A A A

Hulpdiensten

Tegenwoordig is spanning in het leven van een hulpverlener alomaanwezig. Spanning kan altijd en overal opduiken. Steeds vaker kan een verkeerd begrepen woord of gebaar ertoe leiden dat een situatie uit de hand loopt. Hoe houd je tijdens een crisissituatie de dialoog in stand? 

Ongevallen door direct contact met elektrische stroom komen regelmatig voor. Wat zijn de gevolgen van elektrocutie? Hoe moet je reageren wanneer er een slachtoffer is? Moet je de MUG bellen of een gewone dokter?

De Civiele Bescherming, gespecialiseerd om tussen te komen bij rampen, speelt een belangrijke rol in de huidige coronacrisis. Waaruit bestaat die ondersteuning? Welke expertise en welke middelen zet ze in?

Steun vanuit de omgeving is een van de beste beschermingsmiddelen tegen de ontwikkeling van het post-traumatisch stresssyndroom. Jouw hulp als rechtstreekse collega van een hulpverlener (brandweerman, politieagent, ambulancier, eerstehulpverlener, enz.) die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan het verschil maken.

Ieder jaar verdrinken er wel mensen in privézwembaden of in vijvers, meestal door onvoorzichtigheid. Het gaat vooral om jonge slachtoffers tussen de 1 en 5 jaar die verdrinken of er heel ernstige gevolgen van ondervinden. Wat zijn de risico’s voor kinderen en hoe kunnen we deze voorkomen? Enkele tips…