Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Mobiliteit (andere)

Mobiliteitswetgeving en -kwesties, met uitzondering van verkeersveiligheid (zie Verkeersveiligheid): drones, enz.

 • Abrupt worden aangevallen door een of meer daders die je tas willen pakken is een zeer traumatische ervaring voor de vrouw die hiervan het slachtoffer is. Welke voorzorgsmaatregelen kan ze nemen om te voorkomen dat potentiële daders hun slag slaan?

 • Joggers zijn aan hogere risico’s blootgesteld dan andere weggebruikers, voornamelijk door hun parcours of hun gewoontes. Of het nu gaat om agressie, een ongeval of een blessure, in dit artikel geven we je enkele tips om ervoor te zorgen dat je sport pure ontspanning blijft.

 • In lokale mobiliteitsplannen houdt men steeds meer rekening met fietsers en het feit dat meer fietsers zorgen voor minder files. Voor de aanleg en het beheer van de fietspaden kan je je laten inspireren door goede praktijken. Enkele denkpistes...

 • Autonome wagens zijn misschien geen utopie meer, maar zal de overgang naar deze technologie eenvoudig zijn? Wat doen we in België om ons op deze revolutie in het weggebruik voor te bereiden? Welke reële veiligheidsvoordelen zal het met zich meebrengen?

 • Als je de trein neemt heb je ongetwijfeld al mannen en vrouwen gezien in rode hesjes met op de rug “Securail”. Wat houdt hun takenpakket juist in? Hebben ze bepaalde bevoegdheden? Hoe wordt de veiligheid van het netwerk gegarandeerd?

 • In West-Europa is mensenhandel een erg winstgevende criminele activiteit en een grote uitdaging voor de diensten die instaan voor het terugdringen van de georganiseerde misdaad. De clans uit Nigeria zijn zeer actief, goed gestructureerd en opportunistisch. Ze slagen er jaar op jaar in te infitreren en duizenden minderjarige slachtoffers uit te buiten.

 • Het is in de Belgische noch in andere Europese steden niet gevaarlijk in de metro's, maar agressie helemaal uitsluiten kan je natuurlijk nooit, vooral op bepaalde momenten van de dag, als de stations en parkings er verlaten bijliggen. Enkele tips voor meer veiligheid.

 • Waar moet je bij het oversteken van een overweg rekening mee houden? Wat doe je als je voertuig vaststaat op de sporen? Bij de meeste ongevallen hebben de bestuurders of voetgangers het risico onderschat. Ze steken de sporen over terwijl de slagbomen nog in beweging of zelfs helemaal dicht zijn, niettegenstaande luid belgerinkel en rode knipperlichten! 

 • Sinds bijna twee decennia wordt de openbare ruimte in onze steden en gemeenten aangepast met het doel het gemotoriseerd verkeer te weren, voorrang te geven aan de “zwakke” of actieve weggebruikers en rekening te houden met activiteiten van het sociale leven zoals spelen, ontspannen, ontmoeten …

 • Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • De maatregelen in het nieuwe nucleaire noodplan betreffen de leden van de nooddiensten, de lokale, provinciale en federale overheden, maar ook de burger. Een korte samenvatting van dit crisisbeheer verduidelijkt de verschillende fases van crisisbeheer, de beschermingsacties en de nieuwe voorziene zones om te gaan schuilen, de evacuatie en het innemen van

  ...
 • Het is zomer. Verlof, uitstapjes… Iedereen trekt eropuit en de straten lopen vol. Op een overvolle tram kruisen blikken elkaar en wordt een glimlach uitgewisseld waardoor je soms met een zwaar hart de tram verlaat, maar soms misschien ook “lichter” omdat je afstapt zonder je portefeuille! Je was dan ongetwijfeld het slachtoffer van zakkenrollers en van het

  ...
 • Indien u op reis gaat naar het buitenland, licht u dan in zodat u weet welke documenten u mee moet nemen. Per land verschilt het namelijk welke documenten u nodig heeft en hoe lang het duurt om deze te verkrijgen. Informeer u van tevoren dus goed om te vermijden dat de reis niet kan doorgaan.

 • Minderjarige kinderen hebben bepaalde documenten nodig om naar het buitenland te kunnen gaan. Zoals voor volwassenen, moet u zich voor hen dus ook ruim op voorhand informeren en rekening houden met de duur van de aanvragen. Waar moet u vooral aan denken voor uw vertrek?

 • Of het nu is voor zaken of voor het plezier, tegenwoordig is het heel gewoon dat ook vrouwen alleen reizen. Het is wel een feit dat hun behoeften qua veiligheid en gezondheid op een aantal vlakken verschillen van die van een man. Dit artikel geeft een reeks tips, speciaal voor vrouwen die alleen reizen.

 • Over het algemeen is er in het openbaar vervoer in België geen groot veiligheidsprobleem. Toch blijft het aantal geregistreerde misdrijven dat jaarlijks wordt vastgesteld in trein, tram, bus en metro belangrijk, niettegenstaande de grote inspanningen van NMBS, de Lijn en de MIVB om de criminaliteit in te dijken. Meest voorkomende fenomenen zijn

  ...
 • Een goede inrichting van openbare plaatsen kan het onveiligheidsgevoel van de bezoekers ervan aanzienlijk verminderen. Dat subjectieve gevoel van onveiligheid is voor iedereen anders en hangt onder meer samen met het gender. De vzw Garance heeft daarom op basis van onderzoek in Brussel een reeks aanbevelingen opgesteld in verband met de inrichting en het beheer

  ...
 • In onze serie artikels over de GAS-boetes hebben we eerst het kader geschetst. Nadien hebben we de verschillende mogelijke sancties overlopen die de sanctionerende ambtenaar kan opleggen. Nu gaan we verder in op de praktische kant van de zaak: wat gebeurt er als aan iemand een dergelijke sanctie wordt opgelegd.


 • Hoe kunt u zeker zijn dat u in het juiste luchtruim vliegt met een drone? Wat verstaat men onder verantwoordelijk gedrag? Het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 (BS 15.04.2016) bepaalt het reglementair kader voor het gebruik van drones in België. We geven hier een reeks concrete tips, zowel voor het recreatieve als het professionele gebruik. Deze korte

  ...
 • Wanneer heeft u een licentie of een bewijs van bevoegdheid nodig om een drone te besturen? Het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 bepaalt de voorwaarden die moeten vervuld worden voor het bezit van een drone volgens de karakteristieken en het gebruik. We zagen reeds de algemene lijnen van de nieuwe wetgeving over de drones in een vorig artikel, en gaan nu dieper

  ...