A A A

Tips

 • De wettelijke voorwaarden om een vuurwapen voorhanden te mogen hebben

  De wapenwet bepaalt acht voorwaarden waaraan particulieren moeten voldoen om een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen aan te vragen. Voor de houders van een sportschutterslicentie of een jachtverlof is de procedure vereenvoudigd.

 • Bij noodgevallen verwittigt BE-Alert je persoonlijk!

  Het BE-Alert systeem maakt het mogelijk te worden gewaarschuwd in geval van noodsituaties zoals storm, overstroming, grote brand en Covid-maatregelen. Hoe kan ik verwittigd worden? Hoe kan ik me inschrijven?

 • De Kids-ID, een veiliger en meer conforme identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

  De nieuwe Kids-ID is er. De elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar heeft onlangs enkele wijzigingen ondergaan, gericht op meer veiligheid maar ook op uniformiteit. Een kort overzicht van de nieuwigheden.

 • Wat te doen bij pech op een autosnelweg?

  Als je pech hebt op een autosnelweg dan moet je de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren. Hieronder herhalen we een aantal zeer belangrijke regels en tips.

 • Opsporen en voorkomen van kindermisbruik

  Ouders willen hun kinderen beschermen tegen kindermisbruik door hen te informeren over de risico's die vreemden met zich meebrengen. Maar dikwijls komt het gevaar van goede vrienden of familieleden.

 • De onderzoeksrechter: zijn rol en bevoegdheden

  De onderzoeksrechter heeft belangrijke bevoegdheden waarmee hij bepaalde fundamentele rechten en vrijheden kan aantasten, zoals inbreuken op de privacy of voorlopige hechtenis. Maar wat zijn precies zijn rol en zijn bevoegdheden?

 • Pech of een ongeval in een lange tunnel: de juiste reactie

  Door de specifieke omstandigheden in een tunnel moeten chauffeurs extra voorzichtig zijn en alle veiligheidsregels in acht nemen. Enkele raadgevingen voor je een lange tunnel binnenrijdt, tijdens de rit door de tunnel en in geval van incident.

 • Lawaaihinder door hondengeblaf: hoe optreden in Brussel?

  Als een hond af en toe blaft hoeft dat geen probleem te zijn, maar wat kunnen de politie en de gemeentelijke en Brusselse milieu-inspecteurs doen wanneer het om langdurig geblaf gaat of als er geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt?

 • Op reis in het buitenland? Bescherm je tegen diefstal!

  Een reis kan een nachtmerrie worden als je documenten verloren gaan of gestolen worden. Neem een minimum aan voorzorgsmaatregelen voor je vertrekt en wees waakzaam als je er bent.

 • Hoe kunnen we de afstand inschatten tussen de schutter en het doelwit?

  Dankzij onderzoeken op de plaats delict en analyse van de kledij van het slachtoffer kunnen de experten in schotrestonderzoek de schotwonden analyseren en de schietafstand inschatten. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Een driftbui bij een jongere voorkomen

  Een driftbui van een jongere komt meestal als een verrassing en kan de volwassene die ermee wordt geconfronteerd verontrusten. Sommige signalen kunnen je echter waarschuwen. Hoe de escalatie van geweld neutraliseren?

 • Pandemie: de invloed van goeroes op sociale media

  De pandemie en lockdowns gaven bewegingen met twijfelachtige, soms zelfs sektarische praktijken vrij spel. Die “goeroes.net” hebben het over de gezondheid en verzetten zich net als sommige radicale of religieuze groeperingen tegen de opgelegde beperkingen.

 • Het beheer van de verkeersboetes wordt gemoderniseerd

  Dankzij het elektronische beheer van de boetes is het aantal verstuurde brieven per post sterk verminderd. Particulieren en bedrijven kunnen hun boetes nu gemakkelijk online controleren, betalen of aanvechten.

 • De opleiding bij de politie

  Na de basisopleiding moeten agenten, inspecteurs en commissarissen van politie hun kennis en vaardigheden tijdens hun carrière op peil houden en zelfs specifieke vaardigheden verwerven. Hoe is dit allemaal geregeld?

 • Inbraakwerende raamfolie

  Hoe verhinderen we dat een inbreker een raam zonder tralies of gelaagd glas forceert? Het is wel geen definitieve oplossing, maar de inbraakwerende raamfolie heeft een aantal voordelen, zoals versterking van het glas en schokresistentie.

 • Woede en agressiviteit: risicojongeren

  Een woede-uitbarsting van een jongere kan de volwassene die erbij staat van zijn stuk brengen. Deze emotie is vaak het gevolg van een frustrerende situatie of van andere factoren die je moet kennen om gepast te kunnen reageren.

 • Ruiters op de openbare weg: tips voor andere weggebruikers

  Hoe kan je veilig een ruiter inhalen? Mag je door een groep ruiters breken als je voorrang hebt? De verplichtingen en de juiste reacties van andere weggebruikers wanneer zij ruiters tegenkomen op straat.

 • Is een versleutelde mobiele telefoon legaal en betrouwbaar?

  Criminelen maken dikwijls gebruik van cryptografie voor hun activiteiten. Dat is duidelijk geworden bij de recente “kraak” van versleutelde maffianetwerken. Het gebruik van een cryptofoon is echter ook legaal, maar dan moet je er nog zeker van zijn dat hij betrouwbaar is.

 • Wat doet een onderzoeksrechter?

  Napoleon Bonaparte noemde hem de “machtigste man van Frankrijk”. De onderzoeksrechter heeft uitgebreide bevoegdheden om strafbare feiten te onderzoeken. Maar wie is deze belangrijke speler in ons strafrechtsysteem?

 • Alcohol: Hoe optreden en naar wie de gebruikers doorverwijzen?

  Wanneer een eerstelijnshulpverlener (o.a. psycholoog, spoedarts of huisarts) riskant of schadelijk alcoholgebruik vaststelt, kan hij een kortdurende interventie doen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.