Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Verkeersveiligheid

Wet- en regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid, preventieadvies, analyse en statistiek; voor alle gebruikers: voetgangers, motorrijders, automobilisten, kinderen, senioren, enz.


 • Mag ik mijn mistlichten overdag gebruiken als het stortregent? Wat bij lichte mist? Veel bestuurders twijfelen over de regels voor het gebruik van voor- en achtermistlichten. In deze donkere dagen is een kleine opfrissing dus nuttig!

 • Zodra de temperatuur onder de +7°C zakt zorgen winterbanden voor veel betere prestaties en dus voor meer veiligheid dan zomerbanden, niet alleen op besneeuwde of bevroren ondergrond, maar ook op natte of modderige wegen en zelfs op een droog wegdek!

 • Het staat buiten kijf: als fietser ben je erg kwetsbaar in het verkeer. Het komt er dus op aan om de risico’s op een ongeval zo klein mogelijk te maken en dat kan onder andere door zelf goed te kijken en… door zelf gezien te worden.

 • Je mag vuurwapens, munitie en laders enkel vervoeren onder strikte voorwaarden. Welke regels dienen wapenhandelaars, verzamelaars, jagers, sportschutters en particulieren die een wapen mogen bezitten in acht te nemen?

 • Waarom vervoer je kinderen in de auto best goed vastgeklikt? Wat zijn de wettelijke verplichtingen in een auto, taxi, autocar of in een wagen zonder gordels? En wat als er te weinig plaats is op de achterbank of als je slechts af en toe kinderen van iemand anders meeneemt? 

 • Tijdens een verkeerscontrole door de politie kan het gebeuren dat je je autopapieren, rijbewijs en/of identiteitskaart moet laten zien. Soms moet je ook een alcoholtest afleggen. Maar mag de politie het voertuig ook doorzoeken? En zo ja, om welke redenen?

 • Als voetganger kan je het risico op een ongeval aanzienlijk verkleinen door altijd goed op te vallen op de baan. De andere weggebruikers en zeker automobilisten kunnen je dan tijdig zien en vooral op tijd reageren.

 • De bestuurders van prioritaire voertuigen mogen, in welbepaalde omstandigheden, enkele regels van de wegcode overtreden. Welke voorzorgsmaatregelen moeten hulpverleners nemen als ze door rood licht willen rijden of de snelheidslimieten overschrijden?

 • Sommige senioren blijven rijden terwijl ze het op de weg eigenlijk lastig krijgen. Maar met de auto blijven rijden betekent voor de meesten onder hen ook autonomie en mobiliteit. Hoe kan je als naaste mogelijke problemen ontdekken en tactvol en doeltreffend reageren?

 • Bijna driekwart van de motorongevallen gebeurt in de periode van april tot oktober! Het is dus van levensbelang om voorzichtig te zijn wanneer je je dan op twee wielen verplaatst. Welke tips kunnen we motorrijders geven?

 • In welke omstandigheden mag de bestuurder van een prioritair voertuig volgens de wegcode gebruikmaken van het blauwe zwaailicht en de sirene? Worden ze ook als prioritair beschouwd als enkel de blauwe zwaailichten werken?

 • Het ritsprincipe of het afwisselend invoegen voor automobilisten op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken, is al sinds 2014 van toepassing in België. Maar in welke omstandigheden geldt dit principe nu juist? En hoe moeten de bestuurders van de betrokken rijstroken zich gedragen?

 • Naast de zogenaamde gelegenheidsdieven zijn er tegenwoordig ook bendes die zich gespecialiseerd hebben in het stelen en doorverkopen van fietsen. Op die manier verdwijnen er in Vlaanderen elk jaar meer dan 25.000 fietsen. Toch kunnen we dit fenomeen met een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen een halt toe roepen. 

 • De elektrische deelsteps zijn in grote steden aan een sterke opmars bezig. Er zijn, wat verkeer en hinder op de voetpaden betreft, wel wat risico's aan verbonden. Aan welke verkeersregels zijn deze voortbewegingstoestellen onderworpen?

 • Een jaar geleden werd er een nieuwigheid in de wegcode ingevoerd: de schoolstraat bestaat sinds 20 oktober 2018. Dit is een nieuw concept dat de openbare weg veiliger maakt door er een deel van het verkeer te weren. Onder welke voorwaarden kan je een schoolstraat inrichten, wie beslist en hoe moet je er rijden?

 • De verkeersdrukte hangt af van de schooltijden en specifieke verkeersproblemen concentreren zich dan ook in schoolomgevingen. Hoe kunnen de betrokken actoren (gemeente, school, ouders, leerlingen, etc.) hun steentje bijdragen aan een betere organisatie van het verkeer op weg naar school en in de schoolomgeving? 

 • Hoe leer je je kind zich veilig en zelfstandig op straat te begeven - naar school, naar huis of naar familie? We weten dat jonge kinderen het risico op ongevallen nog niet kunnen inschatten. Je moet ze dus begeleiden en zo vroeg mogelijk aanleren correct te reageren – begin op bekend en veilig terrein

 • De politie registreerde verleden jaar in België meer dan 44.000 diefstallen uit of aan een voertuig. Dit cijfer houdt geen rekening met sacjackings, veel diefstallen worden daarenboven niet aangegeven. Naar wat zijn de dieven op zoek? Vooral naar waardevolle spullen (laptops, smartphones, etc.) die zichtbaar in het voertuig werden achtergelaten…

 • Hoe kan je veilig een ruiter inhalen? Mag je een groep ruiters doorbreken als je voorrang hebt? Na een herhaling van de regels en tips voor de ruiters zelf op de openbare weg gaan we in op de juiste reacties van andere weggebruikers wanneer zij ruiters tegenkomen op straat.

 • Als twee vriend(inn)en samen met de fiets op pad gaan, zullen ze vaak geneigd zijn om naast elkaar te gaan fietsen. Dat kan soms het andere verkeer hinderen of vertragen. De wegcode houdt dan ook rekening met dit soort situaties en beschrijft nauwkeurig de rechten en plichten van fietsers.