A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Versterking van Europol om de terreinonderzoeken te ondersteunen

  De laatste jaren heeft Europol steeds meer operationele hulp geboden bij criminele onderzoeken van de Europese politiediensten. In het eerste artikel hebben we het gehad over de belangrijkste verwezenlijkingen van het Europese agentschap die te lezen zijn in het rapport van 2014. In dit artikel zullen de strategische beslissingen van de Europese Commissie en

  ...
 • Europol: een overzicht van de steun aan politie-eenheden

  Welke impact heeft Europol uiteindelijk op de preventie van en de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad, terroristische netwerken, cybercriminaliteit en witwascircuits? In dit artikel geven we een samenvatting van de steun van Europol aan de nationale politiediensten aan de hand van het laatst verschenen rapport.

  In een tweede artikel zullen we het

  ...
 • Proxemiek in de praktijk

  Wanneer er sprake is van proximiteit (nabijheid) zonder wederzijdse toestemming, kan dat een onaangenaam gevoel veroorzaken en zelfs (al dan niet hevige) angst met zich meebrengen. We spreken dan van proxemiek. In deze reeks artikels zullen we zien dat eerstelijnsambtenaren (politieagenten, sociaal assistenten enz.) tijdens interventies regelmatig met dit fenomeen

  ...
 • Renforcer les capacités d'Europol pour soutenir les enquêtes de terrain

  L'appui opérationnel d'Europol au profit des investigations criminelles menées par les polices européennes s'est intensifié ces dernières années.

 • Go-fasters passen zich aan om de ordediensten te slim af te zijn

  Go fast – het fenomeen van supersnel vervoer van drugs – is een typische methode voor de drugshandel van (voornamelijk) Spanje naar Frankrijk. De chauffeurs (go-fasters) moeten het hebben van hun sterk overdreven snelheid (in het verleden zelfs tot 250 kilometer per uur, zonder te stoppen!), maar ze hebben stilaan hun tactiek “verfijnd” en hun werkwijze aangepast

  ...
 • Hoe betrouwbaar is de getuigenis van een kind over seksueel misbruik?

  In ons vorige artikel over dit onderwerp zagen we al dat een getuigenis van een kind over mogelijk seksueel misbruik niet altijd betrouwbaar is, en wat de oorzaken daarvan zijn. We hebben ook belicht hoe onderzoekers het best te werk gaan om de kwaliteit van dergelijke getuigenissen te verbeteren. Nu nemen we een protocol onder de loep waarmee we de

  ...
 • De getuigenis van een kind dat slachtoffer is van seksueel misbruik

  Het oude spreekwoord “kinderen en gekken spreken de waarheid”, mag zeker niet letterlijk genomen worden. Over het algemeen zijn getuigenissen van kinderen immers minder precies dan die van volwassenen en hebben ze de lichte neiging om dingen erbij te fantaseren. De klacht of getuigenis van een kind dat problemen heeft, mag uiteraard ook niet zomaar afgewezen

  ...
 • In welke omstandigheden mag de politie vuurwapens gebruiken?

  Het gebruik van vuurwapens door politiebeambten tegen personen is enkel in zeer specifieke omstandigheden toegelaten. De strikte voorwaarden hiervoor zijn duidelijk bepaald in de wet. Hieronder bekijken we deze voorwaarden.

 • Politieverhoren met een tolk: hoe gaat dat in zijn werk?

  Om iedereen de kans op een eerlijke rechtsbedeling te geven, moeten ook anderstaligen vanaf het begin van een mogelijke strafprocedure alles kunnen begrijpen wat er tegen hen gezegd wordt en over hen geschreven wordt. Als ze de taal van de procedure niet begrijpen, hebben ze recht op een tolk. Over de rol van die tolk is er erg weinig wettelijk geregeld en bestaan

  ...
 • Proxemiek in een politiecontext

  Wanneer ze een individu aanspreken, weten politieambtenaren dat hun non-verbale gedrag en hun fysieke nabijheid een grote invloed kunnen hebben op de efficiëntie van hun communicatie. In de voorgaande artikels definieerden we het begrip proxemiek, gaven we enkele voorbeelden van sociale afstand en zagen we welke factoren die afstand kunnen beïnvloeden. In dit

  ...
 • Speciale eenheden CGSU: midden in de opleiding van de kandidaten!

  Mythische eenheden? Bijzondere eenheden? Een bende supermensen, getraind op het scherp van de snee? In de ogen van het grote publiek klopt dit ongetwijfeld. Zelfs collega’s van de politie zien de leden van de bijzondere eenheden van de federale politie soms zo: “De mannen die er deel van uitmaken hebben zonder twijfel bijzondere professionele kwaliteiten, maar

  ...
 • Mediatisering van het politiewerk en de gevolgen voor de agenten

  Hoe beïnvloeden de media het werk van de politie op het terrein? Hoe ervaart het publiek de politie? Michaël Meyer heeft in zijn thesis sociologie aan de universiteit van Lausanne de vraag gesteld naar de risico’s van deze mediatisering en de communicatie vanuit de politie.

 • Voor welke uitdagingen staan de politiesamenwerking en de interne veiligheid?

  De Unie voerde een hele reeks instrumenten en systemen in om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden waarmee de politiesamenwerking wordt geconfronteerd. Nochtans blijft het interne veiligheidslandschap complex. Formele en informele structuren, instellingen van buiten en binnen de EU, zoals de Europese agentschappen, overlappen elkaar. Het landschap heeft vooral

  ...
 • Bewakingscamera’s: hebben ze het beoogde effect?

  De installatie van bewakingscamera’s heeft een duidelijke invloed op het onveiligheidsgevoel van mensen in die zone en zorgt voor meer gerichte acties van de politiediensten. Het heeft ook tot gevolg dat bepaalde daders hun actieterrein verplaatsen naar andere (niet-bewaakte) zones. De statistieken lijken te wijzen op een verband tussen cameratoezicht en een

  ...
 • De toekomst van de interne veiligheid van de Europese Unie

  De ontwikkeling van de Europese interne veiligheid is een proces gebaseerd op een globale veiligheidsaanpak. Na twee evaluatierapporten die respectievelijk in 2011 en 2013 werden gepubliceerd, deed de Europese Commissie in 2014 een mededeling: Naar een open en veilig Europa. Ze is blij met de ondernomen acties en dringt erop aan om nog verder te gaan door

  ...
 • En hoe staat het met het drugsgebruik in België?

  In een vorig artikel ging het over het jaarlijkse verslag van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). We hebben toen de belangrijkste elementen van het rapport vermeld i.v.m. drugsgebruik in Europa in 2014. In dit artikel geven we enkele cijfers die betrekking hebben op België. We bespreken hier twee kwesties: het drugsgebruik en de

  ...
 • De gegevensbanken van Interpol: de basis van de politiële informatie-uitwisseling

  Het succes en de efficiëntie van een gerechtelijk onderzoek hangen dikwijls af van het vergelijken van relevante politiegegevens. Bij zware en georganiseerde criminaliteit is de toegang tot betrouwbare internationale politie-informatie uiteraard van het grootste belang. Dat is net de belangrijkste taak van Interpol: het uitwisselen van informatie op wereldschaal

  ...
 • Van politiesamenwerking tot interne Europese veiligheid

  Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw wordt de Europese politiesamenwerking stilaan werkelijkheid, zowel op institutioneel als op operationeel vlak, mede onder impuls van het Schengen-akkoord. In ons vorige artikel schetsten we al de geschiedenis van de politiesamenwerking in Europa tot die periode. Nu bekijken we hoe die ontwikkeling verder verliep tot op heden:

  ...
 • Het begin van de Europese politiesamenwerking

  De Europese politiesamenwerking is de laatste jaren grondig gewijzigd. Toch is het mogelijk om chronologisch de verschillende etappes te reconstrueren die tot het huidige systeem van interne veiligheid hebben geleid. Een reis door tijd en ruimte …De Europese Economische Gemeenschap (EEG), opgericht door het verdrag van Rome van 1957, was een economisch project waarin van politiesamenwerking

  ...
 • Een unieke politiesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn

  Sinds meer dan 40 jaar werken de Belgische, Nederlandse en Duitse politie samen in de regio Maas-Rijn – ook wel de Euregio Maas-Rijn genoemd. Deze streek bevindt zich in het drielandengebied, telt ongeveer 4 miljoen inwoners die drie verschillende talen spreken en valt onder de bevoegdheid van vijf regio’s: de provincie Luik (B), de provincie Limburg (B), de regio

  ...