A A A

Elektriciteit leveren is noodzakelijk geworden op een werf, gezien het aantal gebruikte elektrische toestellen. Toch moeten er specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om elektrocutie, brand en kortsluiting te voorkomen. Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen voor een stroomgroep?

 

Hoe werkt een stroomgroep?

 

Een stroomgroep bestaat uit een verbrandingsmotor, benzine of diesel, die een alternator aandrijft die op zijn beurt elektrische stroom genereert.

 

De stroomuitgangen voorzien de toestellen (boormachines, hamers, mixers, slijpmachines, verlichting,…) van elektriciteit.

 

De stroomgroep moet dus elektrische stroom leveren die aan de normen voldoet: wisselspanning met 50 cycli per seconde en 220-240 volt bij eenfasige wisselstroom en 380-400 volt bij driefasige wisselstroom, om alle toestellen naar behoren te laten werken.

 

Natuurlijk is de stroomgroep uitgerust met een brandstofreservoir om een zekere autonomie te garanderen. Door de aanwezigheid van een ontvlambaar product moeten er bijkomende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

 

 

Hoe sluit je een stroomgroep aan?

 

Bij een lamp of een toestel doe je dat door de stekkers in een uitgang van de stroomgroep te steken. Bij meerdere toestellen moet je rekening houden met het vermogen dat de stroomgroep kan leveren. Dat wordt uitgedrukt in kVA en moet hoger zijn dan het gevraagde vermogen uitgedrukt in kW.

 

Om een grotere installatie (bouwkraan, containers,…) aan te sluiten, zit het anders. Eerst moet je de aan te sluiten elektrische installatie controleren en er gelden veiligheids- en conformiteitsnormen.

 

Je moet met veel technische parameters rekening houden. De installatie kan zowel op eenfasige als op driefasige wisselstroom worden aangesloten. Bovendien moet een goede aarding worden gegarandeerd om de aardlekschakelaars te blijven beschermen. Er moet ook worden vermeden dat de stroom weer op het openbaar elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd.

 

Niet iedereen beschikt over deze vaardigheden, waardoor het dus nodig is om beroep te doen op een professionele elektricien.

 

 

Hoe zit het met de veiligheid?

 

Er zijn verschillende aandachtspunten die moeten worden gecontroleerd:

 

  • Voor de opstart moet het toestel op een stabiele en horizontale ondergrond worden geplaatst. Een handige voorzorgsmaatregel is om het aan een paal vast te maken.

 

  • De conformiteit van de stroomgroep en de toestellen (spanning, vermogen en aarding), de veiligheidssystemen (smeltzekeringen, aardlekschakelaars) moeten zijn aangepast aan de installatie en aan de stroomgroep die haar voedt. De aansluiting zou moeten worden gecontroleerd door een bevoegd en onafhankelijk orgaan.

 

  • De brandstof – die ontvlambaar is – vormt een potentiele aanleiding tot brand. De potentiële aanleiding tot brand bij brandstof doet zich voor tijdens het vullen. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten verplicht in acht worden genomen:

- De stroomgroep uitschakelen en wachten tot hij is afgekoeld.

- Niet roken.

- Een veilige afstand houden tot andere warmtebronnen.

 - Een brandblusser (AB of ABC) klaar houden om te gebruiken.

 - Elk gebruik van materiaal dat onvoldoende beschermt tegen explosie (temperatuur en statische elektriciteit) verbieden.

 - Het reservoir zo vullen dat er geen brandstof naast loopt. Eventuele druppels of wat is overgelopen zal voor de opstart van de stroomgroep moeten worden weggeveegd. Benzine en diesel zijn giftige producten voor de mens en het milieu.

 - Het reservoir en de kruik om bij te vullen onmiddellijk na gebruik sluiten.

  • De uitlaatgassen mogen in geen geval in een gesloten ruimte worden uitgestoten, maar enkel in open lucht.


  • Het lawaai mag vooral ’s nachts niet overdreven luid zijn en hinder veroorzaken.Conclusie

 

Een stroomgroep is onmisbaar geworden op alle werven. Toch moet je er heel voorzichtig mee omspringen. Er moet tijd worden voorzien om de stroomgroep en de aan te sluiten installatie te controleren om zo het risico op kortsluitingen, elektrocutie en brand af te wenden.

 

De brandstofvoorziening van de installatie verhoogt het risico op brand op de werf.

 

Jean-Paul CHARLIER

Brandweercommandant or

 

Lees ook:

 

Kan ik met een generator stroomuitval opvangen?

 

Stroomgroep: handleiding