A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Buurtinformatienetwerken: de rol van de actoren is duidelijk omschreven

  Deelname aan een buurtinformatienetwerk (BIN) staat open voor alle bewoners van de betreffende buurt. De filosofie van een BIN is dat iedereen een rol heeft bij het versterken van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk en actief kan bijdragen tot een veilige samenleving waar het goed toeven is. Iedereen moet dus de kans krijgen om feiten in verband

  ...
 • Wat zeggen het gedrag en het taalgebruik ons over een psychopaat?

  Zijn psychopaten altijd criminelen? Hoe kunnen we psychopathieën uitleggen? Wat is het verband met gewelddadige of intellectuele criminaliteit? Nadat we deze vragen hebben beantwoord in een vorig artikel, kijken we nu naar een aantal karakteristieken van het gedrag en taalgebruik dat we zien bij psychopaten.

 • Uitbreiding van het aantal buurtinformatienetwerken?

  Buurtinformatienetwerken (of kortweg BIN’s) worden sterk aangemoedigd door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. De meeste BIN’s zijn ontstaan in Vlaanderen, maar er komen er ook steeds meer in Wallonië. In totaal zijn er momenteel 995 in heel België.

  Maar wat is dat nu precies, zo’n buurtinformatienetwerk?

  ...
 • De strijd tegen de namaakindustrie: focus op de zwakke schakels

  De strijd tegen de namaakindustrie wordt niet gevoerd met een frontale aanval van de autoriteiten en houders van intellectueel eigendom op de namaakproducenten. Hun moeilijk te traceren fabricatienetwerken en hun dynamiek, de grote vraag naar namaakproducten en de verscheidenheid aan spelers op de namaakmarkt van productie tot distributie (zie onze

  ...
 • Welke voertuigen zijn eigenlijk prioritair?

  De wegcode bevat geen lijst of opsomming van prioritaire voertuigen voor dringende interventies: een voertuig wordt beschouwd als prioritair als het is uitgerust met een of meer blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel, wanneer deze uitrusting ook daadwerkelijk aan staat. We zetten ze hier even op een rijtje.

 • De ANPR-camera: een praktisch middel in veel situaties

  De politie en andere veiligheidsdiensten maken gebruik van nieuwe middelen om de openbare veiligheid te verzekeren. De smart camera, die nummerplaten herkent, is zo een van de meest gebruikte middelen. Hoe werkt deze technologie? Op welke manier zorgt ze voor een toegevoegde waarde op het vlak van veiligheid? Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor het

  ...
 • Sampling: een snellere methode voor alcoholcontrole in het verkeer

  De politie gebruikt verschillende soorten apparaten voor alcoholcontrole bij automobilisten. Met de nieuwe methode, de zogenaamde samplingtest, kan de politie het heel snel weten wanneer een bestuurder vermoedelijk onder invloed van alcohol is. Wanneer een samplingtoestel alcohol detecteert, wordt er overgegaan tot een ademtest en/of ademanalyse.

 • Veiligheid tijdens een evenement: de rol van de diverse actoren

  Er worden jaarlijks heel wat evenementen georganiseerd die een impact kunnen hebben op de openbare orde. Dat kan gaan van een betoging in het kader van een sociaal conflict, een sportwedstrijd, een cultureel of een muzikaal optreden tot een folkloristische stoet. Ook de vorm en plaats kan nogal verschillen: in een stoet door de straten, in een stadion of op een

  ...
 • Het Europese aanhoudingsmandaat: een middel in de strijd tegen het terrorisme

  Het Europees aanhoudingsmandaat werd in 2004 ingevoerd. Sindsdien werd het al dikwijls aangewend, recent nog na de aanhouding van Salah Abdeslam in de nasleep van de aanslagen in Parijs (november 2015). Frankrijk vroeg niet om de uitlevering van de man die wordt verdacht van deelname aan de aanslagen van november 2015, maar schreef wel een Europees

  ...
 • Burgers betrekken bij preventieplannen: hoe doen we dat?

  Hoe kunnen we de bevolking betrekken bij en laten meewerken aan de preventie van misdrijven? Door informatie-uitwisseling tussen de lokale verantwoordelijken en de bewoners van een wijk wordt het veiligheidsprobleem doeltreffender beheerd en wordt het sociale weefsel tussen de burgers versterkt. Uit deze globale aanpak, waarbij alle actoren worden betrokken,

  ...
 • Criminele brandstichting: een multidisciplinair onderzoek is vereist

  Wat verstaan we precies onder ‘criminele brandstichting’? Hoe verloopt het onderzoek naar de dader en zijn motief? In geval van criminele brandstichting wordt de plaats waar de brand heeft gewoed, bezocht en onderzocht door verschillende actoren op verschillende tijdstippen. Politie, brandweer en deskundigen op het gebied van sporenonderzoek dragen op hun beurt

  ...
 • Deelname van burgers aan lokale preventieprojecten: wat is de meerwaarde?

  Kan de deelname van burgers een rol spelen in de strijd van steden en gemeenten tegen de plaatselijke onveiligheid? Wat zijn de mogelijke doelstellingen en kritische succesfactoren van een dergelijk partnerschap? Door een directe uitwisseling tussen burgers en plaatselijke overheid worden de inwoners rechtstreeks betrokken bij het lokale beleid en krijgt de

  ...
 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: seksuele disfuncties bij de dader

  Het verlies van libido of het onvermogen om tot een orgasme te komen zijn vormen van seksuele disfuncties. Het blijkt dat ongeveer een derde van de seksuele delinquenten hieraan lijdt tijdens de verkrachting. Tijdens het verhoor moet de speurder, uiteraard met veel empathie voor het slachtoffer, dus zeker proberen te weten te komen of dit het geval was en zo ja,

  ...
 • De verschillende stappen van de polygraaftest en de betrokkenen

  Wie is er verantwoordelijk voor het opleggen van een polygraaftest en welke andere actoren nemen deel aan deze sessie? Nadat we de voorwaarden en beperkingen van deze bijzondere ondervragingsmethode hebben bekeken in twee voorgaande artikels, gaan we nu dieper in op het verloop van het verhoor, van de voorbereiding tot aan de analyse van de resultaten. Elke fase

  ...
 • Gebruik van de polygraaf: onder welke voorwaarden?

  De polygraaftest meet bepaalde fysiologische reacties (electrodermaal, cardiovasculair, neuromusculair en in verband met de ademhaling) die dikwijls optreden als men liegt. Waaraan moet men denken als men deze procedure wil beginnen, los van de aard van het dossier? In het vorige artikel hebben we de werking van en de voorwaarden voor een geldige een betrouwbare

  ...
 • De polygraaf: waarvoor dient hij juist?

  Waarom is het eigenlijk misleidend om de polygraaf “leugendetector” te noemen? En wanneer wordt dit toestel gebruikt? Deze techniek, die in België voor het eerst werd gebruikt in 2001, blijft het voorwerp uitmaken van een aantal mythes die op zijn minst een aantal vragen opwerpen over zijn gebruik. We gaan hier kort in op de werkingsprincipes en

  ...
 • Radicalisering: de inlichtingen- en informatie-uitwisseling verbeteren

  In november 2015 heeft het Europese parlement een rapport uitgebracht over de preventie van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terroristische organisaties. Dit rapport buigt zich met name over een gevoelig thema: de inlichtingen- en informatie-uitwisseling. In dit artikel gaan we in op een aantal instrumenten die in Europa ter

  ...
 • Hoe weten we of het om een schijnhuwelijk gaat?

  In ons vorige artikel zagen we al dat schijnhuwelijken misdrijven zijn en dus strafbaar. Maar wie kan er klacht neerleggen? Onder welke voorwaarden? Welke omstandigheden kunnen wijzen op een schijnhuwelijk? En welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing?

 • De Schengenruimte

  Iedereen kent de naam van dit kleine Luxemburgse grensdorpje met minder dan 500 inwoners op het drielandenpunt met Frankrijk en Duitsland. In 1985 werd er immers een verdrag ondertekend tussen vijf lidstaten van de Europese Unie. In juni 1990 werd dan het uitvoeringsbesluit getekend dat op 26 maart 1995 in de verschillende landen van kracht werd. Het had een

  ...
 • Hoe kunnen we de integriteit van DNA-sporen bewaren?

  De huidige analysetechnieken stellen ons in staat om een DNA-profiel op te stellen op basis van uiterst kleine hoeveelheden DNA. Deze belangrijke ontwikkeling heeft ook zijn keerzijde: contaminatie of het ongewenst overdragen van extern sporenmateriaal, in casu ander DNA, is een van de grootste vijanden van forensisch DNA-onderzoek.

  In dit artikel

  ...