A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Cybercriminaliteit: Europol ziet de bedreiging groeien

  Het verslag van Interpol 2017 over de cybercriminaliteit legt de nadruk op een verontrustende stijging van dit fenomeen. Het jaarverslag van Europol, iOCTA genaamd, benadrukt een aantal tendensen zoals het groeiende gebruik van ransomware, de kwetsbaarheid van het internet of things (iOT), “dagelijkse“ cyberaanvallen tegen minder belangrijke

  ...
 • De sluiting van instellingen door de gemeentelijke overheid wegens drugshandel

  Bepaalde instellingen veroorzaken niet alleen zware overlast in hun directe omgeving, maar brengen ook de veiligheid van buurtbewoners in het gedrang. Drugshandel is hiervan het perfecte voorbeeld. Wat kunnen de lokale overheden hiertegen doen, wetende dat het over een particuliere instelling gaat?

 • Hypnose in een gerechtelijk onderzoek: hoe zit het in België?

  De Belgische rechtspraak aanvaardt hypnose als onderzoeksmethode, zij het als aanvulling op de klassieke methodes. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de beperkingen van hypnose bij een verhoor? Wie mag de ondevraagde in hypnotische trance brengen?

 • Fout parkeren: belastingen, strafrechtelijke of administratieve sancties?

  Parkeren kan een mijnenveld zijn, wetende dat er al jaren zones zijn waar gemeentelijke ambtenaren nagaan of de parkeerregels gerespecteerd worden. Maar hoe weet u welk soort sanctie u riskeert: een parkeerheffing, retributie, strafrechtelijke boete of administratieve sanctie?

 • Hypnose binnen het gerechtelijk onderzoek in de Verenigde Staten

  Kan hypnose worden toegepast om specifieke informatie te verkrijgen van slachtoffers of getuigen van zware misdrijven? Indien ja, wat zijn dan de meest efficiënte werkwijzes en omstandigheden? In de vorige twee artikels hebben we hypnose omschreven als een vertrouwensrelatie tussen de hypnose expert en de gehypnotiseerde, en als een onderzoeksmethode om

  ...
 • DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst? Op 26 april in Brussel

  Welke vooruitgang werd gemaakt en wat is de toekomstige impact van DNA in strafzaken? We hebben daarbij oog voor operationele, juridische en beleidsmatige aspecten. De nationale studiedag DNA, georganiseerd door het NICC, de VUB en de UGent geeft een aantal antwoorden, gebaseerd op de resultaten van meer dan vier jaar wetenschappelijk onderzoek. Dit is een

  ...
 • Europol tilt de samenwerking tussen politiediensten naar een hoger niveau!

  Europol heeft begin 2018 een rapport gepubliceerd over haar activiteiten in 2016-2017. Deze politieorganisatie die gevestigd is in Den Haag en bevoegd is voor de ondersteuning van politiesamenwerking, heeft België ondersteund na de aanslagen in Brussel in maart 2016. Europol is geen Europese politiedienst, maar een organisatie die als doel heeft de nationale politiediensten te

  ...
 • Hypnose in een gerechtelijk onderzoek: wat zijn de risico’s?

  Het debat over het gebruik van hypnose in politieonderzoeken is nog steeds zeer levend. Hypnose is een bijkomend middel dat de onderzoeker kan inzetten en in ongeveer 60% van de gevallen dat het werd ingezet, had het ook resultaat: er werd bijkomende informatie verkregen die het onderzoek vooruit hielp. Hypnose mag echter, zoals we al stelden, nooit worden

  ...
 • De inzet van vrijwilligers bij evenementenbewaking

  Kan ik als organisator nog steeds gebruikmaken van vrijwilligers voor bewakingsopdrachten? De inzet van vrijwilligers in het algemeen en voor de bewaking in het bijzonder is immers van levensbelang voor de financiële haalbaarheid van de organisatie.

 • De toepassing van hypnose in een gerechtelijk onderzoek

  Sinds enkele jaren zien we in de media een vernieuwde interesse opduiken voor hypnose, zowel op het gebied van gezondheid (medische of therapeutische hypnose) als in tv-uitzendingen (hypnoseshows met publiek). Men heeft het minder over hypnose voor het ontwikkelen van het geheugen of het terugvinden van herinneringen. Is hypnose efficiënt genoeg om te worden

  ...
 • ATLAS, het netwerk voor de Europese speciale interventie-eenheden, wordt versterkt

  Het Europese netwerk ATLAS – netwerk van de speciale interventie-eenheden – wordt hervormd. Het wordt meer geïnstitutionaliseerd met de oprichting van een permanent steunbureau, en tegelijk wordt de operationele capaciteit vergroot. Dit werd beslist door de ministers van Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de EU (de raad “Justitie en Binnenlandse Zaken”) van december 2017. Dit besluit

  ...
 • Alcohol achter het stuur: wanneer is dit een overtreding?

  De wetgeving stelt iemand die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt onder invloed (van alcohol, drugs, enz.), aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Maar wat wordt daar juist mee bedoeld? Geldt dit ook als een overtreding op de parking van een winkel of van een werf? In dit artikel verduidelijken we de plaatsen, de soorten voertuigen en wat men juist verstaat onder

  ...
 • Nieuwe amnestieperiode voor vuurwapens

  Om het illegaal voorhanden hebben van vuurwapens verder in te dijken, werd de wapenwet van 8 juni 2006 recent gewijzigd door een wet van 7 januari 2018. Wie nog altijd illegaal in het bezit is van vergunningsplichtige vuurwapens, krijgt opnieuw een amnestieperiode aangeboden om er ongestraft aangifte van te doen en aldus gerechtelijke vervolging te vermijden.

 • Focus op het politiewerk om post-it-fraude tegen te gaan

  De fraude mag dan wel eenvoudig lijken, maar hoe gaan we ze tegen? En wat doet de politie juist? Het is een utopie om te denken dat de politie het fenomeen kan uitroeien, maar door de politiediensten en de initiatieven van de burgerlijke partners die bij de fraude betrokken zijn, kan men de fraude wel aan banden leggen. Ze kennen de daders en hun methodes beter,

  ...
 • Zijn radarverklikkers toegelaten in België?

  Tijdens het rijden kunnen we ons tegenwoordig laten ondersteunen door verschillende toestellen die op de markt beschikbaar zijn: gps, diverse apps, dashcam, Coyote,enz. Maar hoe legaal is het gebruik ervan in België? Aan de hand van het typische voorbeeld van radarverklikkers en radarmelders zullen we een antwoord formuleren op deze vraag. Een foute interpretatie kan voor de

  ...
 • Social Engineering: preventie en reactie van de politie


  Eerder hadden we het al over dit soort fraude in verschillende opzichten: haar modus operandi, haar daders en slachtoffers en de aard van de talrijke financiële transacties die eruit voortvloeien. Maar wat doet de politie hiertegen? Om die vraag te beantwoorden, sluiten we deze reeks af met een artikel over de maatregelen van de Belgische politie om

  ...
 • Het hoe en waarom van de smartphone app 112 BE

  De nieuwe app voor smartphones “112 BE” is een initiatief van de federale overheid. Met deze app kunt u nog gemakkelijker de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) bereiken. Hoe werkt deze app precies? En wat zijn de voordelen? Deze app betekent een ware vooruitgang op het vlak van noodoproepen en kan vele levens redden.

 • De Salduz-wet plus: wat is er veranderd?

  Welke nieuwe procedures werden ingevoerd met de wijziging van de Salduz-wet? Wat verandert er met betrekking tot de rechten van de verhoorde personen, de rol van de advocaat en het werk van de politiediensten? De Salduz-wet werd ingevoerd als gevolg van een Europese richtlijn die België verplichtte om de aanwezigheid van een advocaat toe te staan bij het

  ...
 • Het verhoor van een psychopaat: praktische tips

  Als men een psychopaat wil verhoren, moet dit verhoor methodisch worden voorbereid en gevoerd, enkel zo maakt men kans om de waarheid te achterhalen. Psychopaten zijn immers zeer sterk in het manipuleren van hun gesprekspartner; daartoe buiten ze instinctief elke zwakte uit en provoceren ze de ondervrager zelfs.

 • Onder welke omstandigheden wordt een psychopaat best ondervraagd?

  Als men in het kader van een gerechtelijk of disciplinair onderzoek of bij verdenking van fraude iemand met een psychopathische persoonlijkheid moet verhoren, dan moet men een aantal maatregelen nemen om tot een efficiënte dialoog te kunnen komen. Daarover gaat dit artikel. In de twee vorige artikels hebben we het concept van de psychopathie in het algemeen

  ...