Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Slachtoffers

Kwesties in verband met slachtoffers en hun families: beschikbare hulp, doeltreffende eerste reacties, follow-up, enz.

 • Geweld tegen kinderen kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn, of te maken hebben met ernstige verwaarlozing. Iedereen die op professionele basis met kinderen in aanraking komt, kan vroeg of laat te maken krijgen met een mogelijk geval van fysieke mishandeling. We bekijken hier hoe je het beste kunt reageren in een dergelijke situatie.

 • Een verkrachtingsonderzoek is complex. Men moet genoeg informatie verzamelen om de dader te kunnen identificeren, op basis van zijn uiterlijk en op grond van zijn persoonlijkheidsprofiel. Hier nemen we het eigenlijke verhoor van het slachtoffer en de mogelijke benaderingswijzen van de dader onder de loep.

 • Hoe kan je voorkomen dat je slachtoffer wordt van een carjacking? We bekijken welke voorzorgsmaatregelen je hiertegen kunt nemen als je de wagen neemt, bij vertrek, onderweg en op je bestemming, zowel naar het werk als op verre vakantie. In dit artikel hebben we het vooral over waakzaamheid onderweg.

 • Steeds complexere financiële markten en minder direct contact met je bankier zijn een vruchtbare voedingsbodem voor beleggingsfraude. Spontane beleggingsvoorstellen komen steeds vaker voor, maar ook fraude: boiler room, recovery room, cloned firms, Ponzi-fraude, binaire opties, enz.

 • Een mishandeld kind zal zijn lijden zelden vertellen aan volwassenen die het tegenkomt. Maar ouders of familieleden die de mishandeling plegen, verraden zich soms onbewust in kleine details door uitdagend of ongepast gedrag ten opzichte van het kind. De mishandeling kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn.

 • Een verkrachtingsslachtoffer verhoren is altijd delicaat: het contact en het gesprek tussen de speurder en de getraumatiseerde persoon moeten enerzijds in een vertrouwensvolle sfeer gebeuren, maar anderzijds ook de precieze feiten aan het licht brengen die de identificatie van de dader mogelijk maken.

 • Wees altijd extra waakzaam als je ergens komt waar veel mensen samenkomen, zoals in het openbaar vervoer of op een drukke markt. Zakkenrollers zijn doorgaans erg goed georganiseerd: meestal werken ze in groepjes en zetten zij ook minderjarigen in die al zeer bedreven zijn in hun “vak”.

 • Een ernstige brand waarbij giftige dampen vrijkomen, een overstroming, een explosie... Bij zo’n noodsituatie in je buurt of op de plaats waar je je op dat moment bevindt, zal het BE-Alertsysteem je onmiddellijk waarschuwen! Hoe en in welke situaties word ik gewaarschuwd? Hoe schrijf ik mij in?

 • Het begrip uitlokking in de wet verschilt van het begrip uitlokking in de omgangstaal. Daar betekent uitlokken iemand aansporen tot of uitdagen om te reageren: zoals zich uitgelokt of geprovoceerd voelen door een agressieve automobilist... De verschoningsgrond voor uitlokking in de wettelijke zin van het woord is daarentegen enkel van toepassing in specifieke

  ...
 • Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.

 • Het is in de Belgische noch in andere Europese steden niet gevaarlijk in de metro's, maar agressie helemaal uitsluiten kan je natuurlijk nooit, vooral op bepaalde momenten van de dag, als de stations en parkings er verlaten bijliggen. Enkele tips voor meer veiligheid.

 • Je hebt hulp nodig en je belt het nummer 112 voor iemand in nood, of het nu om een gezondheidsprobleem thuis gaat of ergens waar een ongeval heeft plaatsgevonden. Welk soort ziekenwagen of MUG komen te hulp en hoe? We geven een overzicht van de dringende geneeskundige hulpverlening.

 • Effectieve onveiligheid, onveiligheidsgevoel, sterkere negatieve percepties bij bepaalde categorieën van personen en bij wie al slachtoffer van een misdrijf is geweest… Hoe kan je de angst van de burgers voor criminaliteit in hun dagelijkse omgang met anderen en het beheer van hun wijk begrijpen en er rekening mee houden?

  ...
 • In de ogen van een agressor is een vrouw fysiek zwakker en een makkelijk slachtoffer. Vrouwen hebben er dus alle belang bij om vooraf na te denken over zelfverdedigingsstrategieën: nagaan welke situaties gevaarlijk kunnen zijn, die situatie nadien inschatten en hun gedrag aanpassen, de agressie anticiperen, zich erop voorbereiden, de juiste reflexen verwerven.

 • Het leven van een politieagent, een brandweerman, een EHBO’er is een aaneenschakeling van soms ernstige incidenten, voornamelijk qua psychologische impact die ze kunnen hebben. Het is van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen de begeleiding van personeel in shock maar niet getraumatiseerd en de professionals die een trauma opliepen.

 • In de meeste gevallen gaat partnergeweld van kwaad naar erger. Het is dus van groot belang meteen te reageren voor er een drama plaatsvindt. Men moet eerst en vooral het slachtoffer aanmoedigen om erover te praten, maar ook om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen …

 • De wettige verdediging kan enkel worden ingeroepen in geval van een verdediging die in verhouding staat tot de ogenblikkelijke (of nakende) en onwettige daad van agressie tegen personen, en bij gebrek aan iedere andere redelijke vorm van bescherming. Bovenop deze strikte voorwaarden bepaalt het Strafwetboek twee bijzondere omstandigheden die maken dat diegene die zich verdedigt, dit doet in

  ...
 • Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • Op de werkvloer het slachtoffer worden van geweld of van psychische of seksuele intimidatie kan desastreuze gevolgen hebben. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer dan mannen. Hoe reageren zij het best tegenover hun “misbruikers”? Enkele tips.

 • Partnergeweld is een veel voorkomend verschijnsel: bijna een op de vier vrouwen is hier het slachtoffer van. Veel minder bekend zijn de gevolgen die partnergeweld heeft voor de kinderen in een dergelijke situatie: ook zij zijn hier slachtoffer. In bijna 60% van de gevallen kampen deze kinderen ook nog lang daarna met de post-traumatische gevolgen....