Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Radicalisering

De problematiek van de radicalisering - religieus, politiek, enz. - als fenomeen (individuele processen, oorzaken, enz.) en de bijdrage ervan aan onder meer terrorisme, met inbegrip van preventie en repressie.

 • MMA wordt vaak bekritiseerd omdat de sport extreem gewelddadig zou zijn, maar toch is hij volop in opmars. Dat hij mogelijk gelinkt is aan bepaalde groepen, helpt ook niet. Vormt MMA nu al een probleem voor de veiligheidsdiensten?

 • Hoe zit het vandaag met de terroristische dreiging in de landen van de Europese Unie? Het Europese agentschap EUROPOL heeft het in zijn “Te-SAT”-verslagen van 2016 en 2017 over nieuwe tendensen terwijl andere dreigingen stabiel blijven. Het gaat hier voornamelijk om het islamitisch geïnspireerd terrorisme, dat de belangrijkste rol speelt in het huidige terrorisme

  ...
 • Internet is een ruimte voor dialoog en vooral om dingen te delen. Iets online posten is iets dat we dagelijks doen en waartoe iedereen de mogelijkheid heeft. Maar hoe zit het met inhouden die aanzetten tot haat en vooral tot terrorisme en gewelddadig extremisme? Hoe kunnen sociale media helpen in de strijd tegen de verspreiding van dergelijke digitale inhoud? ...

 • We hebben al het Deense Aarhusmodel voorgesteld waarmee men radicalisering wil voorkomen en jongeren wil deradicaliseren. Hier bekijken we een Britse manier van aanpak die het gewelddadig extremisme wil verminderen door de notie “complexiteit van de waarden”. Met deze methode wil men de capaciteit van individuen ontwikkelen om andere gezichtspunten en waarden te

  ...
 • Aarhus is een van de drie grootste steden van Denemarken. In samenwerking met de politie van Oost-Jutland heeft deze stad sinds 2007 een preventieplan ontwikkeld voor radicalisering, gebaseerd op een model voor misdaadpreventie. Dit plan is ontworpen met de samenwerking van de universiteit van Aarhus, het ministerie van Sociale Zaken, de Deense inlichtingendienst

  ...
 • Het Europees aanhoudingsmandaat werd in 2004 ingevoerd. Sindsdien werd het al dikwijls aangewend, recent nog na de aanhouding van Salah Abdeslam in de nasleep van de aanslagen in Parijs (november 2015). Frankrijk vroeg niet om de uitlevering van de man die wordt verdacht van deelname aan de aanslagen van november 2015, maar schreef wel een Europees

  ...
 • In november 2015 heeft het Europese parlement een rapport uitgebracht over de preventie van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terroristische organisaties. Dit rapport buigt zich met name over een gevoelig thema: de inlichtingen- en informatie-uitwisseling. In dit artikel gaan we in op een aantal instrumenten die in Europa ter

  ...
 • Een belangrijke opdracht van de Unit Radicalisme (Unit R) bestaat erin om via een geïntegreerde en integrale aanpak de initiatieven van de deradicaliseringsambtenaren te coördineren en hen waar mogelijk te ondersteunen door middel van financiële impulsen, expertise, informatie-uitwisseling en kennisopbouw. Kortweg: de Unit R biedt de capaciteit aan en de

  ...
 • Welk soort terrorisme bedreigde Europa in 2014 en wat waren de gevolgen? Sinds twaalf jaar publiceert het Europese agentschap EUROPOL jaarlijks een verslag over deze vragen. Het rapport wordt “Te-Sat” genoemd en bespreekt de diverse vormen van terrorisme die soms erg verschillen van wat men hier gewoonlijk onder verstaat, en maakt er een inventaris van.
  ...

 • Wat kan ik doen als een jongere uit mijn omgeving aan het radicaliseren is? Zijn er professionals die me kunnen helpen bij de begeleiding van een gezin waarvan een jongere is vertrokken om in Syrië te gaan vechten? Welke tools kan ik gebruiken in mijn professionele praktijk?

 • Het radicaliseringsproces verloopt in fasen, die bijna onmerkbaar in elkaar overlopen. Ze worden gekenmerkt door de opeenstapeling van bepaalde houdingen, gedragingen en ideeën, die op zichzelf onschuldig kunnen lijken. We moeten dan ook heel voorzichtig zijn bij de analyse van alarmsignalen en opletten dat we niet vervallen in een karikaturale of discriminerende

  ...
 • Doordat de islamitische radicalisering van jongeren vaak nogal wat emoties oproept, is het soms moeilijk om het probleem op een serene manier te benaderen. Het kan dus zeker geen kwaad om enkele aspecten ervan beter te belichten en te duiden, met name voor de mensen die beroepsmatig met deze problematiek kunnen worden geconfronteerd.

 • De laatste jaren heeft Europol steeds meer operationele hulp geboden bij criminele onderzoeken van de Europese politiediensten. In het eerste artikel hebben we het gehad over de belangrijkste verwezenlijkingen van het Europese agentschap die te lezen zijn in het rapport van 2014. In dit artikel zullen de strategische beslissingen van de Europese Commissie en

  ...
 • De FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft een expertisecentrum dat belast is met de beheersing van gewelddadige radicalisering: de Unit Radicalisme of kortweg Unit R. De Unit R biedt een ruim pakket aan van opleiding- en trainingsinitiatieven. Hiermee komt het tegemoet aan de steeds groeiende vraag vanuit het

  ...
 • Radicalisering hangt af van verschillende factoren, zoals de persoonlijke “vatbaarheid” voor extremisme, individuele ontmoetingen en ervaringen, of de sociale, politieke en economische context… Het is weinig waarschijnlijk dat iemand enkel radicaliseert op basis van wat hij op extremistische websites leest. Internet maakt het enkel gemakkelijker voor iemand die al

  ...
 • Om de radicalisering in gevangenissen te kunnen bestuderen en hier het hoofd aan te kunnen bieden, moeten we eerst de algemene context van de rekrutering onder de loep nemen. Of het nu gaat om een gevangenisdirecteur, een bewaker, imam, kapelaan of een gewone burger, geen twee van de door hen voorgestelde analyses en oplossingen lijken op elkaar aangezien ze

  ...
 • Hoewel de strijd tegen het terrorisme een nationale bevoegdheid is, steunt de Europese Commissie de lidstaten en wil ze dat ze allemaal dezelfde prioriteiten leggen. In dit artikel geven we een korte synthese van de verschillende informatiesystemen, de samenwerkingsorganen en -netwerken die, zij aan zij met de Europese agentschappen Europol en Frontex, deelnemen

  ...
 • Nadat we in een vorig artikel de belangrijkste tendensen uit het TE-SAT-rapport (Europol, 2014) hebben belicht, bekijken we nu meer in detail met welke terroristische strekkingen de Europese Unie wordt geconfronteerd.


 • Sinds 2003, na de bloedige aanslagen van 11 september 2001, heeft het Europese Politiebureau (Europol) jaarlijks een rapport gepubliceerd, TE-SAT genaamd, over de stand van zaken van het terrorisme binnen de Europese Unie en de belangrijkste tendensen.

 • De ontwikkeling van de Europese interne veiligheid is een proces gebaseerd op een globale veiligheidsaanpak. Na twee evaluatierapporten die respectievelijk in 2011 en 2013 werden gepubliceerd, deed de Europese Commissie in 2014 een mededeling: Naar een open en veilig Europa. Ze is blij met de ondernomen acties en dringt erop aan om nog verder te gaan door

  ...