A A A

Radicalisering

De problematiek van de radicalisering - religieus, politiek, enz. - als fenomeen (individuele processen, oorzaken, enz.) en de bijdrage ervan aan onder meer terrorisme, met inbegrip van preventie en repressie.

 • Terrorisme in de EU: financiering, methodes en bestraffing

  Hoe financierden terroristen in de EU het afgelopen jaar hun activiteiten? Welke methodes gebruikten ze om aanslagen te plegen en hun ideologische boodschap te verspreiden? En welke bestraffing volgde er wanneer de daders zijn gevat?

 • Terrorisme in de EU: geografisch wijdverspreid en met vele facetten

  Hoe evolueerde het fenomeen “terrorisme” in Europa het afgelopen jaar? Wat betekende dit in termen van aantal aanslagen, arrestaties en aantal slachtoffers? We presenteren cijfers en trends verzameld door Europol, in het bijzonder betreffende extreemrechts, jihadistisch, extreemlinks en anarchistisch terrorisme.

 • Zijn MMA (Mixed Martial Arts) een bron van onveiligheid?

  MMA wordt vaak bekritiseerd omdat de sport extreem gewelddadig zou zijn, maar toch is hij volop in opmars. Dat hij mogelijk gelinkt is aan bepaalde groepen, helpt ook niet. Vormt MMA nu al een probleem voor de veiligheidsdiensten?

 • Wat is de terroristische dreiging in Europa? Het rapport van Europol 2017

  Hoe zit het vandaag met de terroristische dreiging in de landen van de Europese Unie? Het Europese agentschap EUROPOL heeft het in zijn “Te-SAT”-verslagen van 2016 en 2017 over nieuwe tendensen terwijl andere dreigingen stabiel blijven. Het gaat hier voornamelijk om het islamitisch geïnspireerd terrorisme, dat de belangrijkste rol speelt in het huidige terrorisme

  ...
 • Terrorismebestrijding: sociale media verenigen zich

  Internet is een ruimte voor dialoog en vooral om dingen te delen. Iets online posten is iets dat we dagelijks doen en waartoe iedereen de mogelijkheid heeft. Maar hoe zit het met inhouden die aanzetten tot haat en vooral tot terrorisme en gewelddadig extremisme? Hoe kunnen sociale media helpen in de strijd tegen de verspreiding van dergelijke digitale inhoud? ...

 • Radicalisering voorkomen: een Brits model

  We hebben al het Deense Aarhusmodel voorgesteld waarmee men radicalisering wil voorkomen en jongeren wil deradicaliseren. Hier bekijken we een Britse manier van aanpak die het gewelddadig extremisme wil verminderen door de notie “complexiteit van de waarden”. Met deze methode wil men de capaciteit van individuen ontwikkelen om andere gezichtspunten en waarden te

  ...
 • Radicalisering: het Deense model

  Aarhus is een van de drie grootste steden van Denemarken. In samenwerking met de politie van Oost-Jutland heeft deze stad sinds 2007 een preventieplan ontwikkeld voor radicalisering, gebaseerd op een model voor misdaadpreventie. Dit plan is ontworpen met de samenwerking van de universiteit van Aarhus, het ministerie van Sociale Zaken, de Deense inlichtingendienst

  ...
 • Het Europese aanhoudingsmandaat: een middel in de strijd tegen het terrorisme

  Het Europees aanhoudingsmandaat werd in 2004 ingevoerd. Sindsdien werd het al dikwijls aangewend, recent nog na de aanhouding van Salah Abdeslam in de nasleep van de aanslagen in Parijs (november 2015). Frankrijk vroeg niet om de uitlevering van de man die wordt verdacht van deelname aan de aanslagen van november 2015, maar schreef wel een Europees

  ...
 • Radicalisering: de inlichtingen- en informatie-uitwisseling verbeteren

  In november 2015 heeft het Europese parlement een rapport uitgebracht over de preventie van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terroristische organisaties. Dit rapport buigt zich met name over een gevoelig thema: de inlichtingen- en informatie-uitwisseling. In dit artikel gaan we in op een aantal instrumenten die in Europa ter

  ...
 • Radicalisering: geïntegreerde en integrale aanpak is de sleutel tot succes

  Een belangrijke opdracht van de Unit Radicalisme (Unit R) bestaat erin om via een geïntegreerde en integrale aanpak de initiatieven van de deradicaliseringsambtenaren te coördineren en hen waar mogelijk te ondersteunen door middel van financiële impulsen, expertise, informatie-uitwisseling en kennisopbouw. Kortweg: de Unit R biedt de capaciteit aan en de

  ...
 • Een stand van zaken van het terrorisme in Europa: het verslag van EUROPOL van 2015

  Welk soort terrorisme bedreigde Europa in 2014 en wat waren de gevolgen? Sinds twaalf jaar publiceert het Europese agentschap EUROPOL jaarlijks een verslag over deze vragen. Het rapport wordt “Te-Sat” genoemd en bespreekt de diverse vormen van terrorisme die soms erg verschillen van wat men hier gewoonlijk onder verstaat, en maakt er een inventaris van.
  ...

 • Hoe reageren als een jongere manifest radicaliseert?

  Wat kan ik doen als een jongere uit mijn omgeving aan het radicaliseren is? Zijn er professionals die me kunnen helpen bij de begeleiding van een gezin waarvan een jongere is vertrokken om in Syrië te gaan vechten? Welke tools kan ik gebruiken in mijn professionele praktijk?

 • Van identiteitscrisis tot radicalisering: alarmsignalen opvangen en interpreteren

  Het radicaliseringsproces verloopt in fasen, die bijna onmerkbaar in elkaar overlopen. Ze worden gekenmerkt door de opeenstapeling van bepaalde houdingen, gedragingen en ideeën, die op zichzelf onschuldig kunnen lijken. We moeten dan ook heel voorzichtig zijn bij de analyse van alarmsignalen en opletten dat we niet vervallen in een karikaturale of discriminerende

  ...
 • Hoe kunnen we de radicalisering van jongeren begrijpen?

  Doordat de islamitische radicalisering van jongeren vaak nogal wat emoties oproept, is het soms moeilijk om het probleem op een serene manier te benaderen. Het kan dus zeker geen kwaad om enkele aspecten ervan beter te belichten en te duiden, met name voor de mensen die beroepsmatig met deze problematiek kunnen worden geconfronteerd.

 • Versterking van Europol om de terreinonderzoeken te ondersteunen

  De laatste jaren heeft Europol steeds meer operationele hulp geboden bij criminele onderzoeken van de Europese politiediensten. In het eerste artikel hebben we het gehad over de belangrijkste verwezenlijkingen van het Europese agentschap die te lezen zijn in het rapport van 2014. In dit artikel zullen de strategische beslissingen van de Europese Commissie en

  ...
 • Unit R biedt opleiding en training aan!

  De FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft een expertisecentrum dat belast is met de beheersing van gewelddadige radicalisering: de Unit Radicalisme of kortweg Unit R. De Unit R biedt een ruim pakket aan van opleiding- en trainingsinitiatieven. Hiermee komt het tegemoet aan de steeds groeiende vraag vanuit het

  ...
 • De rol van internet in het radicaliseringsproces

  Radicalisering hangt af van verschillende factoren, zoals de persoonlijke “vatbaarheid” voor extremisme, individuele ontmoetingen en ervaringen, of de sociale, politieke en economische context… Het is weinig waarschijnlijk dat iemand enkel radicaliseert op basis van wat hij op extremistische websites leest. Internet maakt het enkel gemakkelijker voor iemand die al

  ...
 • Radicalisering in gevangenissen

  Om de radicalisering in gevangenissen te kunnen bestuderen en hier het hoofd aan te kunnen bieden, moeten we eerst de algemene context van de rekrutering onder de loep nemen. Of het nu gaat om een gevangenisdirecteur, een bewaker, imam, kapelaan of een gewone burger, geen twee van de door hen voorgestelde analyses en oplossingen lijken op elkaar aangezien ze

  ...
 • De Europese steun voor de strijd tegen radicalisme en terrorisme

  Hoewel de strijd tegen het terrorisme een nationale bevoegdheid is, steunt de Europese Commissie de lidstaten en wil ze dat ze allemaal dezelfde prioriteiten leggen. In dit artikel geven we een korte synthese van de verschillende informatiesystemen, de samenwerkingsorganen en -netwerken die, zij aan zij met de Europese agentschappen Europol en Frontex, deelnemen

  ...
 • Terrorisme in Europa: een fenomeen met vele gezichten

  Nadat we in een vorig artikel de belangrijkste tendensen uit het TE-SAT-rapport (Europol, 2014) hebben belicht, bekijken we nu meer in detail met welke terroristische strekkingen de Europese Unie wordt geconfronteerd.