Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Slachtoffers

Kwesties in verband met slachtoffers en hun families: beschikbare hulp, doeltreffende eerste reacties, follow-up, enz.

 • Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.

 • Het is in de Belgische noch in andere Europese steden niet gevaarlijk in de metro's, maar agressie helemaal uitsluiten kan je natuurlijk nooit, vooral op bepaalde momenten van de dag, als de stations en parkings er verlaten bijliggen. Enkele tips voor meer veiligheid.

 • Je hebt hulp nodig en je belt het nummer 112 voor iemand in nood, of het nu om een gezondheidsprobleem thuis gaat of ergens waar een ongeval heeft plaatsgevonden. Welk soort ziekenwagen of MUG komen te hulp en hoe? We geven een overzicht van de dringende geneeskundige hulpverlening.

 • Effectieve onveiligheid, onveiligheidsgevoel, sterkere negatieve percepties bij bepaalde categorieën van personen en bij wie al slachtoffer van een misdrijf is geweest… Hoe kan je de angst van de burgers voor criminaliteit in hun dagelijkse omgang met anderen en het beheer van hun wijk begrijpen en er rekening mee houden?

  ...
 • In de ogen van een agressor is een vrouw fysiek zwakker en een makkelijk slachtoffer. Vrouwen hebben er dus alle belang bij om vooraf na te denken over zelfverdedigingsstrategieën: nagaan welke situaties gevaarlijk kunnen zijn, die situatie nadien inschatten en hun gedrag aanpassen, de agressie anticiperen, zich erop voorbereiden, de juiste reflexen verwerven.

 • Het leven van een politieagent, een brandweerman, een EHBO’er is een aaneenschakeling van soms ernstige incidenten, voornamelijk qua psychologische impact die ze kunnen hebben. Het is van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen de begeleiding van personeel in shock maar niet getraumatiseerd en de professionals die een trauma opliepen.

 • In de meeste gevallen gaat partnergeweld van kwaad naar erger. Het is dus van groot belang meteen te reageren voor er een drama plaatsvindt. Men moet eerst en vooral het slachtoffer aanmoedigen om erover te praten, maar ook om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen …

 • De wettige verdediging kan enkel worden ingeroepen in geval van een verdediging die in verhouding staat tot de ogenblikkelijke (of nakende) en onwettige daad van agressie tegen personen, en bij gebrek aan iedere andere redelijke vorm van bescherming. Bovenop deze strikte voorwaarden bepaalt het Strafwetboek twee bijzondere omstandigheden die maken dat diegene die zich verdedigt, dit doet in

  ...
 • Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • Op de werkvloer het slachtoffer worden van geweld of van psychische of seksuele intimidatie kan desastreuze gevolgen hebben. Vrouwen zijn vaker het slachtoffer dan mannen. Hoe reageren zij het best tegenover hun “misbruikers”? Enkele tips.

 • Partnergeweld is een veel voorkomend verschijnsel: bijna een op de vier vrouwen is hier het slachtoffer van. Veel minder bekend zijn de gevolgen die partnergeweld heeft voor de kinderen in een dergelijke situatie: ook zij zijn hier slachtoffer. In bijna 60% van de gevallen kampen deze kinderen ook nog lang daarna met de post-traumatische gevolgen....

 • Wat is het verschil tussen de twee vormen van aansprakelijkheid: de strafrechtelijke en de burgerlijke? Hebben strafrechtelijke en burgerlijke fouten a priori iets met elkaar te maken? We nemen deze twee juridische basistermen die tijdens het proces-Wesphael ter discussie stonden, onder de loep.

 • De nabestaanden op de hoogte brengen van het tragisch overlijden van een kind of een ouder is een moeilijke opdracht voor de betrokken professionals, politieagenten en maatschappelijk assistenten. Zij moeten zich hier specifiek op voorbereiden en dan de aankondiging zelf van het overlijden stapsgewijs doen. We gaan hier dieper in op de verschillende stappen.

 • Elke professional die tussenkomt of bijstand verleent, zal altijd één of meerdere betrokkenen ontmoeten. Daarbij is het onontbeerlijk dat hij de communicatie bevordert en dus een empathische houding aanneemt. Dat is niet altijd even makkelijk, maar het vormt de basis van elk gesprek.

 • De wettige verdediging wordt meer en meer ingeroepen om het verweer tegen de overvaller(s) te rechtvaardigen. Maar hoe ver mag die verdediging gaan? Zijn de omstandigheden waarin wettige verdediging mag worden ingeroepen dezelfde voor particulieren en handelaars? En welke mogelijke consequenties heeft dat op het vlak van de rechtspraak?

 • Een kind dat werd aangereden door een auto, een dodelijk ongeval op een werf, iemand die vermoord werd, het zijn allemaal voorbeelden van tragische gebeurtenissen die eerstelijnshulpverleners (politieagenten, maatschappelijk assistenten) uit hoofde van hun functie moeten melden aan de nabestaanden. Deze moeilijke opdracht moet op een specifieke manier worden

  ...
 • Door de vluchtelingencrisis van 2015 is de markt gegroeid en steeg de winst van de organisaties. Hun kennis van sluikhandel van voedsel kunnen ze handig inzetten bij het zoeken naar routes en technieken voor mensensmokkel. Heeft het feit dat ze deze knowhow hergebruiken een invloed op hun modus operandi en bijgevolg ook op hoe ze gestopt kunnen worden?

  De meeste mensen kennen het effect van alcohol, en misschien ook van bepaalde psychotrope stoffen. Maar wat gebeurt er als beide samen worden gebruikt? Versterkt alcohol de gevolgen van andere genomen middelen? Welke risico’s ontstaan er voor de persoon zelf of voor anderen?

 • Valse werkaanbiedingen, die op het eerste zicht echt en interessant lijken, vind je overal op het internet. Als hij eenmaal is gerekruteerd, neemt de muilezel, dikwijls zonder dat hij het zelf beseft, deel aan criminele activiteiten: witwassen van illegaal verkregen geld of het transport van onrechtmatig verkregen goederen.

 • Het doel van het politieonderzoek is het identificeren van de leden van de organisatie en de rol die elk van hen speelt. De analyse van de modus operandi van hypotheekfraude maakt duidelijk hoe moeilijk het is om aan de hand van huiszoekingen en verhoren formeel vast te stellen welke personen op welke wijze betrokken zijn.