A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Heterdaad: mag de politie ambtshalve in een privéwoning binnengaan?

  In geval van heterdaad hebben bepaalde politieambtenaren het recht om in een privéwoning binnen te gaan, zelfs zonder huiszoekingsbevel en zonder toestemming van de betrokkenen. Maar om welk soort woningen gaat het dan? Wat zijn de regels die moeten worden nageleefd? 

 • Het vertrouwen van de burgers in de politie

  Het vertrouwen van de burgers in de instellingen is een van de grondslagen van een democratie. Dat geldt des te meer voor de politie die de goede uitoefening van de individuele rechten en vrijheden moet garanderen, maar die dat soms ook kan belemmeren.

 • Verhoor van een slachtoffer: diefstal in combinatie met verkrachting

  Heeft het feit dat er voorwerpen worden meegenomen na een verkrachting een invloed op het resultaat van het onderzoek? Er zijn twee mogelijkheden: een gelegenheidsdiefstal na een verkrachting of een diefstal die "toevallig" wordt gevolgd door een verkrachting.

 • Noodoproep vanuit een privéwoning: mag de politie ambtshalve binnengaan?

  Als iemand in een privéwoning slachtoffer is van een misdrijf en naar de politie belt, kan de eigenaar van dat gebouw dan weigeren de politie binnen te laten? Een persoon geeft al dagen geen teken van leven meer volgens de buren en de politie vindt braaksporen, mag ze dan de deur forceren om te zien wat er aan de hand is?

 • Waar kunnen ouders van weglopers terecht voor hulp en bemiddeling?

  Wat kunnen ouders doen als hun kind niet thuis is gekomen? Waar kunnen ze terecht met hun angst en bezorgdheid? Hoe weten ze of hun angst gegrond is? Moeten ze stappen ondernemen - en zo ja, welke en wanneer? 

 • Kan ik een pv voor een verkeersovertreding betwisten?

  Je kan een proces-verbaal altijd betwisten als je vindt dat waarvan je beschuldigd wordt niet (helemaal) klopt. Dat kan ook bij onmiddellijke inningen. Hoe pak je dat aan?

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: wist de dader zijn sporen uit?

  Eerder zagen we al wat er zich kan afspelen tijdens een verkrachting, zowel vanuit het standpunt van de dader als dat van het slachtoffer. Dikwijls loopt het niet zoals de dader had voorzien, waardoor hij plots van houding verandert. 

 • Mag de politie in geval van gevaar zonder huiszoekingsbevel binnenkomen?

  Wanneer politiebeambten rook zien komen uit een onbewoonde woning, mogen ze dan zonder huiszoekingsbevel en in afwezigheid van de bewoners naar binnen? Als de waterleiding in een kelder is gesprongen door de vrieskou, mag de politie dan binnendringen om de hoofdkraan af te sluiten?

 • Stress bij hulpverleners: wat kan je eraan doen?

  Hoewel stress natuurlijk intrinsiek deel uitmaakt van hulpverlenende beroepen, kunnen we toch proberen deze te verminderen, of er op zijn minst mee leren omgaan zodat de gevolgen beperkt blijven. Hieronder vind je een aantal tips en adviezen die politieagenten, brandweerlui en andere crisishulpverleners kunnen helpen om hun stressbestendigheid te

  ...
 • Hoe herkennen we stress bij het personeel van de hulpdiensten?

  Maar net zoals een onschadelijk geneesmiddel schadelijk kan worden als de dosis te hoog is, kan ook stress negatieve gevolgen hebben wanneer we er te lang, te vaak of te sterk aan worden blootgesteld. Hoe manifesteert stress zich, met name bij professionals van de hulpdiensten?

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: wat gebeurde er precies?

  Het kan voor een verkrachtingsslachtoffer moeilijk zijn om bepaalde details van hetgeen het heeft moeten verduren te herhalen, wegens het psychische trauma, de angst of het gevoel van schaamte en vernedering. Maar weten welk type seksuele handelingen werden gesteld en wat er gezegd werd zal helpen om de beweegredenen van de dader te begrijpen.

 • Welke plaatsen mogen politiebeambten te allen tijde betreden?

  Mogen politiebeambten zomaar binnenvallen in een kraakpand, een kerk of een hotelkamer? Dat kan, maar enkel met strikt respect van de onschendbaarheid van de woning. Een woordje uitleg.

 • Ondermijnende criminaliteit: in welke mate zijn burgers bereid die te melden?

  Cannabisplantages, XTC-labo’s, het dealen van harddrugs, illegale prostitutie, … zijn fenomenen die we als “ondermijnende criminaliteit” kunnen kwalificeren. Ze beïnvloeden de levenskwaliteit in wijken en buurten. Vaak voelen de bewoners van deze buurten aan dat er mistoestanden zijn. Maar zijn ze ook bereid hiervan melding te doen?

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: mogelijke reacties van het slachtoffer

  Gebruikt de verkrachter een wapen, fysieke terughoudendheid en bedreigingen om zijn slachtoffer onder controle te krijgen? De onderzoeker kan nuttige aanwijzingen vinden in de aanpak van de aanvaller, maar ook in zijn manier van reageren wanneer het slachtoffer zich tegen hem verzet.

 • Geen huiszoeking zonder strikte wettelijke verantwoording

  De Belgische grondwet beschermt het privéleven en de onschendbaarheid van de woning. Maar deze bescherming is niet absoluut! In bepaalde gevallen is namelijk een opsporing ten huize of een huiszoeking toegelaten, uiteraard enkel onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd. Wat betekent nu juist de term "huis"?

 • Rookverbod: waar en voor wie?

  Er geldt een algemeen rookverbod in gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. Wat zijn nu de risico’s en verplichtingen voor uitbaters en klanten? Sinds 1 juli 2011 is er een rookverbod voor alle horecazaken (cafés, restaurants, casino’s, discotheken, enzovoort). Ook privéfeestjes die er worden gehouden, ook buiten de openingsuren, vallen

  ...
 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: het gedrag van de dader bepalen

  De speurders die een door een seksueel misdrijf getraumatiseerd persoon willen verhoren, moeten erover waken dat zij het slachtoffer geruststellen en tegelijkertijd de nodige concrete informatie krijgen die hen zal toelaten de dader te vatten. Daartoe behoort de kennis van hoe de dader zijn slachtoffer in bedwang houdt. 

 • Gevaarlijke honden: welke maatregelen kan de burgemeester nemen?

  Kan je de politie erbij halen als een hond erg agressief gedrag vertoont, op straat of in de buurt? Welke maatregelen kan de burgemeester nemen als daarbij personen in gevaar kunnen zijn? Hoe kan de gemeente in deze context ingrijpen om de risico’s te beperken van honden die als gevaarlijk bekend staan?

 • Leveren textielvezelmicrosporen iets op in een gerechtelijk onderzoek?

  Amerikaanse televisieseries hebben het brede publiek er al mee vertrouwd gemaakt, maar vandaag is wetenschappelijk onderzoek een van de pijlers van een gerechtelijk onderzoek. Criminelen letten er nu al op om geen vingerafdrukken of DNA meer achter te laten, maar tegenwoordig kunnen andere sporen hen ook verraden, namelijk textielvezels.

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: de aanpak van de dader omschrijven

  Een verkrachtingsonderzoek is complex. Men moet genoeg informatie verzamelen om de dader te kunnen identificeren, op basis van zijn uiterlijk en op grond van zijn persoonlijkheidsprofiel. Hier nemen we het eigenlijke verhoor van het slachtoffer en de mogelijke benaderingswijzen van de dader onder de loep.