A A A

Hulpdiensten

Daken met bitumineuze bekledingen zijn vaak heel ontvlambaar: denk dus steeds aan de risico’s op brand! Platte daken hebben een aantal voordelen: ze vangen weinig wind, ze zijn meestal goedkoper en ze kunnen als terras dienen. Desondanks – of ze nu van beton, metaal of hout zijn – hebben ze een groot nadeel: de bitumineuze bekleding.

Bewusteloosheid als gevolg van een drankgerelateerde coma ontstaat na overmatig alcoholgebruik. Wat zijn de symptomen en hoe reageer je?

Exotische dieren zoals parkieten, allerlei soorten reptielen of zelfs vogelspinnen worden steeds vaker als huisdier gehouden. Dat roept wel een aantal vragen op over hun welzijn en over de veiligheid van de buurt. In Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een wettelijk kader en in sommige gevallen is voor deze nieuwe huisdieren een milieuvergunning vereist.

Sinds donderdag 1 oktober 2020 moeten automobilisten bij filevorming spontaan een open strook creëren om de hulpdiensten langs te laten. Hoe reageer je? Geldt dit principe enkel voor autosnelwegen of ook op belangrijke stedelijke verkeersassen?  

Je bevindt je bij iemand die het slachtoffer is van een medicijnvergiftiging of je stelt vast dat iemand zijn medicijnen niet naar behoren heeft ingenomen. Hoe reageer je in zo’n noodsituatie? Afhankelijk van het soort vergiftiging moet je bepaalde dingen in het oog houden tot wanneer de MUG of de ziekenwagen ter plaatse is.