A A A

Senioren

Onderwerpen in verband met senioren: oplichting, autorijden, opletten op straat, misbruik of mishandeling, enz.

 • Tips voor senioren achter het stuur

  Sommige senioren blijven rijden terwijl ze het op de weg eigenlijk lastig krijgen. Maar met de auto blijven rijden betekent voor de meesten onder hen ook autonomie en mobiliteit. Hoe kan je als naaste mogelijke problemen ontdekken en tactvol en doeltreffend reageren?

 • Handtasdiefstal op straat voorkomen

  Abrupt worden aangevallen door een of meer daders die je zak of tas willen pakken is een zeer traumatische ervaring. Voorzorgen nemen alvorens te vertrekken en op straat, evenals de juiste reflexen in geval van een confrontatie.

 • Het beheer van goederen en van de persoon: de wettelijke bescherming

  De zelfredzaamheid van een persoon kan geleidelijk of plotseling achteruitgaan als gevolg van cognitief en fysiek verval of zelfs misbruik. Waaruit bestaat de rechtsbescherming van personen in moeilijkheden en welke procedure volgen?

 • Diefstal met list: weet met wie je te doen hebt!

  Onder het voorwendsel van een aanbod van diensten of controle geraken de daders van diefstal door bedrog het huis binnen. Vervolgens leiden ze de aandacht af en vertrekken ze met hun buit. De juiste reacties wanneer een vreemde aandringt om je woning te betreden.

 • Diefstal met list: wat kan je doen nog voor je ongewenst bezoek krijgt?

  Daders van diefstal met list proberen met een voorwendsel bij je binnen te komen om geld of waardevolle voorwerpen te stelen. Zo vragen ze om te mogen bellen of stellen ze zich voor als speurder. Wat kan je daartegen doen?

 • Veiligheid van senioren op straat: praktische tips

  Veel oudere mensen voelen zich, terecht of niet, onveilig als ze de deur uitgaan. Ze kunnen toch nog best instaan voor hun eigen veiligheid. Dat doen ze door hun gedrag aan te passen en een aantal elementaire veiligheidsregels in acht te nemen. 

 • Het beschermen van een meerderjarige in moeilijkheden

  Je helpt regelmatig je bejaarde buurvrouw en merkt dat ze haar facturen niet meer zelf kan beheren. Wat kan je doen? Wat voorziet de wet om volwassenen te beschermen die niet (meer) in staat zijn om alle beslissingen van het dagelijks leven zelf te nemen?

 • Wees voorzichtig met huis-aan-huisverkopers

  Het wegsturen van een verkoper die aanbelt om zogezegd fantastische producten of diensten aan een onklopbare prijs aan te bieden, is niet gemakkelijk. Hoe moet je de oplichters, die je heel wat geld kunnen kosten, eruit halen.

 • Ouderenmishandeling herkennen

  Mishandeling van ouderen gebeurt meestal niet eenmalig, maar langdurig. Het is aan de mensen om hen heen, familie, vrienden en verzorgers, om de symptomen en aanwijzingen op te merken. Hieronder enkele tips om misbruik en mishandeling te herkennen.

 • Hittegolf: hoe kan je jezelf beschermen?

  Of we het nu hebben over een hittegolf, een hittedag of hondsdagen, het probleem blijft hetzelfde: we beleven hoge buitentemperaturen die onze gezondheid in gevaar kunnen brengen. Voorkomen is beter dan genezen, daarom geven we hier enkele eenvoudige tips.

 • Mishandeling van ouderen: samenwerking van politie en hulpverleners

  Te vage aanwijzingen, gebrek aan bewijzen, vertrouwelijkheid van de informatie … allemaal hindernissen waarmee de verschillende betrokkenen op het terrein regelmatig worden geconfronteerd als het over mishandeling van ouderen gaat. Hoe kunnen we dit fenomeen doeltreffender opsporen?

 • Gezondheid en autorijden: het belang van de vereiste lichaamsgeschiktheid

  Bestuurders moeten bepaalde vaardigheden onder de knie hebben; daarnaast moeten ze ook fysiek bekwaam zijn om in alle omstandigheden veilig te kunnen rijden. Wat betekent dit juist en wat zijn hier de wettelijke vereisten?

 • Het Marginproject vergelijkt de angst voor criminaliteit in 5 Europese landen

  Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.

 • Agressie in de metro(stations) voorkomen

  Het is in de Belgische noch in andere Europese steden niet gevaarlijk in de metro's, maar agressie helemaal uitsluiten kan je natuurlijk nooit, vooral op bepaalde momenten van de dag, als de stations en parkings er verlaten bijliggen. Enkele tips voor meer veiligheid.

 • Huis-aan-huiscollectes, mag dat wel?

  Regelmatig worden particulieren en handelaars benaderd door mensen die geld inzamelen voor sportclubs of voor giften. Hoe is deze praktijk wettelijk geregeld? Moet men op voorhand een toelating aanvragen? Kunnen gemeenten huis-aan-huiscollectes verbieden?

 • Speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden: wat zijn de regels?

  Mindervaliden die gebruik willen maken van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap, moeten eerst een speciale parkeerkaart aanvragen. Hoe kan men zo’n kaart aanvragen? Hoe moet die worden gebruikt? We geven hieronder een praktisch overzicht van de voorwaarden, de te ondernemen stappen en de rechten en plichten voor houders van een dergelijke kaart en

  ...
 • Voorbehouden parkeerplaatsen voor mindervaliden: de verschillende soorten

  Mindervalide personen worden regelmatig geconfronteerd met moeilijkheden om zich te verplaatsen of om ergens binnen te geraken (winkels, openbare diensten, feestzalen enz.). Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze mensen (terecht) het gevoel hebben uitgesloten te zijn? Parkeerplaatsen voorzien die zijn voorbehouden voor mindervaliden, is al een eerste

  ...
 • Word geen slachtoffer van diefstal of afpersing in het openbaar vervoer

  Over het algemeen is er in het openbaar vervoer in België geen groot veiligheidsprobleem. Toch blijft het aantal geregistreerde misdrijven dat jaarlijks wordt vastgesteld in trein, tram, bus en metro belangrijk, niettegenstaande de grote inspanningen van NMBS, de Lijn en de MIVB om de criminaliteit in te dijken. Meest voorkomende fenomenen zijn

  ...
 • Senioren achter het stuur

  Zijn oudere mensen vaker betrokken bij verkeersongevallen dan de gemiddelde bestuurder? Vormen zij achter het stuur een groter risico voor andere weggebruikers? Na een eerste artikel over senioren in het verkeer als zwakke weggebruiker (voetganger of fietser) analyseren we hier de problemen die senioren als automobilist kunnen tegenkomen.

 • Voetgangers of fietsers op leeftijd

  Bij elk ernstig ongeval waarbij een oudere automobilist is betrokken, komt telkens opnieuw de problematiek van senioren in het verkeer ter sprake. Maar wist u dat maar liefst 50% van de senioren die omkomen in het verkeer, voetgangers of fietsers zijn? Daar vraagt wel om een woordje uitleg!