A A A

Sektes

Schadelijke sektarische organisaties, de repressie van het fenomeen en goede preventiepraktijken.

 • Negatieve aspecten van sektes

  Wat is de definitie van een sekte en welke criteria worden er gebruikt om te bepalen dat sektes schadelijk zijn? Waarom vinden ex-leden het moeilijk om een klacht in te dienen tegen een sekte waartoe ze behoorden?

 • Hoe reageren als een naaste zich aansluit bij een sekte?

  Personen die, zij het tijdelijk, met persoonlijke problemen kampen kunnen gemakkelijk worden verleid door de ogenschijnlijk warme en uitnodigende sfeer van een sekte. Hoe reageer je als een naaste hierdoor wordt aangetrokken?

 • Hoe herken je een sekte?

  Een sekte kan diverse vormen aannemen en uiteenlopende doelstellingen verkondigen. Een aantal kenmerken komt wel altijd terug: sekten manipuleren hun leden en proberen hun leven te beheersen. Dat maakt hen zo gevaarlijk. Hoe kunnen we een sekte herkennen?

 • Minderjarigen en sektes: hoe erover praten en hen ertegen beschermen?

  Sektarische groeperingen beperken zich niet enkel tot het religieuze domein. Zij houden zich daarnaast ook bezig met gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, humanitaire daden en zelfs sportieve, educatieve of culturele activiteiten. Welke rol kunnen wij als overheid, opvoeders of ouders hier opnemen? Het is wel van belang om een onderscheid te maken tussen kinderen

  ...
 • Vanaf nu is misbruik van kwetsbaarheid strafbaar

  De "Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de kwetsbare toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden", gestemd op 26 november 2011, verscheen op 23 januari 2012 in het staatsblad. De rechtbanken hadden moeite het misbruik dat sekten en

  ...
 • Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties

  In een vorig artikel hebben we al omschreven wat we precies verstaan onder een schadelijke sektarische organisatie en aan welke typische kenmerken we een dergelijke organisatie kunnen herkennen, zodat we weten dat we op onze hoede moeten zijn als we daarmee in contact komen.

  U kunt zich bijvoorbeeld de volgende vragen

  ...
 • Waarom meer willen weten over sekten?

  De media hebben het regelmatig over sekten, maar zijn ze wel zo gevaarlijk? Wat moet je doen of laten als je met een sektelid te maken krijgt? In vier artikels zullen we proberen nuttige informatie aan te reiken die toelaat een sekte te herkennen.

 • De strijd tegen de uitbuiting van ouderen door sektes

  Zijn ouderen echt een gemakkelijke prooi voor sektarische bewegingen? Hoe vermijden we dat de familie-erfenis in rook opgaat door oplichting en wat kunnen we doen tegen hun bedrieglijke praktijken? In een ...

 • Ouderen: een gemakkelijke prooi voor sektes

  Oudere, kwetsbare personen vormen als het ware een markt in volle expansie voor de sektarische bewegingen. Wat maakt ouderen zo kwetsbaar? Hoe gaan sektes te werk om ouderen in te palmen? Hoe kunnen we dergelijke praktijken van sektes bestrijden?

 • Criminaliteit bij de aankondiging van het einde van de wereld op 21.12.2012

  Het einde van de wereld werd in het verleden al regelmatig voorspeld, maar tegenwoordig is er een ware stortvloed aan theorieën en aankondigingen die hun voordeel halen uit de moderne wetenschappelijke kennis en de wereldwijde communicatiemiddelen. Aanvankelijk lijken die doemscenario's over het einde van de wereld of over de terugkeer van buitenaardse wezens –

  ...
 • De Veiligheid van de Staat en radicale bewegingen

  De Veiligheid van de Staat, onze nationale burgerlijke inlichtingendienst, publiceert nu al voor het derde jaar op rij zijn jaarrapport. Het tot nu toe laatste rapport werd in januari 2012 gepubliceerd en behandelt de werking van de dienst in 2010. In een eerste artikel hebben we de rol van de veiligheid van de staat en bepaalde opdrachten zoals de strijd tegen

  ...
 • Resultaten jaarverslag Veiligheid van de Staat

  Begin januari 2012 publiceerde de Veiligheid van de Staat (VS) haar jongste jaarverslag over het jaar 2010. Het was al het derde verslag op rij, waarmee de dienst aantoont verder te willen gaan op de weg van de openheid die het sinds het verslag over het jaar 2008 is ingeslagen. Deze jaarverslagen maken het mogelijk een werkjaar te analyseren en projecties naar de

  ...
 • De Veiligheid van de Staat

  De Veiligheid van de Staat, nauwelijks gekend bij het grote publiek, hangt rechtstreeks af van de federale overheidsdienst Justitie. Zijn militaire tegenhanger, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) hangt daarentegen af van de FOD Landsverdediging.

 • De aankondiging van het einde van de wereld op 21 december 2012

  In België ging 10% van de vragen die in 2007-2008 aan het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) werden gesteld, over bewegingen van het type new age met ideeën over de apocalyps en het einde van de wereld dat is aangekondigd voor 21 december 2012 op grond van een (onjuiste) interpretatie van de Mayakalender. In het

  ...