A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • De begeleiding van een getraumatiseerde hulpverlener is zeer specifiek!

  Het leven van een politieagent, brandweerman, of hulpverlener is een aaneenschakeling van ernstige incidenten, met soms zware psychologische impact. Men moet een onderscheid maken tussen de begeleiding van personeel in shock maar niet getraumatiseerd en de professionals die een trauma opliepen.

 • Lawaaihinder door hondengeblaf: hoe optreden in Brussel?

  Als een hond af en toe blaft hoeft dat geen probleem te zijn, maar wat kunnen de politie en de gemeentelijke en Brusselse milieu-inspecteurs doen wanneer het om langdurig geblaf gaat of als er geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt?

 • Hoe kunnen we de afstand inschatten tussen de schutter en het doelwit?

  Dankzij onderzoeken op de plaats delict en analyse van de kledij van het slachtoffer kunnen de experten in schotrestonderzoek de schotwonden analyseren en de schietafstand inschatten. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • De opleiding bij de politie

  Na de basisopleiding moeten agenten, inspecteurs en commissarissen van politie hun kennis en vaardigheden tijdens hun carrière op peil houden en zelfs specifieke vaardigheden verwerven. Hoe is dit allemaal geregeld?

 • BRUSAFE, de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

  Voortaan zal Brusafe het personeel voor hulp- preventie- en veiligheidsdiensten van het Brussels gewest rekruteren en opleiden. Een multidisciplinaire aanpak en uitwisseling van expertise en middelen zijn naast immersieve technologie bijkomende troeven voor deze regionale school.

 • Ik ga op reis en ... beveilig mijn woning!

  Of je nu weggaat voor een paar dagen of voor een hele maand, neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er in je huis of appartement wordt ingebroken. Wacht niet tot de laatste minuut om de beveiliging van je eigendom te regelen!

 • Wie controleert de politie?

  De politie kan, zoals iedere instelling, worden bekritiseerd, maar men geeft algemeen toe dat zij zeer streng wordt gecontroleerd. We bekijken hoe de controle in zijn werk gaat en hoe een burger over hun diensten kan klagen.

 • Onder welke voorwaarden kan men een wapen erven?

  Na een overlijden kunnen één of meerdere wapens deel uitmaken van de erfenis. De erfgenamen moeten met de wettelijke voorwaarden rekening houden, om te beslissen welke bestemming ze aan deze wapens willen geven.

 • Bestaan er uitzonderingen op het beroepsgeheim?

  Sommige beroepsgroepen zijn onderworpen aan het "beroepsgeheim". Als ze dit schenden maken ze zich strafbaar. Over wie gaat het? Wat zijn de redenen voor en de draagwijdte van dit beroepsgeheim? Bestaan er uitzonderingen?

 • Free fights: welkom in het hooliganisme 2.0!

  Nu de confrontaties tussen harde supporterskernen in en rond de stadions "onder controle" zijn, zien we nieuwe vormen van geweld. Men organiseert gewelddadige ontmoetingen tijdens de week op geheime plekken. Dit is fascinerend en tegelijkertijd zorgwekkend. 

 • De lokale politie in permanente evolutie

  De Belgische politie staat niet stil. Vanaf de onafhankelijkheid van België heeft ze zich steeds aangepast en hervormd in functie van de historische gebeurtenissen. Deze evoluties verklaren de voornaamste kenmerken die haar vandaag nog definiëren.

 • Hoe kun je de risico’s van huiselijk geweld inschatten?

  Bij huiselijk geweld gaat het vaak om complexe situaties die moeilijk te begrijpen zijn. Een aantal factoren horen echter onze aandacht te trekken waardoor we correct en op tijd kunnen handelen om een drama te vermijden. 

 • Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen

  Wanneer een Belgische ambtenaar door justitie wordt gestraft wegens corruptie, is de burger terecht geschokt. Wat zijn de bestanddelen van dit strafbare feit en welke ambtenaren vallen onder het strafwetboek?

 • Actuele uitdagingen voor de politie gezien doorheen de geschiedenis

  In de geschiedenis van de Belgische politie zien we de geleidelijke opbouw van de huidige maatschappelijke keuzes, resultaat van een evenwicht tussen sociale eisen, politieke haalbaarheid en professionele inzet. De debatten over de "nabijheidspolitie" vormen daarbij de rode draad.

 • Het vertrouwen tussen de politie en de bevolking herstellen

  Het gebrek aan vertrouwen tussen politie en burgers is in verschillende westerse landen een actueel probleem. In Frankrijk heeft de Commissie voor de rechten van de mens (CNCDH) onlangs hierover verschillende voorstellen gedaan. Laten we eens kijken welke dat zijn.

 • Wat kunnen we leren uit de statistieken van de federale politie?

  Elk jaar publiceert de federale politie de misdaadstatistieken van de geïntegreerde politie. Geven ze een correct beeld van de reële criminaliteit of van de politiewerking? Hoe lezen we die statistieken best?

 • Hoe moet je reageren op de bevelen van bevoegde personen?

  De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerstekens (verkeerlichten en verkeersborden), die op hun beurt dan weer boven de verkeersregels gaan. Wat zijn volgens de wegcode de belangrijkste bevelen waar ik als weggebruiker rekening moet mee houden?

 • Wat eerst te doen na een inbraak?

  Hoewel het aantal inbraken recent gedaald is, worden in België nog dagelijks bijna 130 feiten geregistreerd. Als preventieve maatregelen niet doeltreffend zijn geweest, hoe reageer je als je het slachtoffer bent geworden van diefstal?

 • Welke bewijswaarde heeft een proces-verbaal?

  Pv's opgesteld door de politie hebben ofwel de waarde van een inlichting, ofwel een bewijswaarde tot het tegendeel bewezen is.In hoeverre hebben de vaststellingen van een verkeersovertreding een bijzondere bewijswaarde?

 • Politiecellen: de verschillende types en technische normen

  Welke verschillende types opsluitingsplaatsen gebruiken de politiediensten? Aan welke technische normen moeten ze voldoen? Met welke beveiligingssystemen zijn de cellen uitgerust? En hoe zit het met de privacy van de aangehoudenen in zo’n cel?