Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Slachtoffers

Kwesties in verband met slachtoffers en hun families: beschikbare hulp, doeltreffende eerste reacties, follow-up, enz.

 • De wettige verdediging wordt meer en meer ingeroepen om het verweer tegen de overvaller(s) te rechtvaardigen. Maar hoe ver mag die verdediging gaan? Zijn de omstandigheden waarin wettige verdediging mag worden ingeroepen dezelfde voor particulieren en handelaars? En welke mogelijke consequenties heeft dat op het vlak van de rechtspraak?

 • Een kind dat werd aangereden door een auto, een dodelijk ongeval op een werf, iemand die vermoord werd, het zijn allemaal voorbeelden van tragische gebeurtenissen die eerstelijnshulpverleners (politieagenten, maatschappelijk assistenten) uit hoofde van hun functie moeten melden aan de nabestaanden. Deze moeilijke opdracht moet op een specifieke manier worden

  ...
 • Door de vluchtelingencrisis van 2015 is de markt gegroeid en steeg de winst van de organisaties. Hun kennis van sluikhandel van voedsel kunnen ze handig inzetten bij het zoeken naar routes en technieken voor mensensmokkel. Heeft het feit dat ze deze knowhow hergebruiken een invloed op hun modus operandi en bijgevolg ook op hoe ze gestopt kunnen worden?

  De meeste mensen kennen het effect van alcohol, en misschien ook van bepaalde psychotrope stoffen. Maar wat gebeurt er als beide samen worden gebruikt? Versterkt alcohol de gevolgen van andere genomen middelen? Welke risico’s ontstaan er voor de persoon zelf of voor anderen?

 • Valse werkaanbiedingen, die op het eerste zicht echt en interessant lijken, vind je overal op het internet. Als hij eenmaal is gerekruteerd, neemt de muilezel, dikwijls zonder dat hij het zelf beseft, deel aan criminele activiteiten: witwassen van illegaal verkregen geld of het transport van onrechtmatig verkregen goederen.

 • Het doel van het politieonderzoek is het identificeren van de leden van de organisatie en de rol die elk van hen speelt. De analyse van de modus operandi van hypotheekfraude maakt duidelijk hoe moeilijk het is om aan de hand van huiszoekingen en verhoren formeel vast te stellen welke personen op welke wijze betrokken zijn.

 • Compromitterende foto’s, beledigende en kwetsende opmerkingen of bedreigingen … Sommige jongeren geven toe het slachtoffer te zijn van pesterijen via het internet. Geüploade filmpjes en foto’s, geposte berichten enz. verspreiden zich razendsnel en blijven ook oneindig lang “rondzwerven” in cyberspace. Hoe ontdekken we deze vorm van pesten en wat kunnen

  ...
 • De zogenaamde “muilezels” zijn zowel daders als slachtoffers. Ze vormen een kleine maar noodzakelijke schakel in de netwerken van het witwassen. Het zijn eigenlijk simpele tussenpersonen … Maar hoe komt het dan dat de muilezels in het centrum staan van een steeds verder groeiende markt met een dynamiek van vraag en aanbod?

 • Wat zijn mijn rechten als slachtoffer wanneer ik klacht neerleg bij de politie en word ondervraagd? Kan ik weigeren om verklaringen af te leggen wanneer ik word verhoord als getuige? Kan de verdachte van een misdrijf tijdens een politieverhoor weigeren om de vragen te beantwoorden? Vragen genoeg… Laten we de rechten van de ondervraagde even van dichterbij

  ...
 • Steeds meer ouders worden geconfronteerd met het feit dat hun ex-echtgenoot of -partner de onderhoudsgelden waartoe hij of zij werd veroordeeld, niet betaalt. Veel mensen weten dit waarschijnlijk niet, maar het niet-betalen van onderhoudsgeld is strafbaar. Wat moet u doen om klacht neer te leggen en om de verschuldigde sommen alsnog te kunnen innen?

 • Wanneer we gebeld worden en we niet weten wie ons belt, kunnen we ons heel ongemakkelijk beginnen te voelen. Valt er iemand ons lastig of gaat het simpelweg om een vergissing? Dergelijke ongewenste oproepen kunnen al snel als een last ervaren worden. We geven daarom enkele tips en eenvoudige maatregelen om zulke situaties te vermijden en

  ...
 • Psychologische spelletjes en machtsspelletjes creëren onevenwichtige relaties waarbij beide partijen verliezen. Het zijn moeilijke relaties door stress, miscommunicatie, verlies van vertrouwen en een dalende efficiëntie. Om eruit te geraken moeten we ons van een aantal zaken bewust worden… Hoe kunnen we aandachtig zijn en vermijden om erin te sukkelen? En als we

  ...
 • Het is zomer. Verlof, uitstapjes… Iedereen trekt eropuit en de straten lopen vol. Op een overvolle tram kruisen blikken elkaar en wordt een glimlach uitgewisseld waardoor je soms met een zwaar hart de tram verlaat, maar soms misschien ook “lichter” omdat je afstapt zonder je portefeuille! Je was dan ongetwijfeld het slachtoffer van zakkenrollers en van het

  ...
 • Wat is de dramadriehoek? Iedereen speelt van nature regelmatig psychologische spelletjes met personen uit zijn privé- en werkomgeving. We kunnen er verschillende rollen spelen die onenigheid, misverstanden en dus bronnen voor conflict, enkel verergeren. Het gaat om de rollen van Verdrukker, Redder en Slachtoffer.

 • Of het nu gaat om een gewapende overval in een openbare plaats (winkel, bank …) of op een individu (carjacking, homejacking …), het is altijd een traumatiserende en stresserende ervaring voor alle betrokkenen. De slachtoffers worden overrompeld door het onverwachte en agressieve karakter van zo’n aanval – iets waar ze totaal niet op voorbereid zijn. Vaak weten ze

  ...
 • Als iemand klacht neerlegt als slachtoffer van slagen en verwondingen, dan moet een gerechtsdeskundige hem of haar onderzoeken. De bevindingen van dit expertenonderzoek kunnen verstrekkende gevolgen hebben, zowel voor het slachtoffer als voor de dader. In de praktijk zien we dat de rol van de wetsdokter bij het beoordelen van lichamelijke letsels van de

  ...
 • Wees altijd extra waakzaam als je ergens komt waar veel mensen samenkomen, zoals in het openbaar vervoer, op een drukke markt of een festival. Zakkenrollers zijn doorgaans erg goed georganiseerd en bijzonder actief op dergelijke plaatsen. Meestal werken ze in groepjes en het zijn lang niet altijd volwassenen: minderjarigen worden eveneens vaak ingezet en ook zij

  ...
 • Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die je getroffen hebt voor uw vertrek en bij je aankomst in het buitenland, is het nog altijd mogelijk dat je je documenten verliest of dat je slachtoffer wordt van diefstal. Dankzij de tips die hieronder volgen, zal je in zo’n geval efficiënt kunnen reageren en bijkomende problemen vermijden.

 • Op reis voelen we ons meestal ontspannen en zorgeloos. Maar een vakantie kan op een ware nachtmerrie uitdraaien als u het slachtoffer wordt van diefstal of als u uw documenten verliest. Hier volgen enkele nuttige raadgevingen zodat u gerust kan genieten van uw vakantie. Het gaat er vooral om een minimum aan maatregelen te nemen voor u vertrekt en vervolgens op

  ...
 • Vernedering, beledigingen, controle van zogenaamde vrienden via Facebook, het verplichten van bepaalde kledij, isolement… psychologisch geweld kan zich op heel wat manieren uiten. Deze vorm van geestelijke agressie manifesteert zich niet alleen als minachting, intimidatie, pesterijen, bedreigingen of manipulatie van iemands kinderen, maar ook als provocatie,

  ...