A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • De metamorfose van de Europese politiesamenwerking

  Terwijl Europa een nieuw fonds van 1 miljard euro goedkeurt voor de strijd tegen de criminaliteit, werken de Europese politiediensten gestaag voort aan een betere samenwerking. Sinds enkele jaren gebeurt deze samenwerking steeds intensiever en beter georganiseerd. We zien ook een zekere schaalvergroting. De financiële middelen zijn sterk gestegen en we kunnen

  ...
 • De gerechtelijke aanhouding: regels en wettelijke voorwaarden

  Hoe lang mag iemand in geval van een gerechtelijke aanhouding worden vastgehouden? Wie kan een gerechtelijke aanhouding uitvoeren en welke autoriteiten moeten hiervan op de hoogte worden gebracht? Moet er altijd een proces-verbaal van worden opgesteld? In het vorige artikel zagen we al in welke omstandigheden een gerechtelijke aanhouding mogelijk is. Nu bekijken we de regels en wettelijke

  ...
 • Focus op de speciale eenheden van de Belgische politie

  Een gijzeling, een ontvoering, een opstand in de gevangenis, een ”fort chabrol” … De leden van de speciale eenheden van de Belgische federale politie zijn speciaal opgeleid om in te grijpen in dergelijke crisissituaties, die een doorgedreven kennis en een specifieke uitrusting vereisen.

  Een dergelijke gebeurtenis is natuurlijk geen dagelijkse kost voor

  ...
 • Botsingen tussen criminele motorbendes in Europa

  Zowat alle Europese landen hebben te maken met de problematiek rond motorbendes: Europol schat dat er eind 2012 meer dan 700 chapters waren. De Hells Angels vinden we in 34 landen in Oost- en West-Europa; de Bandidos en de Outlaws hebben vestigingen in 15 landen (1). Er zijn regelmatig dodelijke confrontaties tussen deze bendes onderling. Bovendien groeien nieuwe

  ...
 • De internationale strijd tegen namaak wordt steeds grootschaliger

  In België, Europa en ook op wereldschaal is de strijd tegen namaak de laatste jaren sterk toegenomen. Het speurwerk wordt steeds grootschaliger en hoewel het meestal om specifiek gerichte acties gaat, hebben deze toch al heel wat resultaten opgeleverd en kan men er belangrijke lessen uit trekken. De omvang van de handel in namaakproducten en de zware gevolgen

  ...
 • De Britse politie: naar een co-existentie van gecentraliseerde en geregionaliseerde structuren

  Zoals we al zagen in het voorgaande artikel, is de Britse politie sterk verankerd in lokale tradities. Toch zijn er ook duidelijke tekenen dat de organisatie stilaan evolueert naar een meer gecentraliseerde structuur.

 • Europese politiediensten geëvalueerd door hun burgers

  Wat denken de Europese burgers over hun politie? Verschillen de meningen in Oslo, Lissabon of Brussel? Het EUPCN, European Crime Prevention Network, heeft een verslag – Public opinion and policy on crime prevention in Europe – gepubliceerd waarin de mening staat van burgers van 21 Europese landen.

 • Over de grenzen heen: de politie in Groot-Brittannië

  Wanneer we kijken naar de organisatiestructuur van de politie in verschillende landen, en de mate waarin deze is gecentraliseerd, kunnen we twee belangrijke modellen onderscheiden. In sommige landen (zoals Frankrijk) is de organisatie gecentraliseerd onder het gezag van een enkele overheid en kent die een hiërarchische structuur. In andere landen (zoals

  ...
 • Vragen naar aanleiding van de ontvoerde meisjes in Cleveland

  Drie jonge meisjes verdwijnen gedurende een tiental jaar, maar leven samen met een klein meisje van 6 jaar in realiteit redelijk dichtbij, namelijk bij een zogenaamd alleenstaande man, zonder dat de ouders, de buren of de politie hiervan op de hoogte waren. Hoe valt dit te verklaren? Men stelt zich deze vraag niet alleen in Cleveland maar ook in Oostenrijk, waar

  ...
 • De Duitse politie: de structuur op het niveau van de Länder

  In een eerste deel hadden we het over de federale poot van de Duitse politie, meer bepaald het Bundeskriminalamt (BKA) en de Bundespolizei (BPol). Nu bekijken we het niveau van de deelstaten of Länder van dichterbij.

 • Onthaalfunctie: wachttijd minder belangrijk dan vriendelijke medewerker

  Mensen wachten niet graag, dat is duidelijk. Maar welke factoren kunnen de wachtbeleving positief of negatief beïnvloeden? Hoe kunnen we het wachten op zich aangenamer maken en wat winnen we daarmee? En kunnen we met pragmatische ingrepen de wachttijd korter laten lijken?

 • Over de grenzen heen: de politie in Duitsland

  De Duitse politie bestaat uit de zestien politiediensten van de deelstaten of Länder en een aantal federale instellingen. De Duitse grondwet legt de organisatie van veiligheids- en politiediensten in handen van de Länder: “Polizei ist Ländersache”. Het federale niveau is de uitzondering. De federale autoriteit of Bund heeft de

  ...
 • Crisiscommunicatie via sociale media: enkele casestudy’s

  In een vorig artikel toonden we aan dat sociale media voor de hulpdiensten een bijzondere meerwaarde kunnen betekenen – zowel voor, tijdens als na crisissituaties. De website van de bevoegde overheid speelt hierin bij voorkeur een centrale rol. In deze bijdrage beschrijven we graag enkele buitenlandse voorbeelden waarbij de overheid via haar socialemediakanalen

  ...
 • Sociale media optimaal gebruiken voor crisiscommunicatie

  Het Pukkelpopdrama van 2011 leverde een aantal nieuwe inzichten over het nut en de meerwaarde van sociale media tijdens crisissituaties. Bij deze ramp maakten zowel festivalgangers, thuisblijvers als hulpverleners gebruik van platformen als Facebook en Twitter om informatie te verspreiden, hulp te coördineren en verkeerschaos te vermijden. In dit artikel overlopen

  ...
 • Politie en sociale media: enkele voorbeelden uit het buitenland

  In deze reeks artikels over het gebruik van sociale media door de politie hebben we al gekeken naar de mogelijke toepassingen, de voordelen en gevaren, de noodzaak van een strategie en de rol van de socialemediamanager. Ook gaven we al enkele concrete voorbeelden van toepassingen in Vlaanderen.

 • De politie in de VS: de deelstaten en het federale niveau

  Na onze uiteenzetting over de organisatie van de politie op het lokale niveau en dat van de county's, volgt nu een toelichting over de politie van de deelstaten en de federale politie in de Verenigde Staten.

 • De socialemediamanager bij de politie: rol, profiel en vereisten

  De politie kan sociale media gebruiken om eigen berichten de wereld in te sturen, maar ook om te luisteren naar de burger en te weten te komen wat er leeft. Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar vraagt een goed onderbouwde projectomschrijving en -uitwerking. Centrale figuur is hierbij de socialemediamanager. Aan welk profiel moet die manager voldoen?

 • Over de grenzen heen: de politie in de VS

  Op basis van het tiende amendement van de grondwet wordt het politiesysteem in Amerika bepaald door zijn politieke en zijn geografische structuur. De Verenigde Staten beschikken daardoor over een sterk gedecentraliseerde politiestructuur die uit vier niveaus bestaat: de lokale politie, de politie van de county’s, de politie van de

  ...
 • Politie en sociale media: de uitwerking van een strategie

  In het vorige artikel uit deze reeks hadden we het over de voordelen en de gevaren van het gebruik van sociale media door politiediensten. Maar hoe begin je eraan? Hoe kom je tot een werkbare en doeltreffende strategie op lange termijn?

  Om een antwoord te geven op deze vragen, stellen we hier kort een methode voor die afkomstig is uit de VS. Vervolgens

  ...
 • Leiden politieacties tot een verplaatsing van de criminaliteit?

  De meeste criminologen erkennen dat hoogtechnologische onderzoekstechnieken en intensieve bewaking door de politiediensten in de strijd tegen de misdaad onvermijdelijk leiden tot een verplaatsing van de criminaliteit. Maar is dit wel zo?