A A A

De codex over het welzijn op het werk voorziet een aantal maatregelen naargelang het soort werk als de temperatuur te hoog oploopt. Wat moet een werkgever doen om zijn werknemers te beschermen? Mogen de werknemers het werk stilleggen? Mogen ze vroeger aan hun dagtaak beginnen? Hebben ze recht op airconditioning?

 Vanaf wanner moet je maatregelen nemen?Eerst en vooral moet je de temperatuur meten. Let op, in dit geval gebruikt de codex over het welzijn op het werk (Boek V, Titel 1) de WBGT-methode, d.w.z. dat de temperatuur met een "wet-bulb globe thermometer of nattebolthermometer" wordt gemeten. Met een dergelijke thermometer wordt rekening gehouden met de luchtvochtigheid en de stralingstemperatuur van de voorwerpen in de omgeving. Daardoor kan deze waarde lager zijn dan de temperatuur die door een gewone thermometer wordt aangegeven.


Vervolgens gaan we na wat voor soort werk er 8 uur lang wordt gedaan: is het licht werk (zoals secretariaatswerk), middelzwaar werk (zoals staand werk), zwaar werk (duwen van kruiwagens) of zeer zwaar werk (bijv. het beklimmen van een ladder)?


De preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer kunnen je zeker helpen om te bepalen hoe zwaar het geleverde werk is.


Vervolgens ga je aan de hand van deze tabel na of de drempel wordt overschreden:


WBGT indexWelke maatregelen moet je verplicht nemen?Bij overschrijding van de WBGT-index moet de werkgever binnen 48 uur na de vaststelling van de overschrijding van de WBGT-index een ventilatiesysteem installeren.


Indien na deze 48 uur (en de eventuele installatie van een ventilatiesysteem) de overschrijding voortduurt, moet de werkgever de duur van de aanwezigheid van de werknemer op de werkplek waar de index wordt overschreden verminderen en rusttijden inlassen. Maar let op, dit betekent niet dat de werknemer thuis mag uitrusten, dit moet ter plaatse of in rustlokalen.

Eigenlijk zouden de pauzes vooraf preventief moeten worden vastgelegd, maar als dat niet is gebeurd, kun je deze tabel uit de codex over het welzijn op het werk gebruiken:


Waarde van de WBGT index


Daarnaast moet de werkgever, op zijn kosten, frisdrank of water voorzien om uitdroging van zijn medewerkers door de te hoge temperatuur op de werkplek te voorkomen.


Bovendien moet hij zonnewering voorzien om te beschermen tegen zonnestraling of moet hij de werkorganisatie aanpassen.

Welke bijkomende maatregelen kan je nemen?Naast de maatregelen die de codex over het welzijn op het werk oplegt (uitdelen van gekoelde dranken, bescherming tegen zonnestraling, installatie van ventilatieapparatuur, aanpassing van het werkschema), kan de werkgever uiteraard nog andere maatregelen, die hij eerder heeft bestudeerd, voorstellen.


Zo zijn er werkgevers die een aanpassing van de uurroosters of zelfs zogenaamde zomerschema's voorstellen in het geval van hoge temperaturen. Het is mogelijk om dit alles in het arbeidsreglement op te nemen.

Als er geen maatregelen kunnen worden genomen of als er geen maatregelen zijn die de werknemers in staat te stellen onder goede omstandigheden te werken, kan de werkgever beslissen de werknemers economisch werkloos te stellen. Zij ontvangen dan een vergoeding van de RVA.
Zijn er maatregelen voorzien bij hoge ozonconcentraties?De codex over het welzijn op het werk voorziet niet in bijzondere maatregelen bij van ozonpieken. Toch moet blootstelling aan weergerelateerde ozon worden beschouwd als een risico op het werk. Daarom moet de werkgever preventieve maatregelen nemen. 

De preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer kunnen daarbij helpen.
Sylvie SMOOS

Vereniging Steden en Gemeenten van WalloniëVoor meer informatie:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Rechten van werknemers bij hoge temperaturen

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Hoge temperaturen op de werkvloer

 

Codex over het welzijn op het werk