Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Professionele praktijk

Verzameling van goede praktijken, methodologieën en gidsen, voornamelijk voor eerstelijnswerkers.

 • Sommige beroepen houden altijd, overal en in alle omstandigheden bepaalde risico’s in. Personeelsleden van de hulpdiensten (politieagenten, brandweerlui, ambulanciers,...) behoren tot de beroepsgroep die het meest wordt geconfronteerd met traumatiserende ervaringen. Met welke symptomen kan je in de uren en dagen na en dergelijke situatie worden

  ...
 • Het slachtoffer van een verkrachting verhoren, is een zeer delicate aangelegenheid. Uit onze zeven gedetailleerde vorige artikels blijkt dat de speurder met een empathisch luisterend oor en met veel tact gerichte vragen moet stellen om de dader te kunnen vinden. Soms gaat het echter om ingebeelde of verzonnen verkrachtingen. We nemen ze in dit artikel onder de loep.

 • De gratis juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand zijn het resultaat van de wil om justitie voor iedereen open te stellen. De gratis tweedelijnsbijstand wordt in de volksmond meestal pro Deo genoemd. Onder welke voorwaarden kan je van deze juridische bijstand genieten?

 • In geval van heterdaad hebben bepaalde politieambtenaren het recht om in een privéwoning binnen te gaan, zelfs zonder huiszoekingsbevel en zonder toestemming van de betrokkenen. Maar om welk soort woningen gaat het dan? Wat zijn de regels die moeten worden nageleefd? 

 • Het vertrouwen van de burgers in de instellingen is een van de grondslagen van een democratie. Dat geldt des te meer voor de politie die de goede uitoefening van de individuele rechten en vrijheden moet garanderen, maar die dat soms ook kan belemmeren.

 • Veiligheid bij een evenement mag je niet improviseren. Alle partijen (organisatoren, autoriteiten, hulpdiensten en politie) moeten hierbij worden betrokken. Het gebrek aan onderverdelingen in een tent verhoogt het risico op snelle uitbreiding van brand. Er is dus minder tijd om het publiek te evacueren. Veiligheidsnormen zijn daarom uiterst belangrijk.

 • Als gevolg van de aanhoudende terroristische dreiging werden opnieuw Europese richtlijnen in Belgische wetgeving omgezet. Deze nieuwe regels hebben betrekking op het verwerven en voorhanden hebben van volautomatische en halfautomatische vuurwapens en hun laders, alsook op jagers en sportschutters.

 • Tegenwoordig is spanning in het leven van een hulpverlener alomaanwezig. Spanning kan altijd en overal opduiken. Steeds vaker kan een verkeerd begrepen woord of gebaar ertoe leiden dat een situatie uit de hand loopt. Hoe houd je tijdens een crisissituatie de dialoog in stand? 

 • Heeft het feit dat er voorwerpen worden meegenomen na een verkrachting een invloed op het resultaat van het onderzoek? Er zijn twee mogelijkheden: een gelegenheidsdiefstal na een verkrachting of een diefstal die "toevallig" wordt gevolgd door een verkrachting.

 • Als iemand in een privéwoning slachtoffer is van een misdrijf en naar de politie belt, kan de eigenaar van dat gebouw dan weigeren de politie binnen te laten? Een persoon geeft al dagen geen teken van leven meer volgens de buren en de politie vindt braaksporen, mag ze dan de deur forceren om te zien wat er aan de hand is?

 • Wat kunnen ouders doen als hun kind niet thuis is gekomen? Waar kunnen ze terecht met hun angst en bezorgdheid? Hoe weten ze of hun angst gegrond is? Moeten ze stappen ondernemen - en zo ja, welke en wanneer? 

 • Er zijn helaas voorbeelden genoeg van drama’s in een overvolle feest-, theater- of bioscoopzaal, veroorzaakt door brand. Maar hoe zit dat met evenementen en feesten in een of meerdere tenten? Deze tijdelijke structuren, grotendeels bestaande uit doek, zijn immers nog veel gevoeliger voor brand. Wat zijn de potentiële risico's?

 • Als verantwoordelijke van een team, als manager… merk je dat een medewerker anders dan normaal reageert: hij is minder geconcentreerd, onbeslist, nonchalanter, prikkelbaarder… Hoe moet je reageren om hem te ondersteunen bij de eerste terugkerende signalen van een mogelijke burn-out? 

 • Eerder zagen we al wat er zich kan afspelen tijdens een verkrachting, zowel vanuit het standpunt van de dader als dat van het slachtoffer. Dikwijls loopt het niet zoals de dader had voorzien, waardoor hij plots van houding verandert. 

 • Een expositiezaal, antiekgalerij of privécollectie beveiligen vereist een specifieke preventieaanpak. Op 21 mei 2019 organiseert vzw ANPI in Louvain-La-Neuve een halve studiedag om de aandacht te leggen op doeltreffende veiligheidsmaatregelen om waardevolle voorwerpen, kunstwerken en collecties tegen de risico’s van brand en diefstal te beschermen.

 • Wanneer politiebeambten rook zien komen uit een onbewoonde woning, mogen ze dan zonder huiszoekingsbevel en in afwezigheid van de bewoners naar binnen? Als de waterleiding in een kelder is gesprongen door de vrieskou, mag de politie dan binnendringen om de hoofdkraan af te sluiten?

 • Hoewel stress natuurlijk intrinsiek deel uitmaakt van hulpverlenende beroepen, kunnen we toch proberen deze te verminderen, of er op zijn minst mee leren omgaan zodat de gevolgen beperkt blijven. Hieronder vind je een aantal tips en adviezen die politieagenten, brandweerlui en andere crisishulpverleners kunnen helpen om hun stressbestendigheid te

  ...
 • Maar net zoals een onschadelijk geneesmiddel schadelijk kan worden als de dosis te hoog is, kan ook stress negatieve gevolgen hebben wanneer we er te lang, te vaak of te sterk aan worden blootgesteld. Hoe manifesteert stress zich, met name bij professionals van de hulpdiensten?

 • Het kan voor een verkrachtingsslachtoffer moeilijk zijn om bepaalde details van hetgeen het heeft moeten verduren te herhalen, wegens het psychische trauma, de angst of het gevoel van schaamte en vernedering. Maar weten welk type seksuele handelingen werden gesteld en wat er gezegd werd zal helpen om de beweegredenen van de dader te begrijpen.

 • Mogen politiebeambten zomaar binnenvallen in een kraakpand, een kerk of een hotelkamer? Dat kan, maar enkel met strikt respect van de onschendbaarheid van de woning. Een woordje uitleg.