Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Slachtoffers

Kwesties in verband met slachtoffers en hun families: beschikbare hulp, doeltreffende eerste reacties, follow-up, enz.

 • Heeft het feit dat er voorwerpen worden meegenomen na een verkrachting een invloed op het resultaat van het onderzoek? Er zijn twee mogelijkheden: een gelegenheidsdiefstal na een verkrachting of een diefstal die "toevallig" wordt gevolgd door een verkrachting.

 • Vorig jaar werden bijna 400 vriendschapsfraudegevallen gemeld aan de FOD Economie, maar het aantal niet-aangegeven gevallen ligt nog veel hoger. In meer dan de helft van de geregistreerde gevallen betaalden de slachtoffers de oplichters, in totaal 4 miljoen euro. Hoe kan deze vorm van fraude worden voorkomen?

 • Sociale media, versleutelde berichten, misbruik van asielaanvraagprocedures en uiteenlopende arbeidswetgevingen zijn allemaal troeven voor mensenhandelaars en hun transnationale netwerken die zeer actief zijn op het gebied van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, bedelarij, orgaanhandel en handel in gehandicapte kinderen. 

 • De beste verdediging van kinderen tegen pedocriminelen bestaat erin risicosituaties te herkennen en ervan weg te vluchten. Om de valstrikken te kunnen doorzien, moeten kinderen absoluut de meest gebruikte methodes van de aanvallers kennen en er gepast op kunnen reageren. Welke zijn de meest voorkomende listen van kinderlokkers?

 • Wat kan een cliënt doen als zijn advocaat een fout maakt of zich vergist? Voor dergelijke gevallen, voorziet de orde van advocaten juridische procedures en een verzekering voor de rechtsonderhorige voor het geval zijn advocaat zich bij zijn werk vergist of een fout maakt, met schade voor de cliënt tot gevolg.

 • Als verantwoordelijke van een team, als manager… merk je dat een medewerker anders dan normaal reageert: hij is minder geconcentreerd, onbeslist, nonchalanter, prikkelbaarder… Hoe moet je reageren om hem te ondersteunen bij de eerste terugkerende signalen van een mogelijke burn-out? 

 • Eerder zagen we al wat er zich kan afspelen tijdens een verkrachting, zowel vanuit het standpunt van de dader als dat van het slachtoffer. Dikwijls loopt het niet zoals de dader had voorzien, waardoor hij plots van houding verandert. 

 • Hoewel stress natuurlijk intrinsiek deel uitmaakt van hulpverlenende beroepen, kunnen we toch proberen deze te verminderen, of er op zijn minst mee leren omgaan zodat de gevolgen beperkt blijven. Hieronder vind je een aantal tips en adviezen die politieagenten, brandweerlui en andere crisishulpverleners kunnen helpen om hun stressbestendigheid te

  ...
 • Net zoals een roofdier in de natuur, gaat de dader alleen te werk en observeert hij zijn prooi om diens kwetsbaarheid in te schatten. Hoe kun je vermijden dat je zijn doelwit wordt? Wat zijn de kenmerken van iemand die wordt aangevallen?

 • We zien een advocaat als iemand die in toga door de justitiepaleizen zwerft, op weg naar de rechtszaal waar hij of zij moet pleiten. Maar dit is maar een deel van hun werk. Advocaten hebben immers tal van professionele petten: procesadvocaat, juridisch adviseur, voorlopig bewindvoerder, curator, plaatsvervangend rechter of bemiddelaar.

 • Maar net zoals een onschadelijk geneesmiddel schadelijk kan worden als de dosis te hoog is, kan ook stress negatieve gevolgen hebben wanneer we er te lang, te vaak of te sterk aan worden blootgesteld. Hoe manifesteert stress zich, met name bij professionals van de hulpdiensten?

 • Het kan voor een verkrachtingsslachtoffer moeilijk zijn om bepaalde details van hetgeen het heeft moeten verduren te herhalen, wegens het psychische trauma, de angst of het gevoel van schaamte en vernedering. Maar weten welk type seksuele handelingen werden gesteld en wat er gezegd werd zal helpen om de beweegredenen van de dader te begrijpen.

 • In een professionele context voelen we vaak de nood om sterk, performant, competitief, beschikbaar te zijn… Wat kunnen we doen wanneer we ons slecht beginnen te voelen, steeds vaker uitgeput zijn en kleine problemen bergen worden?

 • Als verdediger in een rechtszaak, als adviseur voor een juridisch probleem of als bemiddelaar, speelt de advocaat een rol in het dagelijkse leven van veel burgers. Maar wie is hij eigenlijk? Hoe word je advocaat? Welke essentiële ethische regels moet elke advocaat in acht nemen?

 • Gebruikt de verkrachter een wapen, fysieke terughoudendheid en bedreigingen om zijn slachtoffer onder controle te krijgen? De onderzoeker kan nuttige aanwijzingen vinden in de aanpak van de aanvaller, maar ook in zijn manier van reageren wanneer het slachtoffer zich tegen hem verzet.

 • Scholen krijgen soms te maken met pesten tussen leerlingen. Hoe moeten ze dit aanpakken? Hoe kunnen leerkrachten en opvoeders ingrijpen? Welke projecten kunnen ze uitwerken en met welke partners? Welk gedrag moeten ze aan- en ontmoedigen? Het is een complex onderwerp, maar er zijn verschillende manieren.

 • Afhankelijk van de omstandigheden loop je misschien een (verhoogd) risico om het slachtoffer te worden van een carjacking. Welke voorzorgsmaatregelen kan je dan nemen? En als het toch gebeurt, hoe reageer je dan het best in zo’n situatie? 

 • Kansspelen en gokken zijn verboden voor minderjarigen. Studies in België en de rest van de wereld tonen echter aan dat jongeren niet alleen geld verspelen, maar dat er ook 2 tot 4 keer meer verslaafde jongeren zijn dan volwassenen.   

 • De speurders die een door een seksueel misdrijf getraumatiseerd persoon willen verhoren, moeten erover waken dat zij het slachtoffer geruststellen en tegelijkertijd de nodige concrete informatie krijgen die hen zal toelaten de dader te vatten. Daartoe behoort de kennis van hoe de dader zijn slachtoffer in bedwang houdt. 

 • Geweld tegen kinderen kan fysiek, seksueel of psychologisch zijn, of te maken hebben met ernstige verwaarlozing. Iedereen die op professionele basis met kinderen in aanraking komt, kan vroeg of laat te maken krijgen met een mogelijk geval van fysieke mishandeling. We bekijken hier hoe je het beste kunt reageren in een dergelijke situatie.