A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Politie en sociale media: voordelen en gevaren

  De vraag of het gebruik van sociale media zinvol is voor de politie, is ondertussen wel beantwoord. Het gaat er nu vooral om te kijken naar de wijze en de strategie om dit gebruik te implementeren en tegemoet te komen aan de operationele noden van de politie en de belangen van de online community.

  In dit artikel nemen we vooral de voordelen van

  ...
 • Politie en sociale media: een waaier aan toepassingsmogelijkheden

  Hoe kunnen sociale media een meerwaarde betekenen voor de politie? Hoe gebruik je deze media op de meest adequate wijze? En met welke mogelijkheden én beperkingen houd je best rekening? In dit artikel uit de reeks over politie en sociale media gaan we graag dieper in op het gebruik van sociale media voor interne en externe communicatie.

 • De Nederlandse politie: bijzondere diensten en functies

  In het vorige artikel over de Nederlandse politie bespraken we de organisatie van de civiele politie. In dit artikel gaan we in op enkele bijzondere politiediensten en -functies, die samen met de Landelijke Eenheid, de regionale eenheden en het Politiedienstencentrum het politionele landschap van onze noorderburen vormen.

 • Politie en sociale media in België: enkele ervaringen

  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze zijn een heel krachtig middel voor zowel particulieren als bedrijven en organisaties. Het lijkt evident dat ook de politie zich het systeem eigen heeft gemaakt en er volop gebruik van maakt. Enkele voorbeelden uit het Vlaamse landgedeelte…

 • Het gebruik van sociale media door de politie

  We kunnen er niet omheen: sociale media (internetfora, Twitter, Facebook, LinkedIn…) zijn doorgesijpeld in ons dagelijks leven. Heel wat bedrijven en organisaties zijn mee op de boot gesprongen en maken er gebruik van om te communiceren. Sociale media kunnen ook voor de politie een nuttig communicatiemiddel zijn.

 • Over de grenzen heen: de politie in Nederland

  De bezorgdheid omtrent de politie manifesteert zich reeds vele jaren op internationaal niveau, zowel wat betreft haar organisatie als haar rol in de samenleving. Het is dan ook zeker interessant om eens een kijkje te nemen over de grenzen heen en te ontdekken hoe het met de wetten en praktijken van politiediensten in andere landen is gesteld.

 • Netwerken bij de politie: hoe kunt u een praktijkgemeenschap oprichten?

  Maakt u deel uit van een netwerk en zou u het graag zichtbaarheid geven binnen de geïntegreerde politie? In een vorig artikelbespraken we de talloze voordelen van

  ...
 • Interpol notices leiden tot 20 arrestaties per dag

  Een belangrijke pijler van de steun die INTERPOL aan de politiediensten in de hele wereld levert – het delen van concrete en betrouwbare informatie over criminelen – steunt op het systeem van internationale notices. Elke politiedienst kan een notice uitsturen om zijn partners te waarschuwen voor een potentieel gevaar, om steun te vragen in een

  ...
 • De transformatie van de cannabismarkt in Europa

  De afgelopen dertig jaar heeft de cannabismarkt zich sterk ontwikkeld in Europa. Naast een stijgende vraag is ook de aard van het aanbod grondig veranderd. Deze illegale drug wordt steeds vaker thuis geproduceerd in plaats van geïmporteerd. De diversiteit van de producten, de opsporing van hun productie en de toenemende collateral dammage door deze steeds

  ...
 • Noodplanning: welke oefeningen worden er georganiseerd en hoe?

  We hebben in onze vorige artikels (zie referenties hieronder) geschetst hoe de overheden zich voorbereiden op een eventuele noodsituatie door precieze interventieplannen op te maken. Deze zijn gebaseerd op de inventaris en analyse van de risico’s waar de politie- en hulpdiensten op een bepaald moment mogelijk mee te maken krijgen.

 • INTERPOL: politiediensten verenigen voor een veiliger wereld

  Dit is het eerste artikel uit een reeks waarin we de activiteiten belichten van INTERPOL, een organisatie opgericht in het belang van politiediensten, tot en met de eerstelijnspolitie, van over de hele wereld. We schetsen eerst de algemene context om dan, in een later artikel, dieper in te gaan op de internationale middelen die de politieman en -vrouw op het

  ...
 • Mexicaanse drugskartels: op weg naar Europa?

  Zoals in het artikel Mexico: een decennium lang oorlog tegen drugs al werd geschetst, verklaren de macht van de Mexicaanse kartels, hun rivaliteit en de strijd van de overheid

  ...
 • Politieopdrachten toevertrouwen aan de privésector?

  Na de publicatie van enkele artikels in de Engelse media waarin werd aangekondigd dat “de Engelse regering de politie gaat privatiseren”, kwamen er heel wat negatieve reacties en tegenargumenten. De vraag die hierdoor wordt opgeroepen, betreft de functies van een rechtstaat die de taak heeft zijn burgers te beschermen en die nu de centrale opdracht van de politie

  ...
 • Noodplanning: de verschillende actoren en hun coördinatie

  Of het nu gaat om zware industriële ongelukken, natuurrampen of grote bijeenkomsten die risico’s inhouden voor de openbare orde, de overheid moet ervoor zorgen dat de hulp- en interventiediensten klaar staan om met de nodige efficiëntie te reageren. We hebben in een eerste artikel uitgelegd waar de rampenplannen vandaan komen en wat een

  ...
 • Aankoopnetwerken van illegale vuurwapens en politieactie

  Ter aanvulling van de twee teksten waarin het ging over de handel in vuurwapens (zie referentie), willen wij het graag kort hebben over een studie van C. Morselli, professor aan de universiteit van Montréal, die uitleg geeft over de netwerken van vuurwapens en over hoe de politie optreedt (1). Hoewel deze studie in Canada werd uitgevoerd, gaat het hierin ook over

  ...
 • Hoe kan de politie het vertrouwen van de bevolking winnen?

  Hoeveel vertrouwen hebben de mensen in de politiediensten? Hoe legitiem is de politie in hun ogen? En waardoor wordt hun houding tegenover de politie vooral beïnvloed? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, kijken we eerst even naar de onderzoeksresultaten van de ‘Veiligheidsmonitor” van de federale politie in België. Vervolgens gaan we dieper in op enkele

  ...
 • De handel in vuurwapens: vragen na het bloedbad in Luik

  Is het in België gemakkelijk om illegaal een vuurwapen in handen te krijgen? Enkele journalisten zeggen van wel, maar dit wordt niet bevestigd door specialisten van de federale politie. Zij menen dat er bij zo’n transactie een minimum van vertrouwen moet zijn tussen de mogelijke koper, de tussenpersoon en de leverancier. Om beter te begrijpen hoe de dader van Luik

  ...
 • Het Bertillon-project: een duik in het verleden van de criminalistiek

  De geschiedenis van de (onderzoeks)politie is een heel specifiek onderwerp waar maar weinig mensen iets over weten. We bedoelen hier wel de geschiedenis van de onderzoekstechnieken, niet die van de opzienbarende zaken. Zoals iedereen, weet u natuurlijk ook wel dat wetenschap een steeds grotere rol speelt bij gerechtelijke onderzoeken. Maar weet u ook sinds wanneer

  ...
 • De relatie tussen politie en zigeuners: goede praktijken

  De naar schatting 10 à 12 miljoen Roma, die samen de grootste etnische minderheidsgroep vormen in Europa, hebben vaak een slechte reputatie. Deze groepen zigeuners worden gemarginaliseerd op het grondgebied van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), worden vaak beschouwd als “dieven” en hebben dikwijls te lijden onder rassendiscriminatie

  ...
 • Metaaldiefstal in België: de daders en hun methodes

  Metaaldiefstal maakt overal in Europa opgang. Ook België wordt niet gespaard. Koper is er al even gegeerd als in het buitenland, gevolgd door, in volgorde van belangrijkheid: (giet)ijzer, aluminium, zink, staal en lood. Het merendeel van de diefstallen wordt gepleegd op bouwwerven, op terreinen van de NMBS of nog bij particulieren (vooral dakgoten en

  ...