Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Openbare orde

Openbare orde en bestuurlijke politie: reglementen, risico's/bedreigingen, de actoren, evenementenmanagement, de voetbalwet, enz.

 • Terwijl steden willen dat burgers de openbare ruimte weer gaan gebruiken om er een echte leef- en ontmoetingsplek van maken, worstelen ze met de aanwezigheid van daklozen. Om hoeveel mensen gaat het en wie zijn ze echt? Ze leven letterlijk op straat, maar veroorzaken ze daarbij echt overlast?

 • In België worden regelmatig wielerwedstrijden georganiseerd en dit vaak op het grondgebied van meerdere gemeenten. Wat betekent dit concreet voor de organisatie en voor de coördinatie van de veiligheid tijdens zo’n evenement? We analyseren deze elementen aan de hand van de reglementering voor wielerwedstrijden.

 • MMA wordt vaak bekritiseerd omdat de sport extreem gewelddadig zou zijn, maar toch is hij volop in opmars. Dat hij mogelijk gelinkt is aan bepaalde groepen, helpt ook niet. Vormt MMA nu al een probleem voor de veiligheidsdiensten?

 • Kan je de politie erbij halen als een hond erg agressief gedrag vertoont, op straat of in de buurt? Welke maatregelen kan de burgemeester nemen als daarbij personen in gevaar kunnen zijn? Hoe kan de gemeente in deze context ingrijpen om de risico’s te beperken van honden die als gevaarlijk bekend staan?

 • Wil men de bestuurlijke aanpak tegen georganiseerde criminaliteit op een structurele manier in een gemeentelijk beleid inbedden, dan moet men een aantal randvoorwaarden vervullen. In deze bijdrage geven we enkele tips mee voor wie de eerste stappen wil zetten in de richting van een “gewapend bestuur”.

 • Regelmatig worden particulieren en handelaars benaderd door mensen die geld inzamelen voor sportclubs of voor giften. Hoe is deze praktijk wettelijk geregeld? Moet men op voorhand een toelating aanvragen? Kunnen gemeenten huis-aan-huiscollectes verbieden?

 • Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden organiseert op dinsdag 11 december in Brussel een nationale bijeenkomst over de lokale innovaties om het verantwoord delen van de openbare ruimte te versterken. Tijdens vijf participatieve workshops kun je je ervaringen delen met politieagenten, straathoekwerkers, analisten,

  ...
 • Sinds bijna twee decennia wordt de openbare ruimte in onze steden en gemeenten aangepast met het doel het gemotoriseerd verkeer te weren, voorrang te geven aan de “zwakke” of actieve weggebruikers en rekening te houden met activiteiten van het sociale leven zoals spelen, ontspannen, ontmoeten …

 • Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • Wat kan de gemeentelijke overheid doen als de openbare orde op een bepaald vlak is verstoord, bijvoorbeeld door herhaald nachtlawaai, een muur die op instorten staat of een onbewoonbare woning? Welke administratieve bevoegdheden heeft de burgemeester in dat geval?

 • Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan schrijft een referentiekader voor rond de planning en het beheer van noodtoestanden met een nucleair risico. Voor de operationalisering van welke plannen en procedures zijn de lokale, federale en gewestelijke overheden of de andere actoren bij het crisisbeheer verantwoordelijk?

 • Bij rally’s worden er een reeks organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van de toeschouwers van de wedstrijd te garanderen. Snelheidswedstrijden voor auto’s zijn meestal immers niet zonder gevaar. Waar gaat het om en welke aanwijzingen moet de toeschouwer absoluut respecteren?

 • De maatregelen in het nieuwe nucleaire noodplan betreffen de leden van de nooddiensten, de lokale, provinciale en federale overheden, maar ook de burger. Een korte samenvatting van dit crisisbeheer verduidelijkt de verschillende fases van crisisbeheer, de beschermingsacties en de nieuwe voorziene zones om te gaan schuilen, de evacuatie en het innemen van

  ...
 • De bevoegdheden van privébewakingsondernemingen zijn onlangs uitgebreid. Ze hebben meer handelingsbevoegdheid gekregen op publiek toegankelijke plaatsen. Laten we in dat kader de mogelijke interventies van bewakingsagenten nagaan en vooral dan wat het gebruik van vaste bewakingscamera’s en perimeterbewaking betreft.

 • Zoals we al zagen moeten de organisatoren van sportwedstrijden op de openbare weg een voorafgaande toestemming hebben en een aantal veiligheidsmaatregelen nemen. Er bestaan specifieke regels wanneer de sportwedstrijd een rally is. Wat houdt de reglementering voor rally’s juist in? Tot wie moet de organisator zich richten en welke voorwaarden moet hij

  ...
 • De organisatie van een sportwedstrijd vergt heel wat voorbereiding. Of het nu gaat over joggen, mountainbikewedstrijden of rally’s, men moet een aantal regels volgen inzake de organisatie van die evenementen. Wat houdt dit concreet in voor de organisatoren en de burgemeesters? En welke sancties zijn er voorzien wanneer zij hun organisatorische verplichtingen niet nakomen? 

 • Drones, bodycams, dashcams, mobiele ANPR … steeds meer particulieren gebruiken camera’s. Maar ook mensen die actief zijn in de beveiligingssector – privé of publiek – gebruiken ze. Voor hen zijn deze toestellen onmisbaar om hun middelen efficiënt en rationeel te kunnen inzetten. Welke wijzigingen vloeien er nu voort uit de nieuwe camerawet?

 • De confrontaties tussen harde supporterskernen in en rond de stadions mogen dan wel "onder controle" zijn, de supportersgroepen gaan nu over tot nieuwe vormen van geweld de kop op. Het gaat om extreem gewelddadige ontmoetingen die tijdens de week georganiseerd worden op geheime plekken. Dit is fascinerends en tegelijkertijd zorgwekkend. We verdiepen ons in

  ...
 • Het wereldkampioenschap komt eraan, maar hoe staat het met het hooliganisme in België? Mogen gewelddadige supporters nog aanwezig zijn tijdens een wedstrijd in Brugge, Luik, Anderlecht of Antwerpen? We geven een overzicht van de evolutie van het fenomeen en van de huidige risico’s.

 • Bepaalde instellingen veroorzaken niet alleen zware overlast in hun directe omgeving, maar brengen ook de veiligheid van buurtbewoners in het gedrang. Drugshandel is hiervan het perfecte voorbeeld. Wat kunnen de lokale overheden hiertegen doen, wetende dat het over een particuliere instelling gaat?