A A A

Professionele praktijk

Verzameling van goede praktijken, methodologieën en gidsen, voornamelijk voor eerstelijnswerkers.

 • Burn-out: snel mijn EHBO-kit!

  In een professionele context voelen we vaak de nood om sterk, performant, competitief, beschikbaar te zijn… Wat kunnen we doen wanneer we ons slecht beginnen te voelen, steeds vaker uitgeput zijn en kleine problemen bergen worden?

 • Ondermijnende criminaliteit: in welke mate zijn burgers bereid die te melden?

  Cannabisplantages, XTC-labo’s, het dealen van harddrugs, illegale prostitutie, … zijn fenomenen die we als “ondermijnende criminaliteit” kunnen kwalificeren. Ze beïnvloeden de levenskwaliteit in wijken en buurten. Vaak voelen de bewoners van deze buurten aan dat er mistoestanden zijn. Maar zijn ze ook bereid hiervan melding te doen?

 • De actoren van justitie: de advocaat

  Als verdediger in een rechtszaak, als adviseur voor een juridisch probleem of als bemiddelaar, speelt de advocaat een rol in het dagelijkse leven van veel burgers. Maar wie is hij eigenlijk? Hoe word je advocaat? Welke essentiële ethische regels moet elke advocaat in acht nemen?

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: mogelijke reacties van het slachtoffer

  Gebruikt de verkrachter een wapen, fysieke terughoudendheid en bedreigingen om zijn slachtoffer onder controle te krijgen? De onderzoeker kan nuttige aanwijzingen vinden in de aanpak van de aanvaller, maar ook in zijn manier van reageren wanneer het slachtoffer zich tegen hem verzet.

 • Geen huiszoeking zonder strikte wettelijke verantwoording

  De Belgische grondwet beschermt het privéleven en de onschendbaarheid van de woning. Maar deze bescherming is niet absoluut! In bepaalde gevallen is namelijk een opsporing ten huize of een huiszoeking toegelaten, uiteraard enkel onder de voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd. Wat betekent nu juist de term "huis"?

 • Pesten op school: wat kunnen we eraan doen?

  Scholen krijgen soms te maken met pesten tussen leerlingen. Hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe kunnen leerkrachten en opvoeders ingrijpen? Welke projecten kunnen ze uitwerken en met welke partners? Welk gedrag moeten ze aan- en ontmoedigen? Het is een complex onderwerp, maar er zijn verschillende manieren.

 • Bedrijfsfraude opsporen en voorkomen

  Of het nu om interne, externe of gemengde fraude gaat, fraude is iets waar bedrijven dagelijks mee te maken krijgen, ongeacht de grootte van het bedrijf of sector waarin het actief is. Hier focussen we op preventie- en opsporingsmaatregelen die nodig zijn voor een doeltreffend antifraude- en antidiefstalbeleid.

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: het gedrag van de dader bepalen

  De speurders die een door een seksueel misdrijf getraumatiseerd persoon willen verhoren, moeten erover waken dat zij het slachtoffer geruststellen en tegelijkertijd de nodige concrete informatie krijgen die hen zal toelaten de dader te vatten. Daartoe behoort de kennis van hoe de dader zijn slachtoffer in bedwang houdt. 

 • Gevaarlijke honden: welke maatregelen kan de burgemeester nemen?

  Kan je de politie erbij halen als een hond erg agressief gedrag vertoont, op straat of in de buurt? Welke maatregelen kan de burgemeester nemen als daarbij personen in gevaar kunnen zijn? Hoe kan de gemeente in deze context ingrijpen om de risico’s te beperken van honden die als gevaarlijk bekend staan?

 • Mishandeling of een ongelukje? De juiste reacties bij kinderen met blauwe plekken

  Geweld tegen kinderen kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn, of te maken hebben met ernstige verwaarlozing. Iedereen die op professionele basis met kinderen in aanraking komt, kan vroeg of laat te maken krijgen met een mogelijk geval van fysieke mishandeling. We bekijken hier hoe je het beste kunt reageren in een dergelijke situatie.

 • Een levendige en gezellige wijk bevordert het vertrouwen en spontane sociale controle

  Om de sociale controle in een stadswijk te verbeteren en het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden, is het essentieel om er leven in te brengen door constant passage en evenementen aan te moedigen. Een goed georganiseerde ruimte en het gevoel van de bewoners erbij te horen maken een wereld van verschil. 

 • Leveren textielvezelmicrosporen iets op in een gerechtelijk onderzoek?

  Amerikaanse televisieseries hebben het brede publiek er al mee vertrouwd gemaakt, maar vandaag is wetenschappelijk onderzoek een van de pijlers van een gerechtelijk onderzoek. Criminelen letten er nu al op om geen vingerafdrukken of DNA meer achter te laten, maar tegenwoordig kunnen andere sporen hen ook verraden, namelijk textielvezels.

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: de aanpak van de dader omschrijven

  Een verkrachtingsonderzoek is complex. Men moet genoeg informatie verzamelen om de dader te kunnen identificeren, op basis van zijn uiterlijk en op grond van zijn persoonlijkheidsprofiel. Hier nemen we het eigenlijke verhoor van het slachtoffer en de mogelijke benaderingswijzen van de dader onder de loep.

 • Security Day 2019 op 13 februari: welke impact heeft artificiële intelligentie op de beveiliging?

  Kan artificiële intelligentie bijdragen aan het beheer en de beveiliging van grote evenementen? Wat is de vooruitgang van AI op het gebied van profilering? Wat is het juridisch kader? Het antwoord krijgt u op de Security Day van 13/02/19 in Leuven, georganiseerd door ALIA, vertegenwoordiger van de elektronische veiligheidssector in België.

 • Het gedrag van naasten kan wijzen op kindermishandeling

  Een mishandeld kind zal zijn lijden zelden vertellen aan volwassenen die het tegenkomt. Maar ouders of familieleden die de mishandeling plegen, verraden zich soms onbewust in kleine details door uitdagend of ongepast gedrag ten opzichte van het kind. De mishandeling kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn.

 • Het verhoor van een verkrachtingsslachtoffer en de profiling van de dader

  Een verkrachtingsslachtoffer verhoren is altijd delicaat: het contact en het gesprek tussen de speurder en de getraumatiseerde persoon moeten enerzijds in een vertrouwensvolle sfeer gebeuren, maar anderzijds ook de precieze feiten aan het licht brengen die de identificatie van de dader mogelijk maken.

 • Verloren voorwerpen en achtergelaten voertuigen: Wat moet je doen en wat zegt de wet?

  Wat moet je doen als je een verloren voorwerp op de openbare weg vindt of er ergens een achtergelaten voertuig staat? De politie of de gemeente verwittigen? Welke overheid beslist om de objecten weg te nemen en ze indien nodig te bewaren? Hoe kan de eigenaar ze weer opeisen?

 • Tips voor het preventief omgaan met hangjongeren

   

  Groepjes rondhangende jongeren aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan verloopt soms moeilijk. Groepsdynamiek en puberhormonen zorgen er immers voor dat deze doelgroep snel aangebrand reageert wanneer je ze aanspreekt.

 • Het Marginproject vergelijkt de angst voor criminaliteit in 5 Europese landen

  Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.

 • Waarom is het onveiligheidsgevoel belangrijk voor het buurtbeleid?

  Effectieve onveiligheid, onveiligheidsgevoel, sterkere negatieve percepties bij bepaalde categorieën van personen en bij wie al slachtoffer van een misdrijf is geweest… Hoe kan je de angst van de burgers voor criminaliteit in hun dagelijkse omgang met anderen en het beheer van hun wijk begrijpen en er rekening mee houden?

  ...