Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Wapens

Wetgeving en criminele fenomenen met betrekking tot wapens en explosieven (zwendel).

 • De veiligheidsvoorschriften om thuis vuurwapens te bewaren

  Welke stappen moet je ondernemen om legaal een vuurwapen in huis te hebben? Hoe moet het vuurwapen worden opgeslagen om ongelukken of diefstal te voorkomen? We bespreken ook de opslagvereisten volgens het aantal vuurwapens.

 • Nieuwe regels voor het uitlenen van vuurwapens

  De wapenwet laat het uitlenen van vuurwapens en laders tussen particulieren toe onder strikte voorwaarden. Deze wetgeving is nu licht gewijzigd. Wie mag een vuurwapen ontlenen en welke zijn de modaliteiten?

 • Lange halfautomatische vuurwapens met beweegbare kolf

  Onder welke voorwaarden mag een particulier een “lang” halfautomatisch vuurwapen met een plooibare, telescopische of afneembare kolf voorhanden houden? Er zijn nieuwe regels voor dit type vuurwapen, alsook voor de laders.

 • Nieuwe regels voor het bezitten van halfautomatische vuurwapens

  Halfautomatische vuurwapens zijn geen verboden wapens, maar volautomatische vuurwapens die tot halfautomatische werden omgebouwd zijn sinds kort wel verboden. Dit artikel handelt over de voorwaarden voor particulieren om een dergelijk wapen voorhanden te mogen houden.

 • Mag je zonder medisch attest een vuurwapen bezitten?

  Particulieren die een vuurwapen voorhanden wensen te houden moeten een medisch attest kunnen voorleggen. Onder welke omstandigheden mogen dokters dit medische attest afleveren? Voor wie is dat attest niet vereist?

 • Hoe mag ik een vuurwapen en munitie vervoeren?

  Je mag vuurwapens, munitie en laders enkel vervoeren onder strikte voorwaarden. Welke regels dienen wapenhandelaars, verzamelaars, jagers, sportschutters en particulieren die een wapen mogen bezitten in acht te nemen?

 • Mag ik een alarmpistool in huis hebben?

  De zogenaamde alarmwapens zijn imitaties van handvuurwapens, bedoeld om iemand met geluid af te schrikken door hem de indruk te geven dat men gewapend is, zodat hij op de vlucht slaat. Zijn deze alarmwapens vrij in de handel te verkrijgen? Mag men ze in huis hebben? 

 • Schotresidu’s verraden de schutter

  Wanneer iemand gewond of gedood werd met een vuurwapen moet het gerechtelijk onderzoek vaststellen of het om een ongeval, (poging tot) moord of zelfdoding gaat. Ook de omstandigheden van de feiten, het type wapen, enz. moeten worden bepaald. De analyse van schotresidu's kan een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek.

 • Criminele motorbendes in België

  Het aantal motorbendes dat op Belgisch grondgebied actief is, is de afgelopen 20 jaar aanzienlijk toegenomen. De 1% zoals ze genoemd worden, verstoren dikwijls de openbare orde. Hun bedrijfsmodel is de georganiseerde criminaliteit: drugs, wapenhandel, prostitutie, corruptie... Kadaster van deze Belgische Outlaw Motorbendes (OMCG).

 • De vergunning om een vuurwapen voorhanden te hebben: hoe vraag je die aan?

  Wat moet je doen om een vergunningsplichtig vuurwapen te verwerven, af te geven of te verkopen? Je  kan het enkel verwerven en wettelijk voorhanden houden indien de houder hiertoe een vergunning heeft, toegekend door de provinviegouverneur van zijn verblijfplaats. Dit is een vergunning “model 4”.

 • De strijd tegen criminele motorbendes in Europa

  In de meeste Europese landen ziet men een stijging van de georganiseerde misdaad en in het bijzonder van criminele motorbendes (Outlaw MotorCycle Gangs) op hun grondgebied: eind 2012 raamde Europol het aantal chapters in Europa reeds op meer dan 700. Hieronder volgt een korte analyse van het fenomeen en de nieuwe strategie om het te bestrijden.

 • Criminele motorbendes: een explosieve groei

  Oorspronkelijk waren het voormalige militairen, maar na de Tweede Wereldoorlog werden de eerste criminele motorbendes in de Verenigde Staten opgericht. Hells Angels, Outlaws, Bandidos: deze bandieten op motorfietsen kwamen in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook naar Europa. Een terugblik op de geboorte van de motorbendes, een fenomeen dat we nu op alle vijf

  ...
 • Nieuwe beperkingen voor het bezit van vuurwapens vanaf juni 2019

  Als gevolg van de aanhoudende terroristische dreiging werden opnieuw Europese richtlijnen in Belgische wetgeving omgezet. Deze nieuwe regels hebben betrekking op het verwerven en voorhanden hebben van volautomatische en halfautomatische vuurwapens en hun laders, alsook op jagers en sportschutters.

 • Mag ik munitie aanschaffen en bezitten?

  Mag een particulier munitie verwerven en thuis opslaan zonder een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen? Onder welke voorwaarden mogen jagers en sportschutters munitie kopen, vervoeren en thuis bewaren? Hier beschrijven wij op concrete wijze de wettelijke bepalingen over munitie voor draagbare vuurwapens.

 • Outlaw Motorcycle Gangs: hun organisatie en hun DNA

  Hells Angels, Outlaws, Bandidos… Wie zijn deze criminele motorbendes die banden hebben met de georganiseerde misdaad? Hoe ziet hun interne hiërarchie eruit? Wat zijn hun tekens, colors en codes? We leggen uit hoe je de outlaws die in het milieu de 1% van de motards genoemd worden, kunt identificeren en beter kunt begrijpen.

 • Mag ik een Airsoft Gun bezitten of verkopen?

  Kwaliteitsvolle replica’s van vuurwapens, die net echte wapens lijken, kennen een groot succes bij verzamelaars en deelnemers aan sportieve schietactiviteiten met plastieken bolletjes. Tot deze namaakwapens op schaal 1:1 behoren de Airsoft Guns, die voor een volwassen cliënteel zijn bestemd. Wat is hun wettelijk statuut? Welke regels dient men voor aankoop of

  ...
 • Loodjespistolen: waar mag ik mijn schietvaardigheid oefenen?

  Particulieren die een pistool dat het projectiel voortstuwt met lucht- of gasdruk wensen te kopen, vragen zich dikwijls af: welk type wapen mag ik voorhanden hebben? Ben ik verplicht om het bij een wapenhandelaar te kopen? Hoe moet ik het transporteren? Ben ik verplicht om ermee in een erkende schietstand te schieten?

 • Mag ik een luchtdrukpistool of luchtkarabijn bezitten?

  De wet beschouwt de luchtdrukwapens als "niet-vuurwapens", omdat de voortstuwing van hun projectiel niet door verbranding van poeder of een detonator gebeurt. Welke zijn de voorwaarden voor een particulier om een luchtdrukpistool of een luchtkarabijn te mogen verwerven en voor handen te hebben?

 • Mag men thuis wapens tentoonstellen?

  Is het wettelijk toegelaten om een vuurwapen of een blank wapen thuis als versiering tentoon te stellen? De reglementering is verschillend als het gaat om vrij verkrijgbare of om vergunningsplichtige wapens. Voor deze laatste maakt de wet een onderscheid tussen jacht- en andere wapens.

 • Vermoedens van wettige verdediging

  De wettige verdediging kan enkel worden ingeroepen in geval van een verdediging die in verhouding staat tot de ogenblikkelijke (of nakende) en onwettige daad van agressie tegen personen, en bij gebrek aan iedere andere redelijke vorm van bescherming. Bovenop deze strikte voorwaarden bepaalt het Strafwetboek twee bijzondere omstandigheden die maken dat diegene die zich verdedigt, dit doet in

  ...