A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Prioritaire voertuigen: door het rood rijden en de toegelaten maximumsnelheid overschrijden

  Tijdens een prioritaire opdracht mogen bestuurders van prioritaire voertuigen, in welbepaalde omstandigheden, sommige regels van de wegcode overtreden. Welke voorzorgsmaatregelen moeten hulpverleners nemen als ze door rood licht willen rijden of de snelheidslimieten overschrijden?

 • Welke opsporingshandelingen zijn toegelaten bij heterdaad?

  We horen regelmatig over personen die worden opgepakt door de politie terwijl ze op heterdaad werden betrapt. Maar wat betekent “op heterdaad” eigenlijk? Welke stappen mogen de gerechtelijke autoriteiten in dit geval ondernemen? 

 • 1DAGNIET: Nationale dag tegen inbraken op 18 oktober!

  Met de donkere dagen die eraan komen loop je meer risico om het slachtoffer te worden van een inbraak. Maar dat kan je  voorkomen: goede preventiegewoonten, individueel of in de wijk, zijn troeven om diefstallen in woningen tegen te gaan.  

 • Prioritaire voertuigen: gebruik van blauw zwaailicht en sirene

  Wanneer mogen de bestuurders van prioritaire voertuigen volgens de wegcode gebruikmaken van het blauwe zwaailicht en de sirene? Wanneer hebben ze voorrang?

 • Bijzondere onderzoeksmethodes: binnendringing in de privéwoning

  In de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en de zwaarste misdrijven kan de politie, onder strikte voorwaarden, bijzondere opsporingsmethodes toepassen en zonder medeweten van de bewoners in een privéwoning binnendringen. Wat betekent dit concreet?

 • Opvolging van milieu-inbreuken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

  Het Brusselse Wetboek van inspectie voorziet administratieve sancties voor milieu-inbreuken om de afwezigheid van strafrechtelijke vervolging op te vangen. Verschillende actoren kunnen deze inbreuken, zoals sluikstorten en het niet respecteren van de verkeersregels in het bos, vaststellen. Een vastgestelde inbreuk blijft zelden onbestraft.

 • Een kordate bestuurlijke aanpak: hoe ontmoedig je criminele motorbendes?

  Er worden steeds meer bestuurlijke maatregelen genomen om motorbendes te ontmoedigen: samenkomsten van motorrijders op het grondgebied van een gemeente verbieden, strenge regels opstellen omtrent hun clubhuizen, de dracht van hun colors verbieden, regelmatig controles uitvoeren met multidisciplinaire teams, enz.

 • Stop inbrekers met het Certificaat Inbraak Veilig!

  Een inbreker wil stil, snel en ongezien zijn slag slaan. De meeste inbrekers gebruiken klein gereedschap en proberen gemiddeld slechts 3 minuten een woning binnen te raken. Als dit niet binnen de 3 minuten lukt, geven ze het vaak op. Ramen, deuren en sloten met inbraakvertragend materiaal kunnen dus het verschil maken. 

 • Diefstalpreventie op bouwwerven: markeren, lokale politie en fiscaal voordeel

  Diefstal op bouwwerven is een veel voorkomend fenomeen dat jaarlijks tot grote verliezen leidt. We overlopen hier enkele preventiemaatregelen zoals registratie en markering van het materieel, de samenwerking met de lokale politie en de belastingvoordelen voor het beveiligen van de werven.

 • Schotresidu’s verraden de schutter

  Wanneer iemand gewond of gedood werd met een vuurwapen moet het gerechtelijk onderzoek vaststellen of het om een ongeval, (poging tot) moord of zelfdoding gaat. Ook de omstandigheden van de feiten, het type wapen, enz. moeten worden bepaald. De analyse van schotresidu's kan een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek.

 • Welke hulp bestaat er voor daklozen?

  De laatste jaren is het aantal mensen zonder woning in België voortdurend gestegen en zien we vaak dat er mensen op straat leven. Worden deze mensen echt geholpen? Bestaan er gespecialiseerde diensten en zo ja, wat doen ze?

 • Gedwongen opname: wanneer iemand zorg weigert…

  Er zijn veel soorten interventies voor psychische aandoeningen en in ernstige gevallen blijkt een gedwongen ziekenhuisopname, ook wel collocatie genoemd, de enige optie. Aangezien er in Brussel een grote vraag is naar spoedopnames, kan de politie of een dokter een spoedprocedure voorstellen aan de procureur des Konings via de Nixonlijn.

 • Hoe maak je het verkeer in de buurt van scholen veiliger?

  De verkeersdrukte hangt af van de schooltijden en specifieke verkeersproblemen concentreren zich dan ook in schoolomgevingen. Hoe kunnen de betrokken actoren (gemeente, school, ouders, leerlingen, etc.) hun steentje bijdragen aan een betere organisatie van het verkeer op weg naar school en in de schoolomgeving? 

 • Criminele motorbendes in België

  Het aantal motorbendes dat op Belgisch grondgebied actief is, is de afgelopen 20 jaar aanzienlijk toegenomen. De 1% zoals ze genoemd worden, verstoren dikwijls de openbare orde. Hun bedrijfsmodel is de georganiseerde criminaliteit: drugs, wapenhandel, prostitutie, corruptie... Kadaster van deze Belgische Outlaw Motorbendes (OMCG).

 • Het huiszoekingsbevel: uitvaardiging en uitvoering

  Enkel een onderzoeksrechter kan een huiszoekingsbevel uitvaardigen, waardoor men een huiszoeking kan doen, zelfs tegen de wil van de bewoner of eigenaar van de woning. Wat is de draagwijdte van zo’n bevel? Wanneer mag het worden uitgevoerd? Kan iemand zich verzetten tegen een huiszoekingsbevel? Aan welke vormvereisten moet het voldoen? 

 • Slachtoffer van een misdrijf? Dit zijn je rechten!

  Was je het slachtoffer van een misdrijf? Bovenop het psychologische of fysieke trauma zit je dikwijls nog met een hoop vragen. Wat zijn je rechten als slachtoffer? Wat kan je doen om een schadevergoeding te krijgen en in welk stadium van de strafrechtelijke procedure kan dit?

 • Huiszoeking met toestemming van de bewoner: voorwaarden

  De politie kan een huiszoeking uitvoeren in een privéwoning wanneer de betrokken persoon zijn toestemming geeft of zelf verzoekt om de interventie van de politie. Aan welke voorwaarden moet zo’n verzoek of toestemming voldoen? Zijn er ook uitzonderingen? Wat zijn de regels waar de politieambtenaren zich aan moeten houden? 

 • De strijd tegen criminele motorbendes in Europa

  In de meeste Europese landen ziet men een stijging van de georganiseerde misdaad en in het bijzonder van criminele motorbendes (Outlaw MotorCycle Gangs) op hun grondgebied: eind 2012 raamde Europol het aantal chapters in Europa reeds op meer dan 700. Hieronder volgt een korte analyse van het fenomeen en de nieuwe strategie om het te bestrijden.

 • Het personeel van de hulpdiensten: oog in oog met traumatiserende situaties

  Sommige beroepen houden altijd, overal en in alle omstandigheden bepaalde risico’s in. Personeelsleden van de hulpdiensten (politieagenten, brandweerlui, ambulanciers,...) behoren tot de beroepsgroep die het meest wordt geconfronteerd met traumatiserende ervaringen. Met welke symptomen kan je in de uren en dagen na en dergelijke situatie worden

  ...
 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: valse beschuldigingen

  Het slachtoffer van een verkrachting verhoren, is een zeer delicate aangelegenheid. Uit onze zeven gedetailleerde vorige artikels blijkt dat de speurder met een empathisch luisterend oor en met veel tact gerichte vragen moet stellen om de dader te kunnen vinden. Soms gaat het echter om ingebeelde of verzonnen verkrachtingen. We nemen ze in dit artikel onder de loep.