A A A

Professionele praktijk

Verzameling van goede praktijken, methodologieën en gidsen, voornamelijk voor eerstelijnswerkers.

 • Politie en sociale media: voordelen en gevaren

  De vraag of het gebruik van sociale media zinvol is voor de politie, is ondertussen wel beantwoord. Het gaat er nu vooral om te kijken naar de wijze en de strategie om dit gebruik te implementeren en tegemoet te komen aan de operationele noden van de politie en de belangen van de online community.

  In dit artikel nemen we vooral de voordelen van

  ...
 • Politie en sociale media: een waaier aan toepassingsmogelijkheden

  Hoe kunnen sociale media een meerwaarde betekenen voor de politie? Hoe gebruik je deze media op de meest adequate wijze? En met welke mogelijkheden én beperkingen houd je best rekening? In dit artikel uit de reeks over politie en sociale media gaan we graag dieper in op het gebruik van sociale media voor interne en externe communicatie.

 • Politie en sociale media in België: enkele ervaringen

  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze zijn een heel krachtig middel voor zowel particulieren als bedrijven en organisaties. Het lijkt evident dat ook de politie zich het systeem eigen heeft gemaakt en er volop gebruik van maakt. Enkele voorbeelden uit het Vlaamse landgedeelte…

 • Het gebruik van sociale media door de politie

  We kunnen er niet omheen: sociale media (internetfora, Twitter, Facebook, LinkedIn…) zijn doorgesijpeld in ons dagelijks leven. Heel wat bedrijven en organisaties zijn mee op de boot gesprongen en maken er gebruik van om te communiceren. Sociale media kunnen ook voor de politie een nuttig communicatiemiddel zijn.

 • Jongeren in de drugshandel: preventieve maatregelen

  In ons vorige artikel zagen we waarom en hoe bepaalde jongeren uit de voorsteden in de drugshandel terechtkomen. Nu gaan we in op enkele mogelijke maatregelen en methodes, met name op psychologisch en sociaaleconomisch vlak, om jongeren uit dit milieu weg te halen of te houden.

 • Netwerken bij de politie: hoe kunt u een praktijkgemeenschap oprichten?

  Maakt u deel uit van een netwerk en zou u het graag zichtbaarheid geven binnen de geïntegreerde politie? In een vorig artikelbespraken we de talloze voordelen van

  ...
 • Noodplanning: welke oefeningen worden er georganiseerd en hoe?

  We hebben in onze vorige artikels (zie referenties hieronder) geschetst hoe de overheden zich voorbereiden op een eventuele noodsituatie door precieze interventieplannen op te maken. Deze zijn gebaseerd op de inventaris en analyse van de risico’s waar de politie- en hulpdiensten op een bepaald moment mogelijk mee te maken krijgen.

 • De lokale veiligheidsaudit in vier fasen

  In een vorig artikel (zie referentie) werd de Guidance on Local Safety Audits. A Compendium of International Practice reeds besproken. Het is niet vanzelfsprekend om een veiligheidsaudit – gezien de omvang van een dergelijke opdracht – zowel op

  ...
 • Leidraad voor lokale veiligheidsaudits

  De Guidance on Local Safety Audits. A Compendium of International Practice is een veelzijdig en praktisch hulpmiddel voor beleidsmakers inzake veiligheid. Deze leidraad werd uitgegeven door het Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid en is in hoofdzaak gefinancierd door de Canadese Openbare Veiligheidsdienst.

 • Noodplanning: de risicoanalyse

  In onze vorige artikels (zie referenties hieronder) hebben we de verschillende aspecten van noodplanning bestudeerd, waarbij de administratieve overheid en de hulpdiensten een rol spelen: de vele actoren en hun coördinatie, de fases en plannen die gerespecteerd moeten worden en ten slotte het beheer van de crisiscommunicatie. In dit artikel hebben we het over de

  ...
 • Eergerelateerd geweld detecteren en signaleren

  In een vorig artikelbespraken we de aanbevelingen over de benadering, samenwerking en sensibilisering m.b.t. eergerelateerd geweld. Hierna staan we stil bij de conclusies over het

  ...
 • Eergerelateerd geweld: de rol van de actoren

  De westerse maatschappij krijgt steeds meer te maken met eergerelateerd geweld. Twee recente studies formuleren aanbevelingen die onder andere tot doel hebben de actoren te sensibiliseren. We selecteerden de belangrijkste conclusies met betrekking tot wie er op het terrein mee te maken kan krijgen. Een overzicht.

 • Child Focus combineert operationele rol met preventie

  Child Focus – dat al 14 jaar fungeert als meldingspunt en crisiscentrum – blijft zich profileren als een van de belangrijkste organisaties op het vlak van preventie van en strijd tegen verdwijningen en seksueel misbruik van minderjarigen. Daarnaast richt dit Belgische centrum zich via diverse kanalen op het veilig gebruik van ICT voor en door kinderen.

 • De discrete fysieke sporen van seksueel geweld bij kinderen

  In het vorige artikel hebben we de erg verdachte fysieke symptomen van seksueel geweld opgesomd. Maar in heel veel gevallen zijn de fysieke sporen van seksuele mishandeling niet zo duidelijk. Zelfs bij een medisch onderzoek dadelijk na een verkrachting worden de lichamelijke letsels niet systematisch opgespoord. In het grootste

  ...
 • Instrumenten voor een lokale veiligheidsdiagnose

  Om steden en gemeenten in staat te stellen zelf de sterkten en zwakten van hun lokale veiligheidssituatie te detecteren en te analyseren, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een Methodologische handleiding voor een lokale veiligheidsdiagnostiek (zie referentie) uitgewerkt. Dit is een nuttig instrument om te komen tot een overzicht van de veiligheidsproblemen

  ...
 • Hoe kan de politie het vertrouwen van de bevolking winnen?

  Hoeveel vertrouwen hebben de mensen in de politiediensten? Hoe legitiem is de politie in hun ogen? En waardoor wordt hun houding tegenover de politie vooral beïnvloed? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, kijken we eerst even naar de onderzoeksresultaten van de ‘Veiligheidsmonitor” van de federale politie in België. Vervolgens gaan we dieper in op enkele

  ...
 • EWDD-rapport 2010: nieuwe drugs en groeiende tendensen

  Einde 2010 werd het jaarrapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) officieel voorgesteld. Het geeft een overzicht van drugs(gebruik) in de 27 lidstaten van de Europese Unie en in Kroatië, Turkije en Noorwegen. Behalve gegevens over de verschillende soorten drugs, bevat het ook up-to-date informatie over:

  • de

  ...