A A A

Professionele praktijk

Verzameling van goede praktijken, methodologieën en gidsen, voornamelijk voor eerstelijnswerkers.

 • De Kids-ID, een veiliger en meer conforme identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

  De nieuwe Kids-ID is er. De elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar heeft onlangs enkele wijzigingen ondergaan, gericht op meer veiligheid maar ook op uniformiteit. Een kort overzicht van de nieuwigheden.

 • De onderzoeksrechter: zijn rol en bevoegdheden

  De onderzoeksrechter heeft belangrijke bevoegdheden waarmee hij bepaalde fundamentele rechten en vrijheden kan aantasten, zoals inbreuken op de privacy of voorlopige hechtenis. Maar wat zijn precies zijn rol en zijn bevoegdheden?

 • De begeleiding van een getraumatiseerde hulpverlener is zeer specifiek!

  Het leven van een politieagent, brandweerman, of hulpverlener is een aaneenschakeling van ernstige incidenten, met soms zware psychologische impact. Men moet een onderscheid maken tussen de begeleiding van personeel in shock maar niet getraumatiseerd en de professionals die een trauma opliepen.

 • Lawaaihinder door hondengeblaf: hoe optreden in Brussel?

  Als een hond af en toe blaft hoeft dat geen probleem te zijn, maar wat kunnen de politie en de gemeentelijke en Brusselse milieu-inspecteurs doen wanneer het om langdurig geblaf gaat of als er geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt?

 • Hoe kunnen we de afstand inschatten tussen de schutter en het doelwit?

  Dankzij onderzoeken op de plaats delict en analyse van de kledij van het slachtoffer kunnen de experten in schotrestonderzoek de schotwonden analyseren en de schietafstand inschatten. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Een driftbui bij een jongere voorkomen

  Een driftbui van een jongere komt meestal als een verrassing en kan de volwassene die ermee wordt geconfronteerd verontrusten. Sommige signalen kunnen je echter waarschuwen. Hoe de escalatie van geweld neutraliseren?

 • De opleiding bij de politie

  Na de basisopleiding moeten agenten, inspecteurs en commissarissen van politie hun kennis en vaardigheden tijdens hun carrière op peil houden en zelfs specifieke vaardigheden verwerven. Hoe is dit allemaal geregeld?

 • Woede en agressiviteit: risicojongeren

  Een woede-uitbarsting van een jongere kan de volwassene die erbij staat van zijn stuk brengen. Deze emotie is vaak het gevolg van een frustrerende situatie of van andere factoren die je moet kennen om gepast te kunnen reageren.

 • Is een versleutelde mobiele telefoon legaal en betrouwbaar?

  Criminelen maken dikwijls gebruik van cryptografie voor hun activiteiten. Dat is duidelijk geworden bij de recente “kraak” van versleutelde maffianetwerken. Het gebruik van een cryptofoon is echter ook legaal, maar dan moet je er nog zeker van zijn dat hij betrouwbaar is.

 • Wat doet een onderzoeksrechter?

  Napoleon Bonaparte noemde hem de “machtigste man van Frankrijk”. De onderzoeksrechter heeft uitgebreide bevoegdheden om strafbare feiten te onderzoeken. Maar wie is deze belangrijke speler in ons strafrechtsysteem?

 • Alcohol: Hoe optreden en naar wie de gebruikers doorverwijzen?

  Wanneer een eerstelijnshulpverlener (o.a. psycholoog, spoedarts of huisarts) riskant of schadelijk alcoholgebruik vaststelt, kan hij een kortdurende interventie doen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

 • BRUSAFE, de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

  Voortaan zal Brusafe het personeel voor hulp- preventie- en veiligheidsdiensten van het Brussels gewest rekruteren en opleiden. Een multidisciplinaire aanpak en uitwisseling van expertise en middelen zijn naast immersieve technologie bijkomende troeven voor deze regionale school.

 • Europees handboek voor bestuurlijke aanpak van criminele netwerken

  De georganiseerde criminaliteit is disruptief voor de samenleving en ondermijnt de legale infrastructuur. Een Europees handboek bundelde best practices voor de bestuurlijke aanpak van criminele netwerken, meer dan 5000 groeperingen volgens Europol.

 • Producten met CBD: complexe wetgeving

  Al enkele jaren bloeien de CBD-winkels in België. Ze verkopen allerhande producten (bloemen, oliën) op basis van cannabidiol en met minder dan 0,2% THC. Welke producten zijn dat en welk effect hebben ze? In welke vorm zijn ze verkrijgbaar en is dat wel allemaal legaal?

 • Wie controleert de politie?

  De politie kan, zoals iedere instelling, worden bekritiseerd, maar men geeft algemeen toe dat zij zeer streng wordt gecontroleerd. We bekijken hoe de controle in zijn werk gaat en hoe een burger over hun diensten kan klagen.

 • De woede van een jongere ontcijferen

  Leerkrachten, sportmonitoren, politieagenten en andere gezagdragers kunnen met een woedende en soms agressieve jongere of jongvolwassene te maken krijgen. Je kunt maar gepast reageren als je begrijpt waar het om gaat. Dat is essentieel.

 • Spijtoptanten in België

  Sinds de wet van 22 juli 2018 kan een dader strafvermindering krijgen door een medeplichtige aan te geven. Wat zijn de voorwaarden en soorten beloften van deze samenwerking met justitie?

 • Alcohol: Hoe tijdig riskant alcoholgebruik herkennen?

  Regelmatig en veel alcohol drinken kan leiden tot riskant of zelfs schadelijk alcoholgebruik. Hoe merk je dit vroegtijdig op? Op welke diensten kunnen eerstelijnshulpverleners in Vlaanderen en Brussel een beroep doen?

 • Onder welke voorwaarden kan men een wapen erven?

  Na een overlijden kunnen één of meerdere wapens deel uitmaken van de erfenis. De erfgenamen moeten met de wettelijke voorwaarden rekening houden, om te beslissen welke bestemming ze aan deze wapens willen geven.

 • Incest op minderjarigen: wat kan je doen?

  In 2017 heeft een rapport van het Franse Centre national de la recherche scientifique (Nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek) duidelijkere inzichten geboden over incest. Wat staat er in dit rapport en wat zegt ander onderzoek?