je inzicht geven in de specifieke regels hieromtrent.

 • De verantwoordelijkheid van een advocaat tegenover zijn cliënt

  Wat kan een cliënt doen als zijn advocaat een fout maakt of zich vergist? Voor dergelijke gevallen, voorziet de orde van advocaten juridische procedures en een verzekering voor de rechtsonderhorige voor het geval zijn advocaat zich bij zijn werk vergist of een fout maakt, met schade voor de cliënt tot gevolg.

 • Kan ik een pv voor een verkeersovertreding betwisten?

  Je kan een proces-verbaal altijd betwisten als je vindt dat waarvan je beschuldigd wordt niet (helemaal) klopt. Dat kan ook bij onmiddellijke inningen. Hoe pak je dat aan?

 • Mag de politie in geval van gevaar zonder huiszoekingsbevel binnenkomen?

  Wanneer politiebeambten rook zien komen uit een onbewoonde woning, mogen ze dan zonder huiszoekingsbevel en in afwezigheid van de bewoners naar binnen? Als de waterleiding in een kelder is gesprongen door de vrieskou, mag de politie dan binnendringen om de hoofdkraan af te sluiten?

 • De negen levens van een advocaat

  We zien een advocaat als iemand die in toga door de justitiepaleizen zwerft, op weg naar de rechtszaal waar hij of zij moet pleiten. Maar dit is maar een deel van hun werk. Advocaten hebben immers tal van professionele petten: procesadvocaat, juridisch adviseur, voorlopig bewindvoerder, curator, plaatsvervangend rechter of bemiddelaar.

 • Welke plaatsen mogen politiebeambten te allen tijde betreden?

  Mogen politiebeambten zomaar binnenvallen in een kraakpand, een kerk of een hotelkamer? Dat kan, maar enkel met strikt respect van de onschendbaarheid van de woning. Een woordje uitleg.

 • De actoren van justitie: de advocaat

  Als verdediger in een rechtszaak, als adviseur voor een juridisch probleem of als bemiddelaar, speelt de advocaat een rol in het dagelijkse leven van veel burgers. Maar wie is hij eigenlijk? Hoe word je advocaat? Welke essentiële ethische regels moet elke advocaat in acht nemen?

 • Geen huiszoeking zonder strikte wettelijke verantwoording

  De Belgische grondwet beschermt het privéleven en de onschendbaarheid van de woning. Maar deze bescherming is niet absoluut! In bepaalde gevallen is namelijk een opsporing ten huize of een huiszoeking toegelaten, uiteraard enkel onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd. Wat betekent nu juist de term "huis"?

 • Rookverbod: waar en voor wie?

  Er geldt een algemeen rookverbod in gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Wat zijn nu de risico’s en verplichtingen voor uitbaters en klanten? Sinds 1 juli 2011 is er een rookverbod voor alle horecazaken (cafés, restaurants, casino’s, discotheken, enzovoort). Ook privéfeestjes die er worden gehouden, ook buiten de openingsuren, vallen

  ...
 • Leveren textielvezelmicrosporen iets op in een gerechtelijk onderzoek?

  Amerikaanse televisieseries hebben het brede publiek er al mee vertrouwd gemaakt, maar vandaag is wetenschappelijk onderzoek een van de pijlers van een gerechtelijk onderzoek. Criminelen letten er nu al op om geen vingerafdrukken of DNA meer achter te laten, maar tegenwoordig kunnen andere sporen hen ook verraden, namelijk textielvezels.

 • Uitlokking – wettelijke verschoningsgrond die van rechtswege strafvermindering met zich meebrengt

  Het begrip uitlokking in de wet verschilt van het begrip uitlokking in de omgangstaal. Daar betekent uitlokken iemand aansporen tot of uitdagen om te reageren: zoals zich uitgelokt of geprovoceerd voelen door een agressieve automobilist... De verschoningsgrond voor uitlokking in de wettelijke zin van het woord is daarentegen enkel van toepassing in specifieke

  ...
 • Dashcams: wat mag in België?

   

  Dashcams zijn ook in België populair geworden nadat er online allerlei schokkende video’s opdoken die vanuit voertuigen werden gefilmd. De verkoop van deze camera’s steeg dan ook sterk de afgelopen jaren. Er is misschien geen specifieke wet voor het gebruik van deze nieuwe camera’s, de verspreiding van beelden daarentegen is wel onderhevig aan

  ...
 • Vermoedens van wettige verdediging

  De wettige verdediging kan enkel worden ingeroepen in geval van een verdediging die in verhouding staat tot de ogenblikkelijke (of nakende) en onwettige daad van agressie tegen personen, en bij gebrek aan iedere andere redelijke vorm van bescherming. Bovenop deze strikte voorwaarden bepaalt het Strafwetboek twee bijzondere omstandigheden die maken dat diegene die zich verdedigt, dit doet in

  ...
 • Strijd tegen rijden onder invloed: een verplicht alcoholslot?

  Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe mogelijkheid om recidive van rijden onder invloed van alcohol aan te pakken: het alcoholslot. Dit is een mogelijke bijkomende sanctie, maar dan wel een “intelligente, actieve en verplichte” sanctie die recidive bij van dronkenheid achter het stuur sterk zou moeten verminderen.

 • Het verschil tussen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid

  Wat is het verschil tussen de twee vormen van aansprakelijkheid: de strafrechtelijke en de burgerlijke? Hebben strafrechtelijke en burgerlijke fouten a priori iets met elkaar te maken? We nemen deze twee juridische basistermen die tijdens het proces-Wesphael ter discussie stonden, onder de loep.

 • Wettige verdediging of het recht van iedere burger om zich te beschermen

  De wettige verdediging wordt meer en meer ingeroepen om het verweer tegen de overvaller(s) te rechtvaardigen. Maar hoe ver mag die verdediging gaan? Zijn de omstandigheden waarin wettige verdediging mag worden ingeroepen dezelfde voor particulieren en handelaars? En welke mogelijke consequenties heeft dat op het vlak van de rechtspraak?

 • Een tragisch overlijden melden aan de nabestaanden, een moeilijke opdracht…

  Een kind dat werd aangereden door een auto, een dodelijk ongeval op een werf, iemand die vermoord werd, het zijn allemaal voorbeelden van tragische gebeurtenissen die eerstelijnshulpverleners (politieagenten, maatschappelijk assistenten) uit hoofde van hun functie moeten melden aan de nabestaanden. Deze moeilijke opdracht moet op een specifieke manier worden

  ...
 • Hypotheekfraude: de betrokkenheid van de daders bewijzen

  Het doel van het politieonderzoek is het identificeren van de leden van de organisatie en de rol die elk van hen speelt. De analyse van de modus operandi van hypotheekfraude maakt duidelijk hoe moeilijk het is om aan de hand van huiszoekingen en verhoren formeel vast te stellen welke personen op welke wijze betrokken zijn.